Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Nišu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinsko-arhitektonski fakultet 240 120 360 252 70.000 3000/ 0
Građevinarstvo 120 60 180 59 70000 1500/ 0
Arhitektura 120 60 180 193 90000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Niš 330 370 0 450 90.000 1.500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektronski fakultet 420 60 0 0 89.000 2.000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Mašinski fakultet u Nišu 270 70 340 0 105000 4000/ 0
Mašinsko inženjerstvo 220 20 240 0 45000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 50 50 100 0 60000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Nišu 300 48 512 868 120.000 0/ 0
Integrisane akademske studije farmacije 60 12 72 166 120000 0/ 0
Integrisane studije medicine 180 24 204 409 100000 0/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 60 12 72 118 120000 0/ 0
Strukovna medicinska sestra - tehničar 0 120 120 125 60000 0/ 0
Strukovni zubni protetičar 0 24 24 30 60000 0/ 0
Sanitarno - ekološki inženjer - strukovne studije 0 20 20 20 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Nišu 310 290 0 452 80.000 1.000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Nišu 339 39 339 354 75.000 0/ 0
Fizika 45 0 45 25 0 0/ 0
Hemija 45 0 45 42 0 0/ 0
Biologija 60 0 60 79 0 0/ 0
Geografija 54 0 54 75 0 0/ 0
Matematika 59 22 81 67 0 0/ 0
Računarske nauke 37 17 54 66 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Vranju 140 120 0 0 70.000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet zaštite na radu u Nišu 200 160 360 268 72.000 3000/ 0
Zaštita životne sredine 100 80 180 0 72000 1500/ 0
Zaštita na radu 100 80 180 0 72000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet umetnosti - Niš 44 32 64 117 120.000 2.000/ 0
Slikarstvo 5 5 10 19 120000 2000/ 0
Grafički dizajn 5 5 10 24 120000 2000/ 0
Muzička teorija i pedagogija 11 9 20 21 120000 2000/ 0
Klavir 4 2 6 14 120000 2000/ 0
Gudački instrumenti 6 1 7 15 120000 2000/ 0
Gitara 1 1 2 5 120000 2000/ 0
Harmonika 1 1 2 4 120000 2000/ 0
Solo pevanje 2 1 3 7 120000 2000/ 0
Duvački instrumenti 3 1 4 8 120000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Niš 140 85 225 219 200000 4000/ 0
Fizičko vaspitanje i sport 140 55 195 0 100000 2500/ 0
Trener sporta - strukovne studije 0 30 30 0 100000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Niš 350 260 0 884 75.000 1.800/ 0
Filozofija 0 0 0 25 0 0/ 0
Istorija 0 0 0 76 0 0/ 0
Sociologija 0 0 0 80 0 0/ 0
Psihologija 0 0 0 189 0 0/ 0
Pedagogija 0 0 0 94 0 0/ 0
Srbistika 0 0 0 82 0 0/ 0
Anglistika 0 0 0 157 0 0/ 0
Ruski jezik 0 0 0 13 0 0/ 0
Novinarstvo 0 0 0 54 0 0/ 0
Francuski jezik 0 0 0 36 0 0/ 0
Komuniciranje i odnosi sa javnošću 0 0 0 78 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Leskovcu 120 0 0 79 45.000 0/ 0