Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet tehničkih nauka - Kosovska Mitrovica
Studentski domovi

 • Studentski centar Priština - Kosovska Mitrovica Džona Kenedija 6, 38220 Kosovska Mitrovica


O Fakultetu

Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici osnovala je Vlada Republike Srbije Odlukom o osnivanju Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici i o ukidanju Elektrotehničkog fakulteta u Prištini, Mašinskog fakulteta u Prištini, Građevinsko – arhitektonskog fakulteta u Prištini i Rudarsko – metalurškog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, 19. okobra 2001. godine ( „Sl. glasnik RS“ br. 60/2001).

Fakultet tehničkih nauka je visokoškolska ustanova i visokoškolska jedinica Univerziteta u Prištini sa Svojstvom pravnog lica. Naziv fakulteta je: Univerzitet u Prištini Fakultet tehničkih nauaka. Sedište fakulteta je u Kosovskoj Mitrovici, ul. Kneza Miloša br. 7. Skraćen naziv fakulteta je FTN. U poslovnoj korespodenciji fakultet koristi i naziv na engleskom jeziku: University of Pristina, Faculty of Technical Sciences. Fakultet je upisan u sudski registar Privrednog suda u Prištini sa sedištem u Kraljevu, br. registarskog uloška FN. 252/01 od 11.12.2001. godine. Dan Fakulteta je 19. oktobar, čime se obeležava dan osnivanja Fakulteta.

Fakultet tehničkih nauka, u skladu sa dozvolom za rad, ostvaruje akademske i strukovne studijske programe, izvodi obrazovne kurseve u cilju obrazovanja tokom čitovog života i druge oblike studija za inovacije znanja i stručnog obrazovanja i usavršavanja, ostvaruje i razvija naučno-istraživački i stručni rad u okviru naučnih oblasti za koje je akreditovan. U procesu nastave na Fakultetu tehničkih nauka su angažovani istaknuti nastavnici sa drugih Univerziteta Republike Srbije.

U sklopu fakulteta se nalaze računski centar, biblioteka i TV studio.

Računski centar je formiran sa namerom da obezbedi podršku osavremenjivanju procesa izvođenja nastave i naučno – istraživačkog rada na FTN i nalazi se na prvom spratu nastavnog bloka u zgradi FTN.

Biblioteka se takođe nalazi u zgradi fakulteta i raspolaže prostorom koji odgovara bibliotečkim standardima. Poseduje radni i skladišni prostor od 40 m2 i čitaonicim od 80 m2. Čitaonica ima 50 mesta u ugodnom ambijentu.

Od školske 2017/2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka je započeo sa radom i najsavremeniji multimedijalni HDTV studiju za realizaciju TV programa. Osnovan je u okviru Erasmus+ DBBT projekta, a u cilju sticanja praktičnih znanja iz oblasti digitalne televizijske tehnike i emitovanja. Studio je opremljena najsavremenijom 4K opremom za kompletnu TV produkciju i postprodukciju. HDTV studio pomoću IP veze se može povezati sa bilo kojom TV u svetu. Studio je dizajniran tako da bude multifunkcionalan i sastoji se iz sledećih prostorija: režije gde su smešteni audio i video kontrolni uređaji, mašinska soba koja je zvučno i toplotno izolovana u kojoj su smešteni uređaji televizijskog sistema, studijski deo koji se sastoji iz tri scene (dve neutralne i jedna sa zelenim platnom za virtuelni studio) i desk soba sa računarima.

U okviru studija formirana je i Studentska televizija FTN TV. Studentska televizija je počela sa radom 2017. godine i bavi se realizacijom isključivo naučnim, obrazovnim i edukativnim sadržajem. Produkciju i postprodukciju u celosti realizuju studenti Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici pod mentorstvom asistenata i profesora.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

 • Arhitektura
 • Građevinsko inženjerstvo
 • Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
 • Mašinsko inženjerstvo
 • Rudarsko inženjerstvo
 • Tehnološko inženjerstvo

Master akademske studije

 • Arhitektura
 • Građevinsko inženjerstvo
 • Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
 • Mašinsko inženjerstvo
 • Rudarsko inženjerstvo
 • Tehnološko inženjerstvo
 • Upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa

Specijalističke akademske studije

 • Održivost i otpornost građene sredine

Doktorske akademske studije

 • Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
 • Mašinsko inženjerstvo
 • Tehnološko inženjerstvo

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog