Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac

O Akademiji 

Akademija strukovnih studija Južna Srbija osnovana je Odlukom Vlade Republike Srbije RS 05 br. 022-5272/2019 statusnom promenom spajanja samostalnih visokoškolskih ustanova u njenom sastavu.

Akademija posluje na osnovu Dozvole za rad izdate od strane ministarstva nadležnog za poslove visokog obrazovanja. Akademija ima svojstvo pravnog lica, kao samostalna visokoškolska ustanova, u skladu sa Zakonom i Statutom. Akademija je samostalna visokoškolska ustanova, koja ostvaruje osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne studije i master strukovne studije iz sledećih obrazovno-naučnih polja i to:

 • Društveno-humanističke nauke,
 • Tehničko-tehnološke nauke i
 • Umetnost.

Akademija u svom sastavu ima tri Odseka bez svojstva pravnog lica i to:

 1. Odsek Visoka poslovna škola Leskovac,
 2. Odsek Visoka škola za vaspitače Bujanovac, 
 3. Odsek za tehnološko umetničke studije sa sedištem u Leskovcu. 

Odsek za tehnološko umetničke studije sa sedištem u Leskovcu

Odsek za tehnološko umetničke studije Leskovac, Akademije strukovnih studija Južna Srbija u Leskovcu osnovan je 1959. godine kao Viša tehnička tekstilna škola.

Odlukom Vlade Republike Srbije osnovana je Akademija strukovnih studija Južna Srbija, 30.05.2019. godine nakon čega su formirana pet odseka. Tom prilikom Škola je  preimenovana u  Odsek za tehnološko umetničke studije.

Ova visokoškolska ustanova je prepoznatljiva po stalnom usavršavanju nastavnog kadra, kvalitetu nastave i po nastavnim planovima i programima koji se lako mogu interpretirati u praksi. 

Odsek ima prostorni kapacitet od 1500 m2 i adekvatnu opremu za kvalitetno izveđenje svih oblika nastave. Prostor za vežbanje na Odseku je funkcionalno organizovan tako da laboratorije i radionice predstavljaju tehničko‐tehnološke celine u kojima se realizuje praktična nastava prema principima realnih industrijskih procesa. Takođe, Odsek poseduje adekvatno uređen prostor (atelje) za realizaciju vežbi iz umetničke grupe predmeta i biblioteku sa priključkom na akademsku mrežu Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) za pristup elektronskim časopisima i knjigama.

U budućem periodu, Odsek će intenzivnije raditi na razvijanju međunarodne saradnje, posebno na polju razmene studenata i profesora, kao i na bližem i potpunijem povezivanju sa privredom sklapanjem ugovora sa velikim kompanijama, kako bi se našim studentima obezbedila kvalitetna i raznovrsna stručna praksa.

Studijski programi

Osnovne strukovne studije

 • Tekstilno inženjerstvo, 
 • Bezbednost radne i životne sredine, 
 • Tekstilna hemija i zaštita životne sredine,
 • Modni dizajn.

Master strukovne studije

 • Zaštita životne sredine, 
 • Tekstilno inženjerstvo,
 • Digitalni dizajn odeće.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog