Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Finansije i bankarstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: dva predmeta po izboru, od sedam navedenih predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Geografija, Psihologija

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Novi Sad

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista

Cena za osnovne studije je 69.000 dinara na 10 rata

Studijski program Finansije i bankarstvo je namenjen studentima koji žele da se osposobe za obavljanje savremenih poslova iz domena finansijskog i bankarskog poslovanja. Imajući u vidu važnost uloge finansija u poslovanju preduzeća, kao i značaj uloge banaka u razvoju privrede, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu. Rad u manjim grupama, posvećenost nastavnika i primena savremenih nastavnih metoda uz korišćenje adekvatne literature, omogućiće studentima da se upoznaju sa praksom finansijskog i bankarskog poslovanja u razvijenim zemljama, kao i sa mogućnostima njene primene na domaćem tržištu.

Na studijskom programu Finansije i bankarstvo postoji mogućnost studiranja na daljinu.

Pored navedenih prednosti, ovaj program studentima pruža mogućnost praktične primene stečenih znanja, posredstvom obavljanja stručne prakse. Studenti obavljaju stručnu praksu u okviru kompanija sa kojima Škola ima potpisan ugovor o saradnji. Neke od  tih kompanija su: Societe Generale Srbija, Erste Bank AD Novi Sad,„Dunav osiguranje“ ADO, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, JP „Srbijagas“, Novosadski sajam, Grand Motors DOO, Javne medijske ustanove „Radio televizija Vojvodine“, i druge.


Nakon završetka studijskog programa Finansije i bankarstvo, studenti će biti osposobljeni za obavljanje sledećih poslova: 

 • aktuar,
 • analitičar investicija,
 • bankar,
 • broker,
 • investicioni savetnik,
 • konsultant u oblasti finansija.
 • koordinator prodaje osiguranja,
 • menadžer za razvoj prodajne mreže u osiguravajućim društvima,
 • menadžer/savetnik kreditnog sektora,
 • portfolio menadžer,
 • poslovni analitičar,…
 • preduzetnik,
 • računovođa,
 • revizor,
 • rukovodilac komercijalnih poslova,
 • savetnik za upravljanje aktivim i pasivom,
 • savetnik za upravljanje novčanim sredstvima,
 • saradnik u upravljanju rizicima u osiguranju,
 • finansijski analitičar/kontrolor,
 • šef računovodstva,
 • šef finansija,…
   
PRVA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Osnovi ekonomije I 3 2   7
2. Osnovi menadžmenta I 2 2   6
3. Poslovno pravo I 2 2   6
4. Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) I 2 2   5
  Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski          
  Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački          
  Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski          
  Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski          
5. Izborna korpa I I 2 2   5
  Psihologija          
  Sociologija          
6. Osnovi organizacije II 2 2   6
7. Računovodstvo II 3 2   7
8. Nacionalna ekonomija II 2 2   6
9. Matematika II 3 2   6
10. Izborna korpa II          
  Ekološki menadžment  
  Agroekonomija  

 

DRUGA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Poslovna statistika III 3 2   7
2. Primena informacionih tehnologija III 3 2   7
3. Uvod u finansije III 3 2   7
4. Finansijska tržišta i institucije III 2 2   6
5. Izborna korpa III III 2 2   6
  Korporativno upravljanje          
  Ekonomika preduzeća (FB)          
6. Osnovi revizije IV 2 2   6
7. Bankarstvo IV 3 2   6
8. Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) IV 2 2   5
  Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski          
  Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački          
  Prvi strani poslovni jezik 2 Ruski          
  Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski          
9. Upravljanje institucijama IV 2 2   6
10. Stručna praksa I (FB) IV 0 0 5 4

 

TREĆA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Poslovna analiza V 3 3   7
2. Međunarodne finansije V 3 2   6
3. Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 3) V 2 2   5
  Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski           
  Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački             
  Prvi strani poslovni jezik 3 Ruski          
  Prvi strani poslovni jezik 3 Francuski          
4. Međunarodno bankarstvo VI 3 2   6
5. Izborna korpa IV VI 3 2   6
  Finansijska strategija i planiranje poreza (FB)          
  Javne finansije          
  Investiciono bankarstvo (FB)          
6. Finansijske berze VI 3 3   7
7. Poslovne finansije VI 2 2   5
8. Stručna praksa II (FB) VI 0 0 5 4
9. Izborna korpa V VI 3 2   6
  Preduzetničke finansije (FB)  
  Finansijska i aktuarska matematika  
10. Završni rad (FB) VI 8
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog