Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Turizam i hotelijerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Turizam i ugostiteljstvo,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: dva predmeta po izboru, od sedam navedenih predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Geografija, Psihologija

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Novi Sad

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista

Osnovne strukovne studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo koncipirane su u skladu sa potrebama tržišta rada, trendovima u visokoškolskom obrazovanju utemeljenim na smernicama Bolonjske deklaracije i savremenim tendencijama u turizmu. Turistička privreda zapošljava veoma veliki broj ljudi, a s obzirom na stalan porast broja turista, kako u svetu, tako i u Srbiji, očekuje se da će potrebe za kadrovima u oblasti turizma i hotelijerstva takođe rasti.
Studijski program Turizam i hotelijerstvo zasniva se na multidisciplinarnom prisutupu i sinergiji teorijskih i praktičnih znanja, koji pored stručnih predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva obezbeđuje i znanja iz ekonomije, menadžmenta, korišćenja informacionih tehnologija i poznavanja stranih jezika, u cilju što kvalitetnijeg osposobljavanja studenata za poslove u turističkoj i hotelijerskoj delatnosti.

Važan segment studijskog programa podrazumeva usvajanje i usavršavanje veština i znanja kroz stručnu praksu koja se obavlja u brojnim organizacijama sa kojima Visoka poslovna škola strukovnih studija uspešno sarađuje.

Studenti će nakon završenih osnovnih strukovnih studija steći savremena teorijska i praktična znanja i veštine koje mogu primenjivati u najsloženijim situacijama sa kojima će se susretati u obavljanju svojih svakodnevnih profesionalnih aktivnosti.

Raznolikost poslova u turizmu veoma je izražena, što kao rezultat donosi brojne mogućnosti za zapošljavanje. Studenti se nakon završenih osnovnih strukovnih studija na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo mogu zaposliti na različitim pozicijama u:

 • turističkim agencijama
 • hotelima, restoranima i drugim ugostiteljskim objektima
 • saobraćajnim organizacijama
 • aviokompanijama ili kruzing kompanijama
 • u lokalnim, regionalnim i nacionalnim turističkim organizacijama
 • destinacijskim menadžment organizacijama
 • nacionalnim parkovima, akva-parkovima, tematskim parkovima, ustanovama kulture, vinarijama i drugim organizacijama.

 

 

PRVA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.OFBD01 Osnovi ekonomije 1 3+2 7

2

24.OFBD02 Osnovi menadžmenta 1 3+2 7
3 24.OFBD03 Poslovno pravo 1 2+2 6
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 6
  24.OFBD04

Prvi strani poslovni jezik 1

Engleski

     
  24.OFBK05

Prvi strani poslovni jezik 1

Nemački

     
5 Izborna korpa 1 1 2+2 6
  24.OFBK06 Psihologija      
  24.OFBK07 Sociologija      
6 24.OFBK08 Osnovi organizacije 2 2+2 6
7 24.OFBK09 Raćunovodstvo 2 3+3 8
8 24.OFBK10 Matematika 2 2+3 7
9 24.OPIK01 Informaciono komunikacione tehnologije 2 3+2 7

 

 

 

DRUGA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.OTHK03 Usluge u ugostiteljstvu 3 3+2 7

2

24.OFBK12 Poslovna statistika 3 3+2 7
3 24.OTRK02 Marketing 3 3+2 7
4 24.OTHK02 Osnovi turizma i hotelijerstva 3 3+2 7
5 Izborna korpa II 3 3+2 7
  24.OTRK03

Agroekonomija

     
  24.OTRK05

Poslovno komumniciranje

     
  24.OTRK06 Uvod u Evropsku uniju      
  24.OTRK04 Ponašanje potrošača      
6 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 6
  24.OFBK19

Prvi strani poslovni jezik 2

Engleski

     
  24.OFBK20

Prvi strani poslovni jezik 2 

Nemački

     
7 Izborna korpa III 4 3+2 6
  24.OTHK04 Ruralni turizam      
  24.OTRK09 Menadžment ljudskih resursa      
  24.OTRK10 Ekološki menadžment      
8 24.OTHK01 Posebni oblici turizma 4 3+2 7
9 24.OTRK10 Istraživanje tržišta 4 3+2 6

 

 

TREĆA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.OTHK05 Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu 5 3+3 7

2

24.OTHK06 Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća 5 3+3 7
3 Izborna korpa IV 5 3+2 7
  24.OTRK13 Kanali marketinga      
  24.OTHK09 Sportsko-rekreativni turizam      
4

Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 3)

5 2+2 6
  24.OTHK07

Prvi strani poslovni jezik 3

Engleski

     
  24.OTKH08

Prvi strani poslovni jezik 3

Nemački

     
5 24.OTHK10 Stručna praksa 6   3
6 24.OTHK11 Menadžment turističke destinacije 6 4+3 8
7 24.OTHK12

Trendovi i inovacije u turizmu

6 3+2 7
8 Izborna korpa V 6 3+2 7
  24.OFBK34 Preduzetničke finansije       
  24.OTHK13 Preduzetništvo u turizmu      
9 24.OTHK14 Izrada završnog rada 6   3

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog