Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet u Kragujevcu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu 350 67 350 0 36.000 6000/ 0
Kompjuterski podržano inženjerstvo -trogodišnje studije 0 0 0 0 0 0/ 0
Mašinsko inženjerstvo 195 45 240 0 36000 1500/ 0
Vojnoindustrijsko inženjerstvo 40 0 40 0 36000 1500/ 0
Automobilsko inženjerstvo 18 12 30 0 36000 1500/ 0
Urbano inženjerstvo 30 10 40 0 36000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu 300 5 295 315 72.000 15000/ 0
Matematičar 50 0 50 56 72000 2500/ 0
Informatičar 50 20 70 91 72000 2500/ 0
Biolog 35 0 35 39 72000 2500/ 0
Hemičar 65 5 70 64 72000 2500/ 0
Fizičar 30 0 30 15 72000 2500/ 0
Ekologija 40 0 40 50 72000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet medicinskih nauka 196 60 284 712 160000 3600/ 0
Integrisane akademske studije medicine 88 0 88 233 0 0/ 0
Integrisane akademske studije farmacije 84 0 84 226 0 0/ 0
Osnovne strukovne studije: Strukovni fizioterapeut 14 30 44 70 80000 1800/ 0
Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra tehničar 14 30 44 54 80000 1800/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 24 0 24 129 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 0 0 0 0 0 0/ 0
Osnovne akademske studije - Građevinsko inženjerstvo 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 120 90 210 190 234000 0/ 0
Učitelj 60 30 90 82 78000 0/ 0
Vaspitač za rad u predškolskim ustanovama 45 45 90 85 78000 0/ 0
Vaspitač za rad u domovima 15 15 30 23 78000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka u Čačku 200 95 0 0 0 0/ 0
Informacione tehnologije - staro 0 0 0 0 0 0/ 0
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo - staro 0 0 0 0 0 0/ 0
Mehatronika 0 0 0 0 0 0/ 0
Inženjerski menadžment 0 0 0 0 0 0/ 0
Preduzetnički menadžment 0 0 0 0 0 0/ 0
Integrisane akademske studije Tehnika i informatika 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Kragujevac 250 350 600 0 88.000 3600/ 0
Poslovna ekonomija i menadžment 150 200 350 0 88000 1800/ 0
Ekonomija - Opšta ekonomija 100 150 250 0 88000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Kragujevcu 235 205 0 0 70.000 0/ 0
Pravo - osnovne akademske studije 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološko-umetnički fakultet 216 114 300 403 99.000 0/ 0
Engleski jezik i književnost 45 30 75 0 90000 0/ 0
Srpski jezik i književnost 35 25 60 0 90000 0/ 0
Francuski jezik i književnost 20 10 30 0 90000 0/ 0
Španski jezik i hispanske književnosti 20 10 30 0 90000 0/ 0
Nemački jezik i književnost 20 10 30 0 90000 0/ 0
Muzička teorija i pedagogija 12 4 16 8 110000 0/ 0
Harmonika 3 0 3 10 130000 0/ 0
Gudački instrumenti 4 0 4 10 130000 0/ 0
Muzika u medijima 6 3 9 4 130000 0/ 0
Solo pevanje 3 0 3 5 130000 0/ 0
Flauta 1 0 1 2 130000 0/ 0
Klavir 2 0 2 2 130000 0/ 0
Grafički dizajn 7 6 13 23 170000 0/ 0
Likovne umetnosti 7 6 13 14 170000 0/ 0
Unutrašnja arhitektura 6 5 11 13 170000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Agronomski fakultet 19 0 19 95 0 0/ 0
Opšta agronomija 0 0 0 45 0 0/ 0
Prehrambena tehnologija 19 0 19 0 0 0/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 0 0 0 24 0 0/ 0
Zootehnika 0 0 0 7 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Užicu 120 40 160 0 80.000 0/ 0
Učitelj 105 25 130 0 80000 0/ 0
Vaspitač 15 15 30 0 80000 0/ 0