Prijemni.rs
Maturang
  • UPIS NA FAKULTET - ZAŠTO JE VAŽNO NAPRAVITI PRAVI IZBOR?


 

Kineski znak za KRIZU sastoji se od dva simbola.  Svaka kriza ima isti potencijal da bude OPASNOST ili PRILIKA.

Pretvori ovaj period u najbolju odluku za svoju budućnost.  Kriza će proći ali ti treba da imaš plan za sebe i svoj razvoj kroz obrazovanje. Jedina sigurnost koju možemo imati je znanje.

Da li planiraš budućnost?
Da li očekuješ uspeh u karijeri?
Da li želiš da budeš profesionalac u odabranoj oblasti?
Da li si spreman/na da studiraš u skladu sa savremenim načinom obrazovanja?

Ako su odgovori na ova pitanja DA, onda je bitno da svoju pažnju usmeriš na promišljanje o svojoj budućnosti i o izboru profesije odnosno fakulteta koji želiš da upišeš. 

Svaka kriza sa sobom nosi i potrebu za stručnjacima. Zato je znanje sigurnost i najzdravija investicija. Upis je u toku na Fakultetu za 21.vek. Izbor osnovnih studija je tvoj najbitniji zadatak u ovom momentu. Aktuelna situacija i napredne tehnologije ukazuju na stalnu potražnju za stručnjacima u oblasti informacionih tehnologija.

Dobra organizacija i kvalitetan menadžment sistem je najbitniji za uspeh. Tako da su stručnjaci za menadžment bitan pokretač razvoja, napretka i upravljanja.

Ekonomija je najbolji pokazatelj koliko je kompanija, država i sistem uspešan. Za kvalitetne investicije a potom i zaradu su potrebni ekonomski stručnjaci.

Ako ste i dalje pred dilemom šta studirati, pročitajte najnovije istraživanje o najtraženijim zanimanjima budućnosti.

Obrazujte se u skladu sa savremenim dobom na Fakultetu za 21.vek!


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: