Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju

O Akademiji 

U cilju promovisanja i podizanja ugleda visokog strukovnog obrazovanja u Srbiji, Vlada Republike Srbije je 31. maja 2019. godine osnovala Akademiju tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš, koja u svom sastavu objedinjuje tri ustanove: 

 • Visoku tehničku školu strukovnih studija Niš, 
 • Visoku škola primenjenih strukovnih studija Vranje,
 • Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot. 

Na taj način se doprinelo efektivnijem, efikasnijem i ekonomičnijem ostvarivanju ciljeva strukovnog visokog obrazovanja i njegovom povezivanju sa potrebama tržišta rada. Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija je među prvima akreditovana visokoškolska institucija u Srbiji u oblasti industrijskog, saobraćajnog i građevinskog inženjerstva, komunikacionih tehnologija, informacionih sistema i tehnologija, proizvodne ekonomije, prehrambene tehnologije, inženjerstvo nameštaja i enterijera, preduzetnički menadžment i obrazovanja vaspitaša dece u predškolskim ustanovama.

Programska orijentacija Akademije odražava savremene trendove visokog strukovnog obrazovanja, dualnog koncepta studiranja, sa studentskom stručnom praksom kao ključnom osnovom za razvoj i oblikovanje stručnjaka koji će biti konkurentni ne samo na domaćem, već i evropskom i svetskom tržištu rada.

Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija ima jasnu viziju o svojoj ulozi u unapređenju sistema strukovnog obrazovanja u Srbiji, kao i o strateškoj usmerenosti ka potrebama društva i savremenim obrazovnim tendencijama. Akademija svoju delatnost obavlja kroz ostvarivanje osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija iz više naučnih i stručnih oblasti.

Odsek Vranje: Visoka škola primenjenih strukovnih studija

Davne 1974. godine, počela je sa radom Visoka škola za obrazovanje radnika u Vranju, kojom je trebalo da se obezbedi stručni kadar, neophodan razvijenoj privredi Vranja i regiona.

1987. godine Viša škola za obrazovanje radnika se transformiše u Višu tehničku tehnološku školu, sa novim odsecima i smerovima, kako bi se uskladili sa potrebama kadrova tadašnje privrede.

Kako bi se uklopili u evropski sistem školovanja, pošto je naša zemlja potpisnik Bolonjske deklaracije, 2002. godine Škola je prešla na trogodišnje studije.
U septembru 2005. godine usvojen je Zakon o Visokom obrazovanju, kojim se transformišu sve Više škole u Visoke strukovne škole, a nakon toga šk. 2007/2008. godine Škola je u skladu sa Zakonom počela da školuje kadrove predvidene Bolonjskom deklaracijom.

Pored profesorskog kadra, većinom doktora nauka, Škola raspolaže sa dovoljnim prostorom, gde studenti slušaju predavanja, rade na računarima, obavljaju praksu u laboratorijama i radionicama. Škola se postarala da obezbedi i odgovarajuću stručnu literaturu, koju mogu da koriste u biblioteci, ili istu da kupe i koriste van Škole. Zahvaljujući dugogodišnjoj i dobroj saradnji sa privrednicima Vranja i Pčinjskog regiona, naši studenti su u mogućnosti da dopune svoje praktično znanje u sledećim preduzećima: Simpo, Alfa , Zavarivač, BAT, Mlekara “Veličković“, Živinoprodukt, Pekara “Crveni krst“, Pekara “Boja hleba“, Mita d.o.o, Žitomelj, Koka-Koka, Bivoda, Heba, Fabrika hleba i mleka “Vranje“, Navip, Sloga, Vihor, Nektar, Kondiva i drugim preduzećima.

Posebno je uspešna saradnja sa “BAT-om“ koji je Školi poklonio sredstva u iznosu od 150.000 EUR-a za kupovinu opreme. Sa BAT-om je potpisan i Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji.

Studijski programi

Osnovne strukovne studije

 • Zaštita životne sredine
 • Proizvodna ekonomija
 • Prehrambena tehnologija
 • Inženjerstvo nameštaja i enterijera
 • Saobraćaj i transport
 • Mašinsko inženjerstvo
 • Preduzetnički menadžment
 • Strukovna medicinska sestra

Specijalističke strukovne studije

 • Drumski saobraćaj i transport
 • Inženjerski menadžment

Master strukovne studije

 • Tehnološko inženjerstvo
 • Međunarodna ekonomija i preduzetništvo

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog