Prijemni.rs
Maturang
  • Beogradski univerzitet: Kažnjavanje studenata zbog varanja na ispitima


 

Varanje na ispitu nece proci nekaznjeno

Na Univerzitetu u Beogradu zaživela je nova praksa. Objavljena je odluka o kažnjavanju studenata zbog korišćenja nedozvoljenih sredstava na polaganju ispita. Prvi je počeo Fakultet bezbednosti, na čijoj internet-stranici se mogu videti odluke o kažnjavanju, sa obrazloženjem i izrečenom kaznom.

Na ovoj visokoškolskoj ustanovi studenti su kažnjeni zbog korišćenja "bubica" prilikom polaganja ispita, kao i zbog prepisivanja sa unapred pripremljenih "puškica". Disciplinska komisija je izrekla meru - privremeno udaljavanje sa nastave u trajanju od 15, odnosno 16 nastavnih nedelja. Reč je dobrim studentima, kojima je to bio prvi prekršaj i koji su se pokajali zbog onoga što su učinili. Tokom trajanja kazne, studentima miruje status na fakultetu.

Korišćenje "puškica", "bubica" i drugih nedozvoljenih sredstava spada u težu disciplinsku povredu. Baš kao i polaganje ispita umesto drugog, prepravka i upisivanje podataka u javnu ispravu koju izdaje univerzitet, krađa imovine, izazivanje tuče, širenje nacionalne i verske mržnje, upotreba alkohola i opojnih droga i dr. Lakše povrede su kršenje reda na predavanjima i ispitima, namerno nanošenje materijalne štete ako ona ne prelazi 50.000 dinara, vređanje nastavnika i slično.

Duplo manje 'varalica' po rezulatatima ankete Marketing radionice Ekonomskog fakulteta

Beogradski akademci manje varaju na polaganju. I dok se prošle godine 39,9 odsto njih izjasnilo da ne koristi nedozvoljena sredstava na ispitu, ove godine, navodno, 60,3 odsto akademaca nije varalo.

Za lakše povrede discipline izriču se opomena i ukor, dok su sankcije za teže disciplinske povrede - strogi ukor, privremeno udaljavanje i isključenje sa fakulteta i Univerziteta.

Privremeno udaljavanje sa Univerziteta ne može biti kraće od 15, niti duže od 30 nastavnih nedelja.

ISKLJUČENJE SA FAKULTETA

Dva stroga ukora ili jedno privremeno udaljavanje, za disciplinske povrede učinjene u toku prethodnog studiranja, pri prvoj narednoj težoj disciplinskoj povredi povlače meru isključenja sa Univerziteta. Ona se izriče u izuzetno teškim slučajevima namernog dovođenja prisutnih u životnu opasnost.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: