Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Turizam i hotelijerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Turizam i ugostiteljstvo,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: dva predmeta po izboru, od sedam navedenih predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Geografija, Psihologija

Vežbaj online: Pokreni vežbu Pokreni vežbu Pokreni vežbu Pokreni vežbu Pokreni vežbu Pokreni vežbu

Gradovi: Novi Sad

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista

Cena za osnovne studije je 69.000 dinara na 10 rata

Osnovne strukovne studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo koncipirane su u skladu sa potrebama tržišta rada, trendovima u visokoškolskom obrazovanju utemeljenim na smernicama Bolonjske deklaracije i savremenim tendencijama u turizmu. Turistička privreda zapošljava veoma veliki broj ljudi, a s obzirom na stalan porast broja turista, kako u svetu, tako i u Srbiji, očekuje se da će potrebe za kadrovima u oblasti turizma i hotelijerstva takođe rasti.
Studijski program Turizam i hotelijerstvo zasniva se na multidisciplinarnom prisutupu i sinergiji teorijskih i praktičnih znanja, koji pored stručnih predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva obezbeđuje i znanja iz ekonomije, menadžmenta, korišćenja informacionih tehnologija i poznavanja stranih jezika, u cilju što kvalitetnijeg osposobljavanja studenata za poslove u turističkoj i hotelijerskoj delatnosti.

Važan segment studijskog programa podrazumeva usvajanje i usavršavanje veština i znanja kroz stručnu praksu koja se obavlja u brojnim organizacijama sa kojima Visoka poslovna škola strukovnih studija uspešno sarađuje.

Studenti će nakon završenih osnovnih strukovnih studija steći savremena teorijska i praktična znanja i veštine koje mogu primenjivati u najsloženijim situacijama sa kojima će se susretati u obavljanju svojih svakodnevnih profesionalnih aktivnosti.

Raznolikost poslova u turizmu veoma je izražena, što kao rezultat donosi brojne mogućnosti za zapošljavanje. Studenti se nakon završenih osnovnih strukovnih studija na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo mogu zaposliti na različitim pozicijama u:

 • turističkim agencijama
 • hotelima, restoranima i drugim ugostiteljskim objektima
 • saobraćajnim organizacijama
 • aviokompanijama ili kruzing kompanijama
 • u lokalnim, regionalnim i nacionalnim turističkim organizacijama
 • destinacijskim menadžment organizacijama
 • nacionalnim parkovima, akva-parkovima, tematskim parkovima, ustanovama kulture, vinarijama i drugim organizacijama.
   

PRVA GODINA

Redni
broj
Naziv predmeta
Sem.
Broj
časova
EPSB
P A L
1.
Osnovi ekonomije
I
3
2
 
7
2.
Osnovi menadžmenta
I
2
2
 
6
3.
Poslovno pravo
I
2
2
 
6
4.
Izborna korpa (Prvi strani jezik 1)
I
2
2
 
5
 
Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski
I
 
 
 
 
 
Prvi strani poslovni jezik 1 Nemačkji
I
 
 
 
 
 
Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski
 
 
 
 
 
 
Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski
 
 
 
 
5.
Izborna korpa I
II
2
2
 
5
 
Psihologija
 
 
 
 
 
 
Sociologija
 
 
 
 
 
6.
Osnovi organizacije
II
2
2
 
6
7.
Računovodstvo
II
3
2
 
7
8.
Nacionalna ekonomija
II
2
2
 
6
9. 
Matematika 
II
2
2
 
6
10.
Izborna korpa II
II
2
2
 
6
 
Ekološki menadžment
 
 
 
 
 
 
Agroekonomija
 
 
 
 
 

 

DRUGA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1.
Poslovna statistika III 3 2   7
2.
Primena informacionih tehnologija III 3 2   7
3.
Osnovi turizma i hotelijerstva III 3 2   6
4.
Posebni oblici turizma
III 2 2   6
5.
Izborna korpa III III 2 2   6
 
Prirodni resursi u turizmu          
 
Turistička geografija          
6.
Ekonomika turizma IV 2 2   6
7.
Marketing u turizmu IV 2 2   6
8.
Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) IV 2 2   5
 
Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski          
 
Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački          
 
Prvi strani poslovni jezik 2 Ruski          
 
Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski          
9.
Menadžment događaja IV 3 2   7
10.
Stručna praksa I (TH) IV     5 4

 

TREĆA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1.
Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu V 3 3   7
2.
Menadžment turističke destinacije V 3 3   7
3.
Izborna korpa (Prvi strani jezik 3) V 2 2   5
 
Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski
         
 
Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački          
 
Prvi strani poslovni jezik 3 Ruski
         
 
Prvi strani poslovni jezik 3 Francuski
         
4.
Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu VI 3 2   6
5.
Izborna korpa IV
VI 3 2   6
 
Ruralni turizam
         
 
Ekologija i održivi razvoj u turizmu
         
6.
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća
VI 3 3   7
7.
Izborna korpa V
VI     5 4
 
Sportsko-rekreativni turizam
         
 
Trendovi i inovacije u turizmu          
8.
Stručna praksa II (TH)       5
4
9.
Izborna korpa (Drugi strani poslovni jezik)
VI 2 2   5
 
Drugi strani poslovni jezik Engleski
         
 
Drugi strani poslovni jezik Nemački
         
 
Drugi strani poslovni jezik Ruski
 
 
 
 
 
 
Drugi strani poslovni jezik Francuski
         
10. Završni rad (TMP) VI       8

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog