Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Opšte informacije - Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

Visoka tehnička škola Novi Sad

 

Škola nudi:

 • klasično studiranje

Studije mogu da upišu svi učenici sa završenom trogodišnjom ili četvorogodišnjom školom, s tim što moraju da polažu klasifikacioni ispit.

Klasifikacioni ispit je ispit kratkog trajanja sa određenim brojem pitanja iz raznih oblasti: opšte kulture, sporta, književnosti, matematike, fizike, hemije, itd. Dizajneri imaju i praktičan deo gde se na zadatu temu osmišljava ilustracija.

Priprema za klasifikacioni ispit nije neophodna jer tražimo znanje koje su kandidati stekli kroz svoje školovanje i život.

Prijava, polaganje klasifikacionog ispita i upis će biti krajem juna i početkom jula (tačan datum će biti objavljen).

Primer testova iz prošlih godina, uslove upisa, planove studijskih programa i mnoge druge podatke možete dobiti iz Informatora (može se kupiti u Školi)

 

Ko smo mi?

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu je osnovana pre više od 55 godina kao Viša mašinska škola. Ovo dugo postojanje ukazuje na tradiciju u oblasti obrazovanja i inženjering usluga.

Škola je jedna od prvih visokoškolskih ustanova sa 10 akreditovanih studijskih programa na osnovnim i 7 studijskih programa na specijalističkim strukovnim studijama. Naše studije su trogodišnje i četvorogodišnje. Zvanje koje se dobija po završetku je Inženjer strukovnih studija (tri godine) i Specijalista (četvrta godina).

 

Šta?

Edukativni programi:

Studije VTŠ NS

Osnovne studije:

 • Mašinsko inženjerstvo, 
 • Drumski saobraćaj, 
 • Zaštita od katastrofalnih događaja i požara, 
 • Zaštita na radu,
 • Zaštita životne sredine, 
 • Grafičko inženjerstvo i dizajn, 
 • Dizajn industrijskih proizvoda, 
 • Veb dizajn
 • Elektrotehnika, 
 • Informacione tehnologije

Specijalističke studije:

 • Mašinsko inženjerstvo, 
 • Zaštita od katastrofalnih događaja i požara,
 • Zaštita na radu,
 • Upravljanje otpadom,
 • Informacione tehnologije,
 • Dizajn, 
 • Elektroenergetika

 

Međunarodna razmena studenata i predavača sprovodi se primenom bolonjskog sistema. Saradnja sa:

 • Univerzitetom za vanredne situacije iz Sankt Peterburga, Republika Rusija
 • Tehničkim fakultetom iz Zvolena, Republika Slovačka.
 • Univerzitetom iz Džordžije, SAD
 • Univerzite iz Ostrave, Republika Češka,
 • Univerzitet iz Liona, Francuska,
 • Univerzitet iz Liverpula, Engleska
 • Univerzitetom iz Atine, Grčka

Međunarodne konferencije i savetovanja:

 • Međunarodno savetovanje na teme iz oblasti rizika, bezbednosti i zdravlja na radu, svake godine u Kongresnom centru «Kopaonik»
 • Međunarodno savetovanje na teme iz oblasti zaštite od požara, svake druge godine u Novom Sadu

Licencirana ispitivanja, pregledi, obuke radnika, izrade elaborata, Akta o proceni rizika za privredna i pravna lica
Izdavačka delatnost

 

Gde?

Visoka tehnička škola strukovnih studija nalazi se u Školskoj ulici broj 1 u neposrednoj blizini centra Novog Sada. Posedujemo savremenu opremu, najnovija nastavna sredstva, laboratorije i literaturu neophodnu za kvalitetan i uspešan rad naših studenata, predavača i profesora. Studenti tokom trogodišnjeg školovanja i inženjerske prakse u toku celog šestog semestra stiču praktična znanja iz kruga izabranih, najkvalitetnijih preduzeća sa kojima imamo ugovorenu saradnju.

 

Kada?

Neprekidno podstičemo razvoj obrazovanja i usavršavanje naših studijskih programa. 

Svake godine upisujemo novu generaciju studenata: 600 studenata na osnovne i 120 studenata na specijalističke strukovne studije. 

Redovno pripremamo seminare, stručne skupove, konferencije od međunarodnog značaja. 

Povremeno obavljamo licencirana ispitivanja, preglede, obuke radnika, izrade elaborata, Akta o proceni rizika za privredna i pravna lica.

 

Zašto?

 • Zato što je Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Novog Sada uvažena, priznata i poštovana u zemlji i u inostranstvu.
 • Zato što su svi naši programi akreditovani po «bolonji».
 • Zato što nudimo aktuelna znanja, putem savremenih tehnologija i moderne opreme, uz puno praktičnog rada.
 • Zato što imamo dobru saradnju sa privredom i institucijama gradske, pokrajinske i republičke uprave.
 • Zato što imamo saradnju sa nekoliko evropskih univerziteta.
 • Zato što smo obrazovani, vredni i savremeni.

 

Studentski parlament

Studenti su uvek bili i biće najvažniji deo Škole. Novim sistemom obrazovanja po Bolonjskoj konvenciji i Zakonom o visokom obrazovanju, bivša studentska organizacija je dobila novu ulogu i naziv - Studentski parlament.

Studentski parlament zastupa i štiti prava i interese svih studenata i učestvuje u svim aktivnostima koje se organizuju u Školi i van nje, po pitanjima kvaliteta nastave, reformi studijskih programa, analizi što efikasnijeg studiranja, pripremama za učestvovanje na studentskim manifestacijama, sportskim i stručnim, kao što su: Mašinijade, Višijade, Grafijade, Zaštitijade, koje se organizuju svake godine.

Studenti su aktivno uključeni u sve segmente života i rada škole, pa svaki njihov zajednički ili pojedinačni uspeh je ono što raduje i nadahnjuje sve nas.

 

Visoka tehnička škola Novi Sad Visoka tehnička škola Novi Sad Visoka tehnička škola Novi Sad
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog