Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Elektrotehnika i računarstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Matematika

Vežbaj online: -

Gradovi: Niš

Na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo, uz primenu visoko postavljenih standarda kvaliteta nastave, obrazuju se studenti za profesiju inženjera elektrotehnike i računarstva u skladu sa potrebama privrede, ekonomije i društva u celini. Po završetku studija dobija se  zvanje inženjer elektrotehnike i računarstva.

Nastava na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo traje 8 semestara (četiri školske godine). Studije karakteriše sticanje opštih inženjerskih znanja u okviru prve  godine (dva semestra) a od trećeg semestra studenti mogu da biraju uže oblasti u okviru 6 modula i to:

 • Elektroenergetika,
 • Elektronske komponente i mikrosistemi,
 • Elektronika (sa podmodulima od četvrtog semestra: Elektronska kola i embeded sistemi i Multimedijalne tehnologije)
 • Računarstvo i informatika,
 • Komunikacione i informacione tehnologije (sa podmodulima od petog semestra: Komunikacije i obrada informacija i Sistematsko inženjerstvo i radio-komunikacije),
 • Upravljanje sistemima.

Nastava na studijskom programu realizuje se kroz:

 • obavezne predmete, koji obuhvataju temeljna znanja koja student  mora da savlada (neki od ovih predmeta su zajednički za pojedine module),
 • izborne predmete, kojima se proširuju i profilišu znanja studenta  iz srodnih oblasti koje su od značaja za pojedini modul,
 • stručnu praksu ili timski projekat, koju student realizuje u saradnji  sa nastavnikom i pri tome se upoznaje sa
 • najnovijim stručnim i tehnološkim saznanjima, kao i sa elementima  stručnog timskog rada i
 • završni rad, koji student radi u poslednjem VIII semestru.

Prva godina je zajednička za sve module.

Sem.

Šifra

Naziv predmeta

P+V+DON

ESPB

I

       
 

2OEZ1O01

Matematika 1

3+3+0

6

 

2OEZ1O02

Osnovi elektrotehnike 1

3+3+0

6

 

2OEZ1O03

Fizika

2+2+0

6

 

2OEZ1O04

Uvod u računarstvo

2+2+0

6

 

2OEZ1O05

Laboratorijski praktikum - Fizika

1+0+1

3

 

2OEZ1O06

Laboratorijski praktikum - Uvod u računarstvo

1+0+1

3

II

       
 

2OEZ2O01

Matematika 2

3+3+0

6

 

2OEZ2O02

Osnovi elektrotehnike 2

3+2+0

6

 

2OEZ2O03

Algoritmi i programiranje

3+2+0

6

 

2OEZ2O04

Elektronske komponente

2+2+0

6

 

2OEZ2O05

Laboratorijski praktikum - Algoritmi i programiranje

1+0+1

2

 

2OEZ2O06

Laboratorijski praktikum - Osnovi elektrotehnike

1+0+1

2

 

2OEZ2O07

Laboratorijski praktikum - Elektronske komponente

1+0+1

2

Legenda:

P - predavanja

V - vežbe

DON - drugi oblici nastave

ESPB - evropski sistem prenosa i akumulacije bodova

 

Elektroenergetika

Listu svih predmeta na ovom modulu možete naći na strani: Predmeti na modulu Elektroenergetika.

Elektroenergetika je oblast elektrotehnike u okviru koje se izučavaju proizvodnja, prenos, distribucija i korišćenje električne energije. Neophodna znanja iz oblasti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije omogućavaju praćenje aktuelnih trendova vezanih za optimalno korišćenje energetskih resursa, planiranje i eksploataciju mreža i ostrojenja, razvoj energetskih “pametnih” mreža, dimenzionisanje opreme, kvalitet električne energije, distribuirane izvore energije, tržište električne energije, itd.

 

Elektronske komponente i mikrosistemi

Listu svih predmeta na ovom modulu možete naći na strani: Predmeti na modulu Elektronske komponenete i mikrosistemi.

Program modula Elektronske komponenete i mikrosistemi ima za cilj da studenti steknu znanja i razviju veštine tako da mogu da realizuju, samostalno ili u timu, složene projekte iz oblasti mikroelektronike. Akcenat se stavlja na praktičnu primenu znanja u oblasti projektovanja i implementacije mikroelektronskih komponenata i mikrosistema. Stiču se znanja iz analogne i digitalne mikroelektronike, primene poluprovodničkih komponenata, mikrokontrolera i sistema sa ugrađenim softverom, senzora, kao i projektovanja štampanih ploča. Takođe se proučavaju i oblasti modeliranja i karakterizacije mikroelektronskih komponenata, primenjene fizike, kao i novih materijala i tehnologija. Puno pažnje poklanja se projektovanju sistema zasnovanim na obnovljivim izvorima energije. Studenti se upoznaju i sa nanoelektronikom, nanotehnologijama, kao i naprednim rešenjima u oblasti mikrosistema i programabilnih sistema na čipu.

 

Računarstvo i informatika

Listu svih predmeta na ovom modulu možete naći na strani: Predmeti na modulu Računarstvo i informatika.

Već više od trideset godina Elektronski fakultet obrazuje kadrove iz oblasti Računarstva i informatike. Značajno iskustvo, dobri kadrovski potencijali, odlična opremljenost, kao i činjenica da većina uspešnog informatičkog kadra u regionu potiče sa našeg fakulteta, ukazuju na to da je modul Računarstvo i informatika, čiji je nosilac Katedra za računarstvo, pravi izbor za mlade ljude željne znanja i dobre karijere.

 

Upravljanje sistemima

Listu svih predmeta na ovom modulu možete naći na strani: Predmeti na modulu Upravljanje sistemima.

U okviru modula Upravljanje sistemima inženjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manipulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inženjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komunalnoj privredi i uslužnim delatnostima.

 

Elektronika

Listu svih predmeta na ovom modulu možete naći na strani: Predmeti na modulu Elektronika.

Modul Elektronika sačinjen je na osnovu dugogodišnjeg iskustva nastavnika i saradnika na Katedri za elektroniku i očekivanog ekonomskog i društvenog razvoja Srbije u narednom periodu. Planovi i programi ovog modula obezbeđuju studentima mogućnost usvajanja znanja iz različitih oblasti elektronike. Veliki broj izbornih predmeta omogućava da svaki student nijansira svoj stručni profil prema ličnim potrebama i afinitetima. Nastava se izvodi u devet savremenih laboratorija, a metodološki je postavljena tako da studenti uče kroz praktično rešavanje postavljenih zadataka. Tokom studija, kod studenata se razvijaju sposobnosti za samostalan rad, kao i spremnost za učešće u različitim timovima složenijih multidisciplinarnih projekata. Studenti ovog modula mogu nastaviti obrazovanje na master studijama, gde će steći šira znanja iz oblasti elektronike. Prema sadržaju programa ovaj modul prepoznatljiv je na mnogim svetskim univerzitetima, zbog čega će studenti koji završe ovaj modul moći lako da nastave svoje obrazovanje na nekom njih. Diplomirani studenti sa modula Elektronika potrebni su svim industrijskim granama i to kao vodeći inženjeri u razvoju i proizvodnji uređaja široke potrošnje, i kao inženjeri koji se bave održavanjem u svim ostalim granama. Pored toga, njihove usluge neophodne su u video i TV produkciji, zdravstvu, vojsci, trgovini, naučno-istraživačkim centrima, i svuda gde se proizvodnja bazira na primeni savremenih elektronskih uređaja.

 

Telekomunikacije

Listu svih predmeta na ovom modulu možete naći na strani: Predmeti na modulu Telekomunikacije.

Savremeni svet ne može se zamisliti bez modernih telekomunikacija. Usavršavanje postojećih i razvoj novih telekomunikacionih tehnologija i servisa odvijaju se zapanjujućom brzinom, što zajedno sa razvojem računarskih i informatičkih nauka obezbeđuje visoki nivo komunikaciono-informacionih tehnologija koje će nesumnjivo obeležiti vek pred nama. Telekomunikacije su važna privredna grana sa ogromnim uticajem na ekonomski život u svakoj zemlji. Evolucija telekomunikacionih tehnologija, potrebe za novim profilima inženjera telekomunikacija, kao i novi pristup visokoškolskom obrazovanju koji zadovoljava visoke evropske standarde, rezultirali su u promenama nastavnih planova i programa tako da su, u skladu sa svetskim trendovima, u okviru modula „Telekomunikacije“ oformljeni sledeći podmoduli:

 • Telekomunikacije i obrada signala
 • Radiokomunikacioni inženjering i tehnologije.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog