Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Menadžment marketingom u turizmu

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Novi Sad

Zbirku pitanja za pripremu prijemnog ispita za upis na master strukovne studije će blagovremeno biti objavljena.

Na studijskom programu Menadžment i biznis:

 • Stekni teorijska znanja i praktične veštine za efikasno upravljanje marketingom u turizmu;
 • Kombinacijom atraktivnih i popularnih nastavnih predmeta upoznaćeš se sa ekonomskim, organizacionim, finansijskim i ekološkim aspektima upravljanja marketingom u turizmu;
 • Iskoristi mogućnost realizacije redovne i plaćene stručne prakse u brojnim privrednim subjektima iz turističkog sektora sa kojima Škola ima uspostavljenu poslovnu saradnju

Nakon završetka studija studenti će biti osposobljeni da obavljaju širok spektar poslova. Neki od tih poslova su:

 • marketing menadžer turističkih agencija,
 • marketing menadžer hotelijerskih preduzeća,
 • marketing menadžer u turizmu,
 • marketing menadžer u ugostiteljstvu,
 • marketing menadžer događaja,
 • marketing menadžer u turističkim organizacijama,
 • marketing menadžer u destinacijskim
 • menadžment organizacijama.
   

 

 

PRVA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.MMTK08 Marketing u turizmu 1 3+3 8

2

24.MP0002 Poslovni engleski jezik 1 3+3 8
3 Izborna korpa I 1 3+2 7
  24.MP0022

Projektni menadžment

     
  24.MP0028

Menadžment poslovnih performansi

     
4 24.MP0010 Metodologija istraživačkog rada 1 4+2 7
5 24.MMBK03 Turističko tržište 2 3+2 7
6 24.MMBK05 Održivo upravljanje resursima u turizmu 2 3+3 8
7 Izborna korpa II 2 4+3 9
  24.MMBK05 Brand menadžmet      
  24.mmbk06 Upravljanje događajima      
8 24.MMBK07 Digitalni marketing 2 3+2 6

 

DRUGA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.MP0023 Primenjeno statističko istraživanje 3 4+2 7

2

24.MMBK03 Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu 3 3+2 6
3 24.MMBK04 Menadžment zadovoljstva turista 3 2+2 5
4 24.MMBK05 Stručna praksa 3   3
5 Izborna korpa III 3 3+2 7
  24.MMBK11 Društveno odgovorno poslovanje      
  24.MMBK12 Održivi razvoj      
6 24.MMP0026 Organizaciono ponašanje 4 3+3 7
7 24.MMBK02 Poslovne veštine 4 3+2 7
8 Izborna korpa IV 4 4+3 9
  24.MMBK13 Primena digitalnih alata u poslovnom komuniciranju      
  24.MMBK14 Osiguravačko  poslovanje      
9 24.MMBK15 Izrada završnog master rada 4   2
10 24.MMBK16 Završni master rad 4   7
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog