Prijemni.rs
Maturang
  • Prijemni ispiti na Univerzitetu Educons


Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta Educons u Sremskoj Kamenici će se održati 24.juna, 02. i 08. jula 2016. godine sa početkom u 12.00h

Polaznicima se otvara mogućnost upisa na 32 akreditovana studijska programa, raspoređenih na 8 integrisanih fakulteta, koji su u potpunosti sinhronizovani sa potrebama tržišta rada. Pored toga, inovativni koncept nastave podrazumeva upotrebu mobilnih tehnologija prilikom učenja i omogućuje visok fond časova studentske prakse. Studenti imaju mogućnost da, po veoma povoljnim uslovima, stanuju u najmodernijem strudentskom domu u Srbiji. 

Fakulteti koje možete upisati, i koji su u sklopu Univerziteta Educons

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • Fakultet zaštite životne sredine
  • Fakultet za primenjenu bezbednost
  • Fakultet informacionih tehnologija
  • Fakultet ekološke poljoprivrede
  • Akademija klasičnog slikarstva
  • Učiteljski fakultet
  • Fakultet za digitalnu produkciju.

Više informacija možete dobiti u konkursu za upis studenata na fakultete u okviru univerziteta. 

Ili putem Educons info linije 021/4893 610

www.educons.edu.rs


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: