Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Međunarodno poslovanje i finansije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Novi Sad

KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE.

Zbirku pitanja za pripremu prijemnog ispita za upis na master strukovne studije će blagovremeno biti objavljena.

Studijski program master strukovnih studija Međunarodno poslovanje i finansije je namenjen studentima koji žele da unaprede znanja iz oblasti savremenog međunarodnog i finansijskog poslovanja. Imajući u vidu stateško opredeljenje Republike Srbije ka evrointegracijama, težnju ka razvijanju izvozno orijentisane privrede, kao i važnost uloge finansija u tim procesima, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu.

Studijski program je usklađen sa savremenim tokovima i naučnim saznanjima iz navedenih oblasti i koncipiran je tako da studentima obezbedi sticanje funkcionalnih znanja i veština pre svega iz oblasti međunarodnih poslova i načina njihovog finansiranja. Obavljanjem stručne prakse u okviru kompanija sa kojima Škola ima potpisan ugovor o saradnji, studenti će biti u prilici da rešavanjem konkretnih poslovnih problema praktično implementiraju teorijska znanja i da na takav način stečena iskustva iskoriste za izradu kvalitetnog završnog (master) rada.
Nakon završetka studija studenti će biti osposobljeni da obavljaju širok spektar poslova u finansijskim institucijama i ostalim preduzećima koja posluju u okviru međunarodnih tržišta. Neki od tih poslova su:

 • bankar,
 • broker,
 • investicioni savetnik,
 • konsultant u oblasti međunarodnih finansijskih poslova,
 • kreditni analitičar,
 • menadžer uvoznih/izvoznih poslova,
 • savetnik za upravljanje novčanim sredstvima,
 • saradnik u upravljanju rizicima,
 • finansijski analitičar,
 • šef finansija itd.

Po završetku ovog studijskog programa, studentima će biti znatno olakšano sticanje prestižnih domaćih i međunarodnih licenci kao što su licencirani portfolio menadžer, sertifikovani finansijski analitičar, sertifikovani „risk” menadžer i drugo.
 

 

 

PRVA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 17MST02 Poslovni engleski jezik 1 3+3 8

2

17MSA20 Ekonomika međunarodnih integracija 1 3+2 7
3 17MSA15 Upravljanje finansijskim rizicima 1 3+3 7
4 Izborna korpa I 1 3+2 7
  17MSA17

Menadžment poslovnih performansi

     
  17MSA19

Projektni menadžment

     
5 Izborna korpa II 2 3+2 6
  17M07 Upravljanje porodičnim poslovanjem      
  17MST08 Konkurentnost preduzeća i privrede      
  17MST09 Rodno odgovorno budžetiranje      
6 17MSA02 Bankarko poslovanje 2 3+3 7
7 17MSA03 Investiranje u hartije od vrednosti 2 3+2 6
8 17MST01 Ekonomika Evropske unije 2 3+3 8
9 17MSA04 Stručna praksa i (MPF) 2 0+0+6 4

 

 

DRUGA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 17MOO02 Metodologija istraživačkog rada 3 4+2 7

2

17MSA05 Stručna praksa II (MFP) 3 0+0+6 4
3 17MST05 Globalizacija 3 4+4 8
4 Izborna korpa III 3 4+2 7
  17MSA21 Međunarodna poreska politika    
  17MSA18 Primenjeno statističko istražvanje      
5 17MST04 Menadžment u spoljnoj trgovini 4 4+4 8
6 17MST06 Međunarodno poslovno finansiranje 4 3+3 7
7 17MST06 Izrada završnog master rada 4   2
8   Završni master rad 4 3+3 10
9 Izborna korpa IV  4 3+3 7
  17MSA16 Vrednovanje preduzeća      
  17MSA13 Korporativne finansije      
  17MSA14 Organizaciono ponašanje      

 

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog