Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan

O Ustanovi

Visoka tehnička škola strukovnih studija, je počela sa radom davne 1961. godine pod imenom Viša tehnička škola, na osnovu Odluke Izvršnog veća AKMO br.2671 od 10.07.1961. godine. Škola je svoj rad započela u prostorijama sadašnjeg Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici. To je bila jedina škola te vrste na području Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije, gde su se na dvogodišnjem školovanju obrazovali inženjeri metalurškog, hemijsko-tehnološkog i rudarskog odseka. Nakon otvaranja Rudarsko-metalurškog fakulteta, koji biva smešten u zgradi Više tehničke škole, ova škola je 1974. godine morala da bude izmeštena. Nova lokacija joj je određena u neodgovarajućim prostorijama samačkog bloka u Kosovskoj Mitrovici. Izmeštanjem iz svojih prostorija, škola je ostala bez dobro opremljenih labaratorija i veoma bogatog fonda stručne literature.

Zbog neodgovarajućih uslova za rad, škola je 1983. godine preseljena u adaptirane prostorije stare osnovne škole u Zvečanu, na osnovu Zaključka Izvršnog veća SO Kosovska Mitrovica, 02 br.06-40 od 30.09.1981. godine, gde i danas radi.

Umesto do tada postojećih odseka od 1978. godine, uvedeni su novi odseci i to: Elektrotehnički i Mašinski, koji i danas postoje. Od 1991. godine, školavanje na ovoj visoko stručnoj ustanovi traje 2,5 godine, a od 1993. godine, uvodi se polaganje diplomskog ispita. Prvi student koji je stekao diplomu po novom nastavnom planu i programi bio je Mišić Vladan.

Školske 2006/2007 uvedeni su novi studijski programi: na mašinskom odseku - menadžment proizvodnje i na elektrotehničkom odseku - menadžment u elektrotehnici u trogodišnjem trajanju i po Evropskim standardima.

Školske 2007/2008. godine na mašinskom odseku akreditovan je još jedan studijski program - Inženjerska informatika, a na elektrotehničkom odseku - Energetika.

Školske 2011/2012 nastavlja se sa praksom praćenja trendova i na mašinskom odseku akredituje se novi studijski program - Zaštita od požara.

Škola je akreditovana i za izvođenje nastave na specijalističkim strukovnim studijama na smerovima Energetika, Menadžment proizvodnje i Zaštita od požara.

U narednom periodu planirano je otvaranja novih savremenih studijskih  programa na osnovnim studijama i akreditovanje Master studijskih programa.

Studijski programi 

Osnovne strukovne studije

 • Menadžment proizvodnje
 • Inženjerska informatika
 • Proizvodno mašinstvo 
 • Energetika 
 • Zaštita od požara 
 • Multimedijalne tehnologije

Specijalističke strukovne studije

 • Zaštita od požara
 • Menadžment proizvodnje
 • Energetika
 • Multimedijalne tehnologije

Master studije

 • Elektroenergetsko inženjerstvo 
 • Mašinsko inženjerstvo

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog