Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Nišu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinsko-arhitektonski fakultet 77 108 185 0 70.000 1.500/ 0
Građevinarstvo 77 60 137 0 70000 1500/ 0
Arhitektura 0 48 48 0 90000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Niš 0 339 346 7 90.000 1.500/ 0
Opšta ekonomija 0 62 62 0 90000 1500/ 0
Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje 0 48 48 0 90000 1500/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje 0 197 197 0 90000 1500/ 0
Poslovno upravljanje 0 39 39 0 90000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektronski fakultet 14 8 22 7 89.000 2.000/ 0
Elektrotehnika i računarstvo 14 8 22 7 89000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Mašinski fakultet u Nišu 49 49 98 19 45.000 2.000/ 0
Mašinsko inženjerstvo 49 20 69 14 45000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 0 29 29 5 60000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Nišu 24 40 64 167 100.000 2.200/ 0
Integrisane akademske studije farmacije 6 9 15 14 120000 2500/ 0
Integrisane studije medicine 0 10 10 59 100000 2200/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 18 9 27 89 120000 2500/ 0
Sanitarno - ekološki inženjer - strukovne studije 0 12 12 5 60000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Nišu 0 267 267 0 83.000 1.000/ 0
Osnovne akademske studije prava 0 267 267 0 83000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Nišu 111 0 111 0 75.000 0/ 0
Fizika 26 0 26 0 75000 0/ 0
Hemija 23 0 23 0 75000 0/ 0
Biologija 8 0 8 0 75000 0/ 0
Geografija 5 0 5 0 75000 0/ 0
Matematika 49 0 49 0 75000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Vranju 41 150 191 0 60.000 1.000/ 0
Obrazovanje učitelja 26 60 86 0 60000 1000/ 0
Obrazovanje učitelja - Negotin 3 25 28 0 60000 1000/ 0
Obrazovanje vaspitača 7 35 42 0 60000 1000/ 0
Integrisane studije za obrazovanje master profesora tehnike i informatike 5 30 35 0 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet zaštite na radu u Nišu 23 160 183 17 72.000 1.500/ 0
Zaštita životne sredine 23 80 103 0 72000 1500/ 0
Zaštita na radu 0 80 80 0 72000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet umetnosti - Niš 3 6 9 9 120.000 2.000/ 0
Muzička teorija i pedagogija 2 3 5 5 120000 2000/ 0
Klavir 0 1 1 1 120000 2000/ 0
Gudački instrumenti 1 0 1 1 120000 2000/ 0
Udarački instrumeni 0 2 2 2 120000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Niš 0 93 93 0 100.000 1.500/ 0
Fizičko vaspitanje i sport 0 39 39 0 100000 1500/ 0
Trener sporta - strukovne studije 0 26 26 0 100000 1500/ 0
Trener sporta - strukovne studije na daljinu 0 28 28 0 100000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Niš 7 50 57 22 78.000 1.800/ 0
Filozofija 0 1 1 1 78000 1800/ 0
Istorija 0 15 15 4 78000 1800/ 0
Srbistika 0 16 16 5 78000 1800/ 0
Ruski jezik 4 4 8 2 78000 1800/ 0
Novinarstvo 0 5 5 5 78000 1800/ 0
Francuski jezik 3 9 12 3 78000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Leskovcu 39 0 39 0 45.000 1.100/ 0
Hemijske tehnologije 18 0 18 0 45000 1100/ 0
Prehrambena tehnologija i biotehnologija 21 0 21 0 45000 1100/ 0