Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Primenjena informatika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika i Informatika

Vežbaj online: Pokreni vežbu Pokreni vežbu

Gradovi: Novi Sad

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista

Cena za osnovne studije je 69.000 dinara na 10 rata

Studijski program Primenjena informatika je usmeren da odgovori na rastuću tražnju na tržištu rada za različitim profilima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. On je usaglašen sa potrebama IT kompanija da dobiju diplomirane studente koji će pored osnovnih teorijskih znanja posedovati i veštine neophodne da započnu odmah rad na konkretnim projektima.

Ostvarivanje tog cilja zasniva se na strukturi studijskog programa u čijem sastavu se nalaze predmeti koji sa jedne strane obezbeđuje studentima široko osnovno znanje iz informaciono-komunikacionih tehnologija a sa druge strane produbljivanje istog po različitim specijalnostima kao što su programiranje, korišćenje i razvoj veb tehnologija, upravljanje bazama podataka, razvoj poslovnih aplikacija, elektronsko poslovanje i dr.

Sva znanja koja stiču na predavanjima i vežbama u okviru studijskog programa Primenjene informatikestudenti imaju prilike da provere i usavrše kroz stručnu praksu koju obavljaju na drugoj i trećoj godini studija u trajanju od najmanje dve sedmice u IT kompanijama po svom izboru ili u nekim od IT kompanija sa kojima je Visoka poslovna škola potpisala ugovor o realizaciji stručne prakse.

Prednost i privlačnost studijskog programa Primenjene informatike leži u činjenici da se radi o strukovnim studijama u trajanju od 3 godine koje omogućavaju svojim polaznicima da u relativno kratkom vremenu steknu konkretna znanja koja će im omogućiti da se vrlo brzo zaposle u nekoj od IT kompanija koje su deficitarne upravo sa stručnjacima tog profila.

Diplomiranjem na ovom studijskom programu možete očekivati zaposlenje na sledećim poslovima: 

 • programer (C++, Java, Python…)
 • veb programer
 • dizajner korisničkog interfejsa (UI/UX designer)
 • WordPress programer
 • administrator baze podataka
 • projektant baze podataka
 • administrator računarske mreže
 • analitičar IT bezbednosti
 • projektant bezbednosti IT sistema
 • analitičar/projektant informacionih sistema
 • analitičar/projektant sistema za elektronsko poslovanje
 • IT menadžer...
PRVA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Matematika (PI) I 3 2   6
2. Projektovanje algoritama I 3 3   7
3. Osnovi ekonomije (PI) I 3 2   7
4. Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) I 2 2   5
  Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski          
  Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački          
  Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski          
  Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski          
5. Izborna korpa I I 2 2   5
  Psihologija (PI)          
  Sociologija (AI)          
6. Diskretne matematičke strukture II 3 2   6
7. Uvod u programiranje I 3 3   7
8. Informacioni sistemi II 2 2   5
9. Operativni sistemi II 3 2   6
10. Izborna korpa II II 3 2   6
  Teorija grafova  
  Strukture podataka i algoritmi  

 

DRUGA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Baze podataka III 3 3   7
2. Primena informacionih tehnologija (PI) III 3 2   7
3. Arhitektura računarskih sistema III 3 2   6
4. PObjektno-orijentisano programiranje III 3 3   7
5. Izborna korpa III III 2 2   6
  Operaciona istraživanja          
  Multimedijalni sistemi          
6. Internet tehnologije u poslovanju IV 3 3   7
7. Računarske mreže IV 2 2   6
8. Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) IV 2 2   5
  Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski          
  Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački          
  Prvi strani poslovni jezik 2 Ruski          
  Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski          
9. Stručna praksa I IV     5 3
10. Izborna korpa IV IV     5 4
  Interakcija čovek računar          
  Bezbednost informacionih sistema          

 

TREĆA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Integrisani razvojni alati V 3 3   7
2. Osnovi elektronskog poslovanja V 3 2   6
3. Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju V 2 2   6
4. Napredne veb tehnologije VI 3 3   7
5. Izborna korpa V VI 3 2   6
  Digitalni marketing          
  Alati za poslovno odlučivanje          
6. Razvoj poslovnih aplikacija VI 3 3   7
7. Softverski inženjering VI 3 3   6
8. Stručna praksa II VI     5 3
9. Završni rad (PI) VI 11
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog