Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1


O Akademiji 

Odlukom Vlade Republike Srbije, Visoke strukovne škole u Srbiji transformisane su u akademije strukovnih studija, te je tako na sednici Vlade RS 29. Avgusta 2019. godine, doneta odluka o osnivanju Akademije strukovnih studija Šumadija, koja objedinjuje sve studijske programe na odsecima: 

 • Kragujevac (Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu koja je osnovana 1959. godine), 
 • Aranđelovac (Visoka tehnološka škola strukovnih studija osnovana 1960. godine), 
 • Trstenik (Visoka tehnička mašinska škola u Trsteniku osnovana 1962. godine).

Zajednički rad Akademije strukovnih studija Šumadija ogleda se u zajedničkoj misiji svih odseka kroz stalno inoviranje nastavnih planova i programa, primenu savremenih metoda obrazovanja, obrazovanje i osposobljavanje kvalitetnih stručnjaka iz različitih oblasti sa visokostručnim i praktično primenljivim znanjima, a sve u skladu sa izraženim potrebama privrednog sektora u našoj zemlji koji teži inoviranju i prilagođavanju kroz strukovne studije prvog i drugog stepena, u okviru akreditovanih studijskih programa u svakom odseku Akademije Šumadija ponaosob.

Obavljajući delatnost visokog obrazovanja na osnovnim, specijalističkim i master strukovnim studijama iz više naučnih i stručnih oblasti u okviru obrazovno-naučnih polja za koje su odseci akreditovani, i to tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih, prirodno matematičkih, umetničkih i interdisciplinarnih nauka, Akademija Šumadija sa odsecima u Kragujevcu, Aranđelovcu i Trsteniku objedinjuje obrazovni i primenjeno-istraživački rad, kao deo jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.

Sa namerom i idejom  da se razvije u modernu, obrazovnu instituciju, poznatu po tome što će na kvalitetan način školovati mlade sa visokostručnim i praktično primenjivim znanjima, stručnjake koji će sposobnošću rešavanja konkretnih problema doprineti razvoju regiona ili šire zajednice, Akademija Šumadija konstantno prati potrebe tržišta kao i trendove u različitim naučnim oblastima za koje je na Odsecima stručno i naučno osposobljena.

Upravo iz tog razloga, nastavni planovi i programi u odsecima Kragujevac, Aranđelovac i Trstenik menjali su se u skladu sa novim dostignućima nauke i tehnologije i prilagođavali potrebama privrede i društva, te danas, Akademija Šumadija, koncipira svoj plan rada po ugledu na najpoznatije škole i fakultete u zemlji.

Sama programska orijentacija Odseka Kragujevac, Aranđelovac i Trstenik odražava savremene trendove visokog obrazovanja, naučnog rada i privrednog razvoja na dva nivoa studija kroz studijske programe (osnovne, specijalističke  i master strukovne studije).

Odsek Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu

Studijski programi

Osnovne strukovne studije 

Osnovne strukovne studije Škola ostvaruje na studijskim programima: 

 • Informatika,
 • Drumski saobraćaj 
 • Privredno inženjerstvo – mašinstvo 
  • modul strukovne studije i 
  • dualni model studija.

Master strukovne studije

 • Drumski saobraćaj

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog