Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka sportska i zdravstvena škola
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Uloga sporta na razvoj društva i pojedinca, neosporno je velika i značajna. Da bi sport na efikasan i na kvalitetan način realizovao tu svoju ulogu, neophodno je da društvo podrži i permenentno razvija savremeni i profesionalno utemeljeni obrazovni sistem. Takav stav o društvenoj ulozi sporta, u razvoju društva i svakog pojedinca, bio je polazište za osnivanje jedne obrazovne institucije za školovanje kadrova u sportu – institucije koja će svoj nastavni proces zasnivati na savremenim naučnim i stručnim dostignućima iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Ideja nekolicine profesora Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, prerasla je okvire njihovih želja. Jedna od prvih privatnih visokoškolskih ustanova u oblasti sporta pod nazivom Viša škola za sportske trenere upisala je prvu generaciju studenata oktobra 1997. godine.

Školovanje je trajalo dve godine, a postojao je samo jedan studijski program – Sportski trener za: FUDBAL, KOŠARKU, RUKOMET, ODBOJKU, PLIVANjE I VATERPOLO, ATLETIKU, TENIS, STRELjAŠTVO, SPORTSKU REKREACIJU i BORILAČKE SPORTOVE.
S obzirom na to da proces upravljanja u sportu predstavlja složenu delatnost koja zahteva multidisciplinarno obrazovanje, 2000. godine osnovan je studijski program Sportski menadžment.

Pored obrazovanja kadrova iz oblasti menadžmenta i biznisa, stručni rad u sportu je nepotpun bez učešća odgovarajućeg medicinskog osoblja. Stoga je rukovodstvo Škole 2001. godine donelo odluku da osnuje studijski program Sportski fizioterapeut.

Od svog postojanja, Škola je jasno definisala svoju misiju, viziju i strategiju razvoja. Misija Škole bila je da se obezbedi kvalitetan i kontinuiran obrazovni proces stručnjaka u oblasti sporta koji će, kroz neposredni rad sa sportistima i sportskim ekipama, uneti savremene, u svetu i kod nas usvojene metode treniranja, učenja, upravljanja, zdravstvene preventive i rehabilitacije.

Prvi dokaz o kvalitetu rada Ustanove, koja je tada promenila naziv u Visoka škola za sport strukovnih studija, usledio je već u prvom ciklusu akreditacije koji je sproveden 2007. godine. Škola je dobila akreditaciju i prema oceni Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, tom prilikom, proglašena za jednu od najboljih privatnih visokoškolskih ustanova koja je u potpunosti zadovoljila sve zahtevane standarde kvaliteta. 

Kako bi se naglasio i medicinski aspekt studijskih programa, Škola je 2009. godine svoj naziv ponovo promenila u Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija – ime koje nosi i danas. Na taj način, Škola se uvrstila u red medicinskih obrazovnih ustanova i stekla pravo na školovanje kadrova koji će raditi u zdravstvu.

U okviru naučno-obrazovnog polja Medicinske nauke, 2010. godine inoviran je studijski program Strukovni fizioterapeut, a 2016. akreditovan je nov studijski program Strukovna medicinska sestra.

Danas je Visoka sportska i zdravstvena škola jedinstvena visokoobrazovna ustanova u Srbiji, u kojoj postoje studijski programi iz oblasti društveno-humanističkih i medicinskih nauka. Pored školovanja studenata na osnovnim strukovnim studijama kao prvom nivou studija, Škola je 2009. god započela sa studijama drugog stepena obrazovanja na specijalističkim strukovnim studijama na studijskom programu Sportski trener specijalista.
Ovaj studijski program Ustanova je 2017. godine inovirala i uskladila sa razvojem i primenom nauke, obrazovnih trendova u praksi, i potrebama društva u celini.

Studijski programi

Visoka sportska i zdravstena škola upisuje studente na sledeće studijske programe osnovnih strukovnih studija:

1. Sportski trener

Svrha studijskog programa OSS Sportski trener je da obezbedi savremeno i kvalitetno školovanje novih generacija trenera koji će na osnovu stečenih znanja, veština, sposobnost i stavova u toku školovanja, efikasno i kompetentno obavljati zadatke i poslove sportskih stručnjaka, čiji će stručno- pedagoški rad u sportskim organizacijama (klubovima, savezima, udruženjima i sl.) konstruktivno povezivati sport i društvenu sredinu i uticati na ukupni razvoj fizičke kulture.

Studije na studijskom programu OSS Sportski trenera traju 3 godine (6 semestara) čime se ostvaruje 180 ESPB. Stručni naziv koji student stiče završetkom studija je STRUKOVNI TRENER U SPORTU (sportska grana).

2. Sportski menadžment

Osnovni cilj studijskog programa OSS Sportski menadžment je da obezbedi kvalitetno i savremeno obrazovanje novih generacija menadžera u sportu, koji će kompetentno i efikasno implementirati stečena znanja u radu i poslovanju sportskih, ali i ostalih poslovnih organizacija i rukovoditi njihovim razvojnim planovima i programima, sa ciljem njihovog uspešnog rada, pozitivnog doprinosa društvenoj zajednici i integrisanja u društveno okruženje.

Studije na studijskom programu OSS Sportski menadžment traju 3 godine (6 semestara) čime se ostvaruje 180 ESPB. Stručni naziv koji student stiče završetkom studija je STRUKOVNI MENADžER.

3. Strukovni fizioterapeut

Osnovni cilj studijskog programa OSS Strukovni fizioterapeut je da obezbedi kvalitetno i savremeno obrazovanje fiziterapeuta, koji će kompetentno i efikasno implementirati stečena znanja u radu sa pacijentima i primeniti specijalizovane, autorizovane tehnike i metode namenjene za ublažavanje ili otklanjanje posledica u pojedinim fazama nastanka i razvoja oboljenja, i osposobljavanje nakon određenog patološkog stanja. Na ovom studijskom programu student se upoznaje sa etiologijom, patofiziologijom, patoanatomijom i terapijom, odnosno terapijskim postupcima, tehnikama i metodama kod raznih patoloških stanja, kod kojih je indikovan neki od vidova fizikalne terapije i kineziterapije.

Studije na studijskom programu OSS Strukovni fizioterapeut traju 3 godine (6 semestara) čime se ostvaruje 180 ESPB. Stručni naziv koji student stiče završetkom studija je STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT.

4. Strukovna medicinska sestra

Osnovni cilj studijskog programa OSS Strukovna medicinska sestra je da obezbedi kvalitetno i savremeno obrazovanje medicinskih sestara, koje će na osnovu stečenih savremenih znanja, veština i sposobnosti, umeti u praksi da kompetentno i efikasno obavljaju poslove prevencije, lečenja i rehabilitacije obolelih, i sprovode zdravstvenu negu samostalno i u timskom radu u odgovoru na sve složenije zahteve i izazove profesije iz oblasti zdravstvene nege.

Studije na studijskom programu OSS Strukovna medicinska sestra traju 3 godine (6 semestara) čime se ostvaruje 180 ESPB. Stručni naziv koji student stiče završetkom studija je STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog