Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet umetnosti - Zvečan - Kosovska Mitrovica
Studentski domovi

 • Studentski centar Priština - Kosovska Mitrovica Džona Kenedija 6, 38220 Kosovska Mitrovica


O Fakultetu

Fakultet umetnosti u Prištini osnovan je 1973. godine kao Akademija likovnih umetnosti, na osnovu zakona SAP Kosova i odluke Saveta Univerziteta u Prištini. Osnivanje Akademije likovnih umetnosti bio je logičan rezultat zbivanja na kosovsko-metohijskoj likovnoj sceni i kristalisanja ideje o stvaranju visokoškolske institucije koja će obrazovati slikare, vajare, grafičare i grafičke dizajnere. Tako je Priština postala četvrti grad u Jugoslaviji, posle Beograda, Zagreba i Ljubljane, koji je dobio Likovnu akademiju.

Godine 1975. osniva se Muzički odsek, koji se priključuje Akademiji likovnih umetnosti. Tada je naziv akademije promenjen u Akademija umetnosti. Od 1986. godine ova visokoškolska ustanova nosi naziv Fakultet umetnosti. Konačni profil ova prosvetno-kulturna institucija dobijaosnivanjem Dramskog odseka, školske 1989/90. 

Odlukom Vlade Republike Srbije o privremenoj promeni sedišta Univerzitet u Prištini biva preseljen u Kosovsku Mitrovicu, a Fakultet umetnosti nastavlja sa radom u Zvečanu. Iako je Fakultet umetnosti u svom razvoju nailazio na brojne teškoće, zahvaljujući entuzijazmu nastavnika i studenata, nastava se realizuje redovno i u kontinuitetu na sva tri odseka. Pored obrazovne, Fakultet obavlja umetničko-stvaralačku, naučnoistraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku delatnost.

Referentnost nastavnika i saradnika Fakulteta umetnosti ogleda se u njihovom aktivnom učešću kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj umetničkoj i naučnoj sceni, i to kroz: javno izlaganje njihovih umetničkih dela na samostalnim izložbama i na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; javno izvođenje umetničkog dela u redovnom prikazivanju u javnosti (redovni repertoar u pozorištu, bioskopima i na televiziji); javno izvođenje umetničkog dela na muzičkim, pozorišnim, televizijskim i filmskim smotrama i festivalima; solistička izvođenja na koncertu sa simfonijskim ili kamernim orkestrom, celovečernje koncerte, resitale; učestvovanje ili vođenje umetničkih kurseva, seminara ili majstorskih radionica u zemlji i inostranstvu; učešće na domaćim ili međunarodnim konkursima umetničkih dela; učešće u radu žirija na domaćim i stranim izložbama, festivalima, konkursima, manifestacijama i na muzičkim takmičenjima nacionalnog i međunarodnog karaktera; objavljena teorijska i udžbenička dela u zemlji i inostranstvu, kao i kroz nagrade i priznanja za umetnički i pedagoški rad koje su naši nastavnici dobili u zemlji i inostranstvu.

Svoj profesionalni doprinos nastavnici daju i kroz umetničke i naučnoistraživačke projekte iz oblasti savremenog vizuelnog stvaralaštva, dramskih umetnosti i muzičke umetnosti, koje podržava Ministrastvo kulture i informisanja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a čiji su rukovodioci ili učesnici. Afirmaciji Fakulteta doprinose nastavnici koji svoje umetničke i naučne rezultate saopštavaju na stručnim i naučnim skupovima, i objavljuju u naučnoj periodici u zemlji i inostranstvu. 

Na prepoznatljivost Fakulteta umetnosti, između ostalog, utiče realizacija naučnog skupa „Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju” koji okuplja veliki broj istraživača iz zemlje i inostranstva. Pored toga, Fakultet je izdavač univerzitetskih udžbenika, monografskih studija, priručnika i drugih publikacija, čiji su autori nastavnici fakulteta. Ostvareni stručno-umetnički i naučnoistraživački rezultati doprinose kontinuiranom unapređivanju nastavnog procesa.

Više nastavnika sa Fakulteta umetnosti gostovalo je na fakultetima i naučno-obrazovnim institucijama u inostranstvu po pozivu ili kroz programe Erasmus+ (mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja): Academy of Fine Arts and Design In Bratislava, Slovakia; Accademia delle BelleArti di Napoli, Italy; University of Arts and Culture, Belgorod, Russian Federation; Academy of Music in Krakow, Poland..
Učešće Fakulteta umetnosti na umetničkim manifestacijama poput Noći muzeja, Dana poezije, Dana muzike i Danaigre realizovanjem programa u Galeriji fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, od izuzetne je važnosti kako za ugled same visokoškolske ustanove tako i za širu društvenu zajednicu.

Pored permanentnih funkcija u oblasti obrazovanja na osnovnim i master studijama umetnosti, Fakultet umetnosti intenzivno radi na unapređenju kvaliteta svojih studijskih programa. U planu je akreditovanje i novih, savremenijih studijskih programa na svim odsecima Fakulteta i na svim nivoima studija, kao i Doktorskih studija iz oblasti umetnosti, sa programom nastave na daljinu.

Nastavnici i saradnici Fakulteta dobitnici su mnogobrojnih nagrada za umetnički, stručni i profesionalni doprinos.

Studijski programi

Odsek likovnih umetnosti 

Osnovne akademske studije

 • SLIKARSTVO
 • VAJARSTVO
 • GRAFIKA
 • GRAFIČKI DIZAJN

Master akademske studije

 • SLIKARSTVO
 • VAJARSTVO
 • GRAFIKA
 • GRAFIČKI DIZAJN

Odsek muzičke umetnosti

Osnovne akademske studije

 • MUZIČKA PEDAGOGIJA
 • IZVOĐAČKE UMETNOSTI

Master akademske studije

 • MUZIČKA PEDAGOGIJA
 • IZVOĐAČKE UMETNOSTI

Odsek dramskih umetnosti

Osnovne akademske studije

 • GLUMA

Master akademske studije

 • GLUMA

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog