Prijemni.rs
Maturang
 • Univerzitet Union - Nikola Tesla
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Univerzitetu

Kompanija “Graditelj-inženjering” je 2001. godine osnovala Fakultet za graditeljski menadžment. 2005. godine Fakultet za graditeljski menadžment zajedno sa Fakultetom za dizajn i Fakultetom za industrijski menadžment osnivaju Univerzitet UNION. 2010. godine Fakultet za graditeljski menadžment istupa iz Univerziteta UNION zajedno sa Fakultetom za menadžment nekretnina, Fakultet za preduzetnički biznis i Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine i osnivaju Univerzitet “Union – Nikola Tesla” 2011. godine.

Danas Univerzitet “Union – Nikola Tesla” u svom sastavu ima šest fakulteta bez svojstva pravnog lica: 

 • Fakultet za graditeljski menadžment, 
 • Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina, 
 • Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine,
 • Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost, 
 • Fakultet za ekonomiju i finansije, 
 • Fakultet za informatiku i računarstvo; 

i sledeće fakultete sa svojstvom pravnog lica: 

 • Fakultet za menadžment, 
 • Fakultet za poslovne studije i pravo, 
 • Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 
 • Fakultet za sport, 
 • Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“, 
 • Fakultet za inženjerski menadžment, 
 • Fakultet za diplomatiju i bezbednost.

Studijski programi

Fakultet za graditeljski menadžment 

 • Arhitekstura i urbanizam (OAS/MAS/DAS)
 • Građevinarstvo (OAS/MAS/DAS)
 • Unutrašnja arhitektura (MAS)
 • Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata (MAS)
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine (MAS)

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

 • Preduzetnički biznis (OAS)
 • Menadžment i preduzetništvo (MAS)
 • Menadžment održivog razvoja (DAS)

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

 • Zaštita životne sredine (OAS/MAS/DAS)
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine (MAS)

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

 • Međunarodna politika i bezbednost (OAS/MAS/DAS)

Fakultet za ekonomiju i finansije

 • Ekonomija i finansije (OAS/MAS)
 • Ekonomija (DAS)

Fakultet za informatiku i računarstvo

 • Informatika (OAS/MAS/DAS)

Fakultet za menadžment

 • Inženjerski menadžment (OAS/MAS)
 • Menadžment u medijima (OAS)
 • Poslovna ekonomija (OAS/MAS)
 • Menadžment u IT-ju (OAS)
 • Menadžment u zdravstvu (MAS)
 • Menadžment javnih nabavki (MAS)
 • Poslovni menadžment (DAS)

Fakultet za poslovne studije i pravo

 • Menadžment (OAS)
 • Poslovna ekonomija (OAS/MAS)
 • Pravo (OAS/MAS)
 • Bezbednost (OAS)
 • Organizacija (MAS)
 • Međunarodna bezbednost (MAS)
 • Pravo i ekonomija (DAS)
 • Menadžment i biznis (DAS)

Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo

 • Informacioni sistemi (OAS)
 • Inženjerski menadžment (OAS/DAS)
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine (MAS)
 • Informacioni sistemi i tehnologije (MAS)
 • Inženjerski menadžment u proizvodnji (MAS)
 • Računarstvo (DAS)

Fakultet za sport

 • Trener u sportu (OAS/MAS)
 • Menadžment u sportu (OAS/MAS)
 • Sportsko novinarstvo (OAS)
 • Menadžment u turizmu i rekreaciji (MAS)

Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“

 • Pravo (OAS)
 • Menadžment u bezbednosti (OAS/MAS)
 • Menadžment u saobraćaju (OAS/MAS)
 • Međunarodno poslovno pravo (MAS)

Fakultet za inženjerski menadžment

 • Inženjerski menadžment (OAS)
 • Menadžment (OAS)
 • Upravljanje projektima (MAS)
 • Menadžment u Informaciono – komunikacionim tehnologijama (MAS)
 • Inženjering i menadžment bezbednosti (MAS)
 • Ekonomika i menadžment energetike (MAS)
 • Upravljanje otpadom (DAS)
 • Inženjering i menadžment strategijskih bezbednosnih sistema (DAS)

Fakultet za diplomatiju i bezbednost

 • Diplomatija i bezbednost (OAS/MAS)

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog