Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“ Kruševac

O Fakultetu

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu je samostalna visokoškolska ustanova, sa tradicijom dugom 30 godina, koja u okviru svoje osnovne delatnosti realizuje strukovne studije u polju Društveno-humanističke nauke, u naučnim oblastima Menadžment i biznis i Ekonomske nauke.

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu, osnovana je 1993. godine, rešenjem Ministarstva prosvete i sporta, i to kao Viša tehnička škola za industrijski menadžment. Po dobijenoj saglasnosti za rad, usledio je niz marketinških aktivnosti, kako bi se Škola predstavila javnosti, prvenstveno potencijalnim studentima. Upis prve generacije studenata obavljen je 1993. godine.
Za prvog direktora Škole izabran je prof-dr-radomir-bojkovicdr Radomir Bojković , profesor iz Kruševca. Dr Radomir Bojković je ovu funkciju odgovorno i savesno obavljao punih 15 godina, neprekidno sve do 2008. godine.

Posle 12 godina rada, Škola je 2004. godine prešla na trogodišnje studije, što je imalo za rezultat izmenu nastavnog plana i programa. Nov nastavni programa Škole u trogodišnjem trajanju odobren je od strane Ministarstva prosvete i sporta. Nastavni program za prvu i drugu godinu studija sadržao je izmene u strukturi pojedinih predmeta. Na trećoj godini studija su kreirana četiri usmerenja, i to: inženjersko, industrijski marketing, elektronsko poslovanje i mali biznis.

Godine 2007, u složenom i zahtevnom postupku akreditacije, usledila je nova transformacija Škole u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, kada škola menja naziv u Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment. Nakon dobijanja Uverenja o akreditaciji ustanove i studijskog programa, od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, Škola je od Ministarstva prosvete dobila i Dozvolu za rad. 

Na predlog Nastavnog veća Škole i uz saglasnost osnivača, a povodom jubileja - 20 godina rada Škole, Savet Škole je decembra 2012. godine doneo odluku da se naziv Škole promeni u novi koji glasi: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „Prof. Dr Radomir Bojković“ - Kruševac. Želja osnivača i kolektiva Škole je da se u naziv Škole ugradi ime preminulog prof. dr Radomira Bojkovića, pokretača inicijative osnivanja Škole i njenog dugogodišnjeg direktora, ceneći njegov neizmeran doprinos osnivanju i razvoju Škole. Novi naziv Škole odobren je od strane Ministarstva prosvete.

Studijski programi

  1. Studijski program EKONOMIJA U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU je studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju (180 ESPB).
  2. Studijski program MENADžMENT U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU je studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju (180 ESPB).
  3. Studijski program POSLOVNA INFORMATIKA je studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju (180 ESPB).
  4. Studijski program TURIZAM I UGOSTITELjSTVO je studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju (180 ESPB).

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog