Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Menadžment i biznis

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Novi Sad

Zbirku pitanja za pripremu prijemnog ispita za upis na master strukovne studije će blagovremeno biti objavljena.

Na studijskom programu Menadžment i biznis:

 • Ovladaćeš aktuelnim i sveobuhvatnim teorijskim i praktičnim znanjima i veštinama i izgraditi relevantne kompetencije za donošenje odluka i rešavanje kompleksnih problema iz oblasti upravljanja savremenim poslovanjem;
 • Studijski program stavlja poseban akcenat na obavljanje stručne prakse koja će studentima omogućiti sticanje funkcionalnih znanja iz oblasti menadžmenta i biznisa usklađenih sa realnim potrebama tržišta rada, kao i na izgradnju digitalnih veština u savremenom poslovanju;
 • Pored navedenih aktivnosti, program je koncipiran na način da pruža mogućnost povezivanja studenata sa privrednim sektorom.

Nakon završetka studija studenti će biti osposobljeni da obavljaju širok spektar poslova. Neki od tih poslova su:

 • projektni menadžer,
 • menadžer razvoja
 • menadžer javnih nabavki,
 • menadžer ljudskih resursa,
 • menadžer događaja,
 • brend menadžer,
 • poslovni analitičar,
 • konsultant u oblasti upravljanja poslovanjem,
 • samostalni preduzetnik itd.
   

 

PRVA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.MMBK01 Strategijski menadžment 1 3+3 8

2

24.MP0002 Poslovni engleski jezik 1 3+3 8
3 Izborna korpa I 1 3+2 7
  24.MP0022

Projektni menadžment

     
  24.MP0028

Menadžment poslovnih performansi

     
4 24.MP0010 Metodologija istraživačkog rada 1 4+2 7
5 24.MMBK03 Globalni menadžment 2 3+2 7
6 24.MMBK05 Javno privatno partnerstvo 2 3+3 8
7 Izborna korpa II 2 4+3 9
  24.MMBK05 Brand menadžmet      
  24.mmbk06 Upravljanje događajima      
8 24.MMBK07 Digitalni marketing 2 3+2 6

 

DRUGA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.MP0023 Primenjeno statističko istraživanje 3 4+2 7

2

24.MMBK08 Menadžment u bankarstvu 3 3+2 6
3 24.MMBK08 Digitalizacija i porezi 3 2+2 5
4 24.MMBK10 Stručna praksa 3   3
5 Izborna korpa II 2 4+3 9
  24.MMBK11 Društveno odgovorno poslovanje      
  24.MMBK12 Održivi razvoj      
6 24.MMP0026 Organizaciono ponašanje 4 3+3 7
7 24.MMBK02 Poslovne veštine 4 3+2 7
8 Izborna korpa IV 4 4+3 9
  24.MMBK13 Primena digitalnih alata u poslovnom komuniciranju      
  24.MMBK14 Osiguravačko  poslovanje      
9 24.MMBK15 Izrada završnog master rada 4   2
10 24.MMBK16 Završni master rad 4   7

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog