Prijemni.rs
Maturang
 • Univerzitet Union
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Univerzitetu

Univerzitet „UNION“ u Beogradu je privatni univerzitet, osnovan 2005. godine. Suosnivači Univerziteta su: Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osigranje i finansije, Računarski fakultet i Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, svi iz Beograda. Univerzitet „UNION“ u Beogradu čine sledeći fakulteti: Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Računarski fakultet, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić iz Novog Sada.

Koncepcija Univerziteta jeste da studiranje mora biti u funkciji privrednog i društvenog razvoja, podjednako kao i razvoja nauke i unapređenja istraživanja, da Univerzitet nije profitna organizacija, već da sredstva koja ostvaruje obavljanjem delatnosti visokog obrazovanja koristi za unapređenje svojih funkcija obrazovanja i naučnog istraživanja. Fakulteti osnivači su osnivanjem Univerziteta „UNION“ u Beogradu objedinili obrazovni, naučnoistraživački, stručni, i umetnički rad kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja u društveno-humanističkom, tehičkotehnološkom, prirodno-matematičkom i polju umetnosti.

Univerzitet obavlja delatnost visokog obrazovanja u četiri naučna polja: prirodno-matematičkim, društveno-humanističkim, i tehničko-tehnoloških naukama kao i u polju umetnosti. Studijski programi su akreditovani u okviru navedenih polja i ostvaruju se na tri nivoa akademskih studija. Kao zajednica visokoškolskih ustanova Univerzitet omogućava razmenu znanja i iskustava u različitim obrazovno-naučnim poljima. U reformi obrazovanja Univerzitet nastoji da ostvari što viši kvalitet obrazovanja studenata kao subjekata obrazovnog procesa. U tom cilju Univerzitet nastoji da formuliše moderne studijske programe, da obezbedi kvalitetan nastavnički kadar i da uz visoko poštovanje studenata kao ravnopravnih saradnika na istom poslu, postavi visoke zahteve u pogledu kvaliteta obrazovanja. Univerzitet je kvalitetan onoliko koliko su njegovi svršeni studenti dobri stručnjaci i pošteni i produktivni građani. Ovo je privatni univerzitet, ne finansira se iz budžeta i ne može da opstane ako ne radi dobro. Zato školujemo stručnjaka kome neće biti teško da svakoga dana odbrani svoje zvanje.

Fakulteti koji pripadaju Univerzitetu:

 • Računarski fakultet
 • Beogradska bankarska akademija
 • Pravni fakultet Univerziteta Union
 • Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Studijski programi

1. RAČUNARSKI FAKULTET

Nakon petnaestogodišnjeg iskustva, velikog broja polaznika, sertifikovanih IT profesionalaca, firma CET – Computer Equipment and Trade odlučila je da ponudi i visoko obrazovanje u oblasti računarstva, osnivanjem Računarskog fakulteta.

Osnovne akademske studije 

Studisjki programi: 

 • Računarske nauke
 • Računarsko inženjerstvo 
 • Softversko inženjerstvo
 • Multimedijalni dizajn

Osnovne strukovne studije

 • Informacione tehnologije

Master akademske studije

 • Računarske nauke
 • Računarsko inženjerstvo
 • Softversko inženjerstvo
 • Informacioni sistemi
 • Multimedijalni dizajn
 • Master in Computational Finance – Master studies

Doktorske akademske studije

 • Računarske nauke
 • Računarsko inženjerstvo
 • Multimedijalni dizajn

2. BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije predstavlja visokoškolsku ustanovu koja je utemeljena na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika i eksperata iz ekonomije, biznisa, finansija, bankarstva, osiguranja i ostalih srodnih oblasti. Koncepcija, organizacija, metodi i tehnike rada Fakulteta u potpunosti opravdavaju naziv “School of excellence“, koji kompanijama, bankama i drugim finansijskim institucijama obezbeđuje stručnjake visokog stepena znanja i kompetencija. 

Osnovne akademske studije

Međunarodno priznate osnovne akademske studije u trajanju od 3 i 4 godine.

 • Ekonomija, finansije i biznis 180 ESPB (3 godine)

1. Modul: Finansije i bankarstvo
2. Modul: Računovodstvo i revizija

 • Ekonomija, finansije i biznis 240 ESPB (4 godine)

1. Modul: Finansije i bankarstvo
2. Modul: Digitalna ekonomija

Master akademske studije

 • Informacione tehnologije u finansijama 60 ESPB
 • Bankarstvo, finansije i biznis 60 ESPB
 • Marketing menadžment 60 ESPB

Doktorske akademske studije

Obim studija iznosi 180 ESPB, a studijski program traje tri godine (šest semestara). U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom, student nakon završetka doktorskih studija stiče zvanje doktor ekonomskih nauka – oblast finansije.

3. PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ima već dve decenije dugu tradiciju uspešnog obavljanja delatnosti visokog obrazovanja u oblasti prava. Fakultet je osnovan 2001. godine pod imenom Fakultet za poslovno pravo. Fakultet je 2005. godine promenio naziv u Pravni fakultet i pristupio Univerzitetu Union u Beogradu. 

Osnovne akademske studije

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizuje se i realizuje jedan studijski program osnovnih akademskih studija pod nazivom: 

 • Osnovne akademske studije prava (OASP). 

Studije traju četiri godine (osam semestara), imaju obim od 240 ESPB.

Master akademske studije

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizuje se i realizuje studijski program master akademskih studija pod nazivom: 

 • Master akademske studije prava (MASP). 

Ovaj studijski program predstavlja nadogradnju programa koji se ostvaruje na prvom nivou akademskih studija u obimu od 240 ESPB i sa koga studenti imaju direktnu prohodnost na master akademske studije. Studije MASP traju jednu godine (dva semestra), imaju obim od 60 ESPB i omogućavaju studentima da se odluče između različitih studijskih modula.

Doktorske akademske studije

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizuje se i realizuje studijski program doktorskih akademskih studija pod nazivom: 

 • Doktorske studije prava (DSP), 

Obim studija je 180 ESPB. Traju tri godine (šest semestara) i njima se zaokružuje proces obrazovanja pravnika.

4. FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE DR LAZAR VRKATIĆ

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je akreditovana visokoškolska ustanova koja organizuje:

Osnovne akademske studije 

 • Pravo 
 • Engleski jezik 
 • Bezbednost i kriminalistika
 • Poslovna psihologija 

Master akademske studije 

 • Pravo 
 • Engleski jezik
 • Bezbednost i kriminalistika
 • Poslovna psihologija
 • Psihoterapija

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog