Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Trgovina i međunarodno poslovanje

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: dva predmeta po izboru, od sedam navedenih predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Geografija, Psihologija

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Novi Sad

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista

Studijski program osnovnih strukovnih studija Trgovina i međunarodno poslovanje je namenjen studentima koji žele da steknu kvalitetna znanja, veštine i sposobnosti i postanu stručni za rad u oblasti unutrašnje i spoljne trgovine, trgovine na veliko i trgovine na malo ili za učešće u međunarodnim poslovnim transakcijama. Na ovom studijskom programu studenti će steći praktična znanja iz oblasti međunarodne ekonomije i međunarodne trgovine, poslovnog i tržišnog komuniciranja, istraživanja tržišta i ponašanja potrošača, marketing strategije i marketing kanala, zatim znanja o spoljonotrgovinskom poslovanju, elektronskoj trgovini i poslovanju sa Evropskom unijom. Nakon realizacije ovog studijskog programa studenti će moći uspešno da deluju i u sektoru malih i srednjih preduzeća, ili da postanu preduzetnici u okviru trgovinske delatnosti.
Studenti koji se opredele za pohađanje studijskog programa Trgovina i međunarodno poslovanje čine pravi izbor jer će u budućnosti sigurno doći do jačanja uloge trgovine u privrednom i socijalnom razvoju, do podsticanja rasta izvoza i uspostavljanja stabilnijih međunarodno-ekonomskih odnosa između Republike Srbije i mnogih svetskih zemalja. Kako u našoj zemlji, tako i u zemljama Evropske unije, trgovina na veliko i trgovina na malo pokreću privredni rast i podstiču rast zaposlenosti, odnosno obezbeđuju otvaranje novih radnih mesta.

Po završetku osnovnih strukovnih studija na smeru Trgovina i međunarodno poslovanje, studenti mogu obavljati radne aktivnosti na nekoj od sledećih pozicija: 

 • rukovodilac, stručni saradnik ili administrativni radnik u preduzeću koje posluje u oblasti trgovine na malo, trgovine na veliko i spoljne trgovine
 • rukovodilac ili stručni saradnik u oblasti prodaje, marketinga i razvoja, nabavke, špedicije i distribucije
 • službenik u organima javne uprave ili lokalne samouprave
 • stručnjak iz oblasti marketinga i istraživanja tržišta
 • stručnjak za unutrašnju/spoljnu trgovinu; komercijalni i trgovinski zastupnik
 • trgovinski posrednik-broker
 • specijalista elektronske trgovine
 • poreski službenik ili analitičar
 • radnik u carinskoj službi
 • menadžer maloprodajnog ili veleprodajnog objekta
 • stručnjak za prodaju bankarskih proizvoda i proizvoda iz oblasti osiguranja, kao i mnogih drugih vrsta proizvoda i usluga.

 

 

PRVA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.OFBD01 Osnovi ekonomije 1 3+2 7

2

24.OFBD02 Osnovi menadžmenta 1 3+2 7
3 24.OFBD03 Poslovno pravo 1 2+2 6
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 6
  24.OFBD04

Prvi strani poslovni jezik 1

Engleski

     
  24.OFBK05

Prvi strani poslovni jezik 1

Nemački

     
5 Izborna korpa 1 1 2+2 6
  24.OFBK06 Psihologija      
  24.OFBK07 Sociologija      
6 24.OFBK08 Osnovi organizacije 2 2+2 6
7 24.OFBK09 Raćunovodstvo 2 3+3 8
8 24.OFBK10 Matematika 2 2+3 7
9 24.OPIK01 Informaciono komunikacione tehnologije 2 3+2 7

 

DRUGA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.OTRK02 Marketing 3 3+2 7

2

24.OTRK01 Međunarodna ekonomija 3 3+2 7
3 Izborna korpa II 3 3+2 7
  24.OTRK03

Agroekonomija

     
  24.OTRK05

Poslovno komuniciranje

     
  24.OTRK06 Uvod u Evropsku uniju      
  24.OTRK04 Ponašanje potrošača      
4 24.OTRK07 Menadžment nabavke 3 3+2 7
5 24.OTRK08 Međunarodna trgovina 4 3+2 7
6 24.OFBK12 Poslovna statistika 4 3+2 7
7 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 6
  24.OFBK19

Prvi strani poslovni jezik 2

Engleski

     
  24.OFBK20

Prvi strani poslovni jezik 2 

Nemački

     
8 Izborna korpa III 4 3+2 6
  24.OTRK09 Mendžment ljudskih resursa      
  24.OTRK10 Ekološki menadžment      
9 24.OTRK11 Istraživanje tržišta 4 3+2 6

 

 

TREĆA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.OTRK12 Trgovinski menadžment 5 3+2 7

2

24.OTRK13 Kanali marketinga 5 3+2 7
3 Izborna korpa IV 5 3+2 7
  24.OTRK26

Upravljanje rizicima

     
  24.OTRK15

Menadžment usluga

     
  24.OTRK16 Međunarodno poslovno pravo      
4 24.OTRK14 Trgovina i investicije Evropske unije 5 3+2 7
5 24.OTRK17 Stručna praksa 5   3
6 24.OTRK18 Elektronska trgovina 6 3+2 7
7 24.OFBK19 Spoljntrgovnisko poslovanje 6 4+3 8
8 Izborna korpa V 6 3+2 6
  24.OFBK31

Međunarodne finansije

     
  24.OTRK20

Međunarodna konkurentnost

     
9 24.OTRK21 Izrada završnog rada 6   3

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog