Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane (privremeno sedište u Bujanovcu)

O Akademiji 

Akademija strukovnih studija Južna Srbija osnovana je Odlukom Vlade Republike Srbije RS 05 br. 022-5272/2019 statusnom promenom spajanja samostalnih visokoškolskih ustanova u njenom sastavu.

Akademija posluje na osnovu Dozvole za rad izdate od strane ministarstva nadležnog za poslove visokog obrazovanja. Akademija ima svojstvo pravnog lica, kao samostalna visokoškolska ustanova, u skladu sa Zakonom i Statutom. Akademija je samostalna visokoškolska ustanova, koja ostvaruje osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne studije i master strukovne studije iz sledećih obrazovno-naučnih polja i to:

  • Društveno-humanističke nauke,
  • Tehničko-tehnološke nauke i
  • Umetnost.

Akademija u svom sastavu ima tri Odseka bez svojstva pravnog lica i to:

  1. Odsek Visoka poslovna škola Leskovac,
  2. Odsek Visoka škola za vaspitače Bujanovac, 
  3. Odsek za tehnološko umetničke studije sa sedištem u Leskovcu. 

Odsek Visoka škola za vaspitače Bujanovac

Odsek – Visoka škola za vaspitače Bujanovac je državna, akreditovana visokoškolska ustanova koja uspešno obrazuje vaspitače duže od pola veka. U okviru svog delovanja studentima nudimo mogućnost obrazovanja na akreditovanim studijskim programima prvog i drugog stepena studija.  

Iskrenim zalaganjem i sa velikim entuzijazmom uporno radimo na obezbeđenju kvaliteta, prateći savremene tokove predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece. Studenti stiču teorijska i praktična znanja istovremeno, što doprinosi uključivanju studenata u neposredni rad sa decom u toku studiranja i stvaranju uslova za nastavak obrazovanja i usavršavanja i nakon završenih studija. 

Kroz različite nastavne, vannastavne i projektne aktivnosti, učestvovanjem na savetovanjima, stručnim predavanjima i organizovanim mobilnostima studenata, naši studenti dobijaju priliku da uzmu učešće i na taj način dodatno usavrše već stečena znanja primenjiva u praksi. Obrazujući studente za jedan od najplemenitijih poziva, posebnu pažnju poklanjamo stvaranju savremenog kadra vaspitača, koji će doprineti kompletnom razvoju dece kroz različite vaspitno-obrazovne oblasti.

Odsek – Visoka škola za vaspitače Bujanovac ima osnovni cilj da teorijski i praktično, na savremenim naučnim saznanjima osposobi vaspitača za praktičan rad. Program je osmišljen tako da doprinosi prenošenju naučnih, stručnih i umetničkih znanja i veština koja su garant unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom i adolescentima. Koncipiran je da studenti u toku studija usvajaju savremena teorijska i praktična znanja potrebna za rad. Imajući u vidu savremene tokove obrazovanja Odsek teži ostvarivanju dvostruke funkcije obrazovanja vaspitača, koje se odnose kako na razvoj pojedinca tako i na razvoj društva u celini. Kao nezaobilazan imperativ u vaspitno obrazovnom radu Odseka studija za vaspitače Bujanovac, ističe se potreba za podsticanjem i razvojem humanističkih vrednosti.

Studijski programi

Osnovne strukovne studije

  • Osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskoj ustanovi 

Specijalističke studije

  • Specijalističke strukovne studije za pripremni predškolski program

Master strukovne studije

  • Strukovni master vaspitač

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog