Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija u Kruševcu

O Ustanovi

Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija osnovana je odlukom Vlade Republike Srbije 04. aprila 2019. godine spajanjem Visoke škole strukovnih studija za vaspitače Kruševac, Visoke medicinske škole strukovnih studija Ćuprija i Visoke škole za vaspitače strukovnih studija Aleksinac. Septembra 2022. godine Akademiji se priključuje nekadašnja Visoka hemijsko-tehnološka škola strukovnih studija iz Kruševca, tako da danas Akademiju čine četiri odseka, a sedište Akademije se nalazi u Kruševcu. 

Akademija je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni, primenjeno-istraživački i stručni rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Akademija je ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja kroz ostvarivanje osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija, iz više naučnih i stručnih oblasti u okviru obrazovno-naučnih polja: Društveno-humanističke nauke, Tehničko-tehnoloških i Medicinskih nauka. 

U Akademiji se školuje više od dve hiljade studenata na sva četiri Odseka (Odsek vaspitačkih studija Kruševac, Odsek medicinskih studija Ćuprija, Odsek vaspitačkih studija Aleksinac i Odsek tehničko-tehnoloških studija Kruševac) u okviru 12 studijskih programa na osnovnim strukovnim studijama i tri studijska programa na master strukovnim studijama, zaposleno je 190 nastavnika i saradnika. Akademija je učesnik/partner brojnih međunarodnih projekata i organizacija, kao i organizator međunarodnih, domaćih stručnih, naučnih skupova i konferencija, nosilac je i ERASMUS povelje. Izdavač je dva stručna časopisa i to: Sinteze – naučno-stručni časopis za pedagoške nauke, književnosti i kulturu; Pons – medicinski časopis.

Odsek hemijsko-tehnološka škola strukovnih studija Kruševac

Visoka hemijsko tehnološka škola strukovnih studija je najstarija visokoškolska ustanova u Rasinskom okrugu. Iz nje je izašlo više od hiljadu inženjera hemijsko tehnološke struke. To je škola koja ima prošlost ali i budućnost. U njoj se danas školuju strukovni inženjeri Tehnologije (na modulima Farmaceutske tehnologije i Prehrambene tehnologije),  Zaštite životne sredine, Zaštite na radu kao i strukovni inženjeri Informatike i računarstva.

Ovo su primenjene studije koje traju TRI godine i u skladu su sa najnovijim intencijama u visokom obrazovanju, a koje su priznate u Evropskoj uniji i Americi.

Studijski programi 

Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija je državna obrazovna institucija akreditovana za realizaciju tri studijska programa osnovnih strukovnih studija:

1. SP Tehnologija (diplomiranjem se stiče naziv Strukovni inženjer tehnologije)

  • modul 1 – Farmaceutska tehnologija
  • modul 2 – Prehrambena tehnologija

2. SP Zaštita životne sredine i zaštita na radu (diplomiranjem se stiče naziv Strukovni inženjer zaštite životne sredine)

  • modul 1 – Zaštita životne sredine
  • modul 2 – Zaštita na radu

3. SP Informatika i računarstvo (diplomiranjem se stiče naziv Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva)

Izbor modula se vrši u petom semestru studija. Studijski programi osposobljavaju studente za obavljanje stručnih i praktičnih poslova i manjih razvojnih zadataka u preduzećima i javnim ustanovama različitih sektora, za preduzetništvo u ovim oblastima, kao i za nastavak školovanja u zemlji i inostranstvu.

Svi studijski programi se realizuju tokom 3 godine (6 semestara) i nose 180 ESPB bodova.

Studije su usklađene sa Bolonjskom deklaracijom.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog