Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Univerzitet u Kragujevcu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu 37 61 98 61 40.000 1.500/ 0
Mašinsko inženjerstvo 12 36 48 43 40000 1500/ 0
Automobilsko inženjerstvo 7 25 32 7 40000 1500/ 0
Urbano inženjerstvo 18 0 18 11 40000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu 22 2 24 7 72.000 2.500/ 0
Matematičar 8 0 8 1 72000 2500/ 0
Hemičar 0 2 2 2 72000 2500/ 0
Fizičar 14 0 14 4 72000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet medicinskih nauka 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 53 5 58 66 30.000 0/ 0
Osnovne akademske studije - Mašinsko inženjerstvo 39 5 44 47 30000 0/ 0
Osnovne akademske studije - Građevinsko inženjerstvo 14 0 14 19 30000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka u Čačku 2 24 26 9 75.000 0/ 0
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo 2 0 2 5 75000 0/ 0
Mehatronika 0 3 3 1 75000 0/ 0
Preduzetnički menadžment 0 11 11 2 75000 0/ 0
Integrisane akademske studije Tehnika i informatika 0 10 10 1 75000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Kragujevac 0 181 181 17 88.000 1.800/ 0
Poslovna ekonomija i menadžment 0 76 76 7 88000 1800/ 0
Ekonomija - Opšta ekonomija 0 105 105 10 88000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Kragujevcu 0 264 264 58 75.000 1.250/ 0
Pravo - osnovne akademske studije 0 125 125 32 75000 1250/ 0
Unutrašnji poslovi i bezbednost - osnovne akademske studije 0 139 139 26 75000 1250/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološko-umetnički fakultet 15 46 61 26 90.000 2.000/ 0
Srpski jezik i književnost 0 20 20 6 90000 2000/ 0
Francuski jezik i književnost 11 3 14 7 90000 2000/ 0
Muzička teorija i pedagogija 2 9 11 2 110000 2000/ 0
Muzika u medijima 2 4 6 1 130000 2000/ 0
Italijanski jezik i književnost 0 9 9 8 90000 2000/ 0
Viola 0 1 1 2 130000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Agronomski fakultet 35 0 35 24 39.000 0/ 0
Opšta agronomija 4 0 4 7 39000 0/ 0
Prehrambena tehnologija 19 0 19 15 39000 0/ 0
Zootehnika 12 0 12 2 39000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Užicu 63 17 80 32 80.000 0/ 0
Učitelj 63 17 80 32 80000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za hotelijerstvo i turizam 0 0 0 0 0 0/ 0