Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Trgovina i međunarodno poslovanje

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: dva predmeta po izboru, od sedam navedenih predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Geografija, Psihologija

Vežbaj online: Pokreni vežbu Pokreni vežbu Pokreni vežbu Pokreni vežbu Pokreni vežbu Pokreni vežbu

Gradovi: Novi Sad

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista

Cena za osnovne studije je 69.000 dinara na 10 rata

Studijski program osnovnih strukovnih studija Trgovina i međunarodno poslovanje je namenjen studentima koji žele da steknu kvalitetna znanja, veštine i sposobnosti i postanu stručni za rad u oblasti unutrašnje i spoljne trgovine, trgovine na veliko i trgovine na malo ili za učešće u međunarodnim poslovnim transakcijama. Na ovom studijskom programu studenti će steći praktična znanja iz oblasti međunarodne ekonomije i međunarodne trgovine, poslovnog i tržišnog komuniciranja, istraživanja tržišta i ponašanja potrošača, marketing strategije i marketing kanala, zatim znanja o spoljonotrgovinskom poslovanju, elektronskoj trgovini i poslovanju sa Evropskom unijom. Nakon realizacije ovog studijskog programa studenti će moći uspešno da deluju i u sektoru malih i srednjih preduzeća, ili da postanu preduzetnici u okviru trgovinske delatnosti.
Studenti koji se opredele za pohađanje studijskog programa Trgovina i međunarodno poslovanje čine pravi izbor jer će u budućnosti sigurno doći do jačanja uloge trgovine u privrednom i socijalnom razvoju, do podsticanja rasta izvoza i uspostavljanja stabilnijih međunarodno-ekonomskih odnosa između Republike Srbije i mnogih svetskih zemalja. Kako u našoj zemlji, tako i u zemljama Evropske unije, trgovina na veliko i trgovina na malo pokreću privredni rast i podstiču rast zaposlenosti, odnosno obezbeđuju otvaranje novih radnih mesta.


Po završetku osnovnih strukovnih studija na smeru Trgovina i međunarodno poslovanje, studenti mogu obavljati radne aktivnosti na nekoj od sledećih pozicija: 

 • rukovodilac, stručni saradnik ili administrativni radnik u preduzeću koje posluje u oblasti trgovine na malo, trgovine na veliko i spoljne trgovine
 • rukovodilac ili stručni saradnik u oblasti prodaje, marketinga i razvoja, nabavke, špedicije i distribucije
 • službenik u organima javne uprave ili lokalne samouprave
 • stručnjak iz oblasti marketinga i istraživanja tržišta
 • stručnjak za unutrašnju/spoljnu trgovinu; komercijalni i trgovinski zastupnik
 • trgovinski posrednik-broker
 • specijalista elektronske trgovine
 • poreski službenik ili analitičar
 • radnik u carinskoj službi
 • menadžer maloprodajnog ili veleprodajnog objekta
 • stručnjak za prodaju bankarskih proizvoda i proizvoda iz oblasti osiguranja, kao i mnogih drugih vrsta proizvoda i usluga.
   

PRVA GODINA

Redni
broj
Naziv predmeta
Sem.
Broj
časova
EPSB
P A L
1.
Osnovi ekonomije
I
3
2
 
7
2.
Osnovi menadžmenta
I
2
2
 
6
3.
Poslovno pravo
I
2
2
 
6
4.
Izborna korpa (Prvi strani jezik 1)
I
2
2
 
5
 
Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski
I
2
2
 
5
 
Prvi strani poslovni jezik 1 Nemačkji
I
2
2
 
5
 
Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski
 
 
 
 
 
 
Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski
 
 
 
 
5.
Izborna korpa I
II
2
2
 
5
 
Psihologija
 
 
 
 
 
 
Sociologija
 
 
 
 
 
6.
Osnovi organizacije
II
2
2
 
6
7.
Računovodstvo
II
3
2
 
7
8.
Nacionalna ekonomija
II
2
2
 
6
9. 
Matematika 
II
2
2
 
6
10.
Izborna korpa II
II
2
2
 
6
 
Ekološki menadžment
 
 
 
 
 
 
Agroekonomija
 
 
 
 
 

 

DRUGA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1.
Poslovna statistika III 3 2   7
2.
Marketing III 2 2   6
3.
Uvod u finansije III 3 2   7
4.
Međunarodna ekonomija
III 2 2   6
5.
Izborna korpa III III 3 2   6
 
Poslovno komuniciranje          
 
Tržišno komuniciranje          
6.
Međunarodna trgovina IV 3 2   7
7.
Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) IV 2 2   5
 
Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski          
 
Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački          
 
Prvi strani poslovni jezik 2 Ruski          
 
Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski          
8.
Stručna praksa I (TMP) IV     5 4
9.
Primena informacionih tehnologija IV 3 2   7
10.
Izborna korpa IV IV 2 2   6
 
Ponašanje potrošača          
 
Istraživanje tržišta          

 

TREĆA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1.
Trgovinski menadžment VI 3 3   7
2.
Ekonomija Evropske unije V 3 2   6
3.
Izborna korpa (Prvi strani jezik 3) V 2 2   5
 
Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski
         
 
Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački          
 
Prvi strani poslovni jezik 3 Ruski
         
 
Prvi strani poslovni jezik 3 Francuski
         
4. Kanali marketinga V 2 2   6
5.
Izborna korpa V
VI 3 2   6
 
Međunarodne finansije (TMP)
         
 
Menadžment ljudskih resursa
         
 
Investiciono bankarstvo
         
6.
Spoljno trgovinsko poslovanje
VI 3 3   7
7.
Stučna praksa II (TMP)
VI     5 4
8.
Elektronska trgovina
VI 3 2   6
9.
Izborna korpa (Drugi strani poslovni jezik)
VI 2 2   5
 
Drugi strani poslovni jezik Engleski
         
 
Drugi strani poslovni jezik Nemački
         
 
Drugi strani poslovni jezik Ruski
 
 
 
 
 
 
Drugi strani poslovni jezik Francuski
         
10. Završni rad (TMP) VI       8

 

P: Predavanja
A: Auditorne vežbe
L: Laboratorijske vežbe
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog