Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet za hotelijerstvo i turizam

O Fakultetu

Godinama unazad, Vrnjačka Banja važi za najlepšu banju Srbije. Njen razvoj započeo je davne 1868. godine radom Osnivačkog društva, najstarije turističke organizacije na Balkanu. Danas je ona najveće banjsko lečilište u Srbiji i cenjeni turistički centar. Preko cele godine, posebno u mesecima letnje turističke sezone, ona svojim posetiocima nudi izuzetno bogat, sadržajan i raznovrstan kulturno - zabavni program. Brojni sportsko-rekreativni objekti i tereni pružaju vrlo povoljne uslove za rekreaciju i pogodni su za pripreme vrhunskih sportskih ekipa. Već godinama je Vrnjačka Banja u vrhu srpskog turizma a tradicija duga preko 150 godina nameće prirodnu potrebu da se baš ovde, u srcu Srbije, otvori prvi državni Fakultet za hotelijerstvo i turizam koji će u narednim godinama iznedriti vrhunske stručnjake u ovoj oblasti.

Fakultet za hotelijerstvo i turizam osnovan je 2011. godine kao jedinstvena visokoškolska ustanova ovog tipa čiji je osnivač Republika Srbija. Fakultet je u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

U prostorijama sa preko 3600m2, budućim studentima je na raspolaganju dovoljno kvalitetnog prostora koji je opremljen potrebnom tehničkom, audio-video i internet komunikacijom za kompletnu realizaciju nastavnog procesa.

Studijski programi koncipirani su po uzoru na vodeće evropske fakultete za oblast turističkog i hotelijerskog menadžmenta, pri čemu su korišćena i dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Predavanja, vežbe i stručna praksa su osmišljeni tako da omogućavaju formiranje visokoobrazovanih kadrova koji mogu da budu kompetentni i konkurentni u savremenom poslovnom okruženju. Programi su usklađeni sa Zakonom o visokom obrazovanju i principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenošenja bodova ECTS (European Credit Transfer System), savremenog načina organizovanja nastave i sistema evaluacije rada predavača. Koristeći iskustva najpoznatijih univerzitetskih insititucija u zemlji i inostranstvu svi predmeti organizovani su kao jednosemestralni.

Studijski programi

Koncipiran kao akademska ustanova visokog obrazovanja, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji je akreditovan i poseduje sedam akreditovanih studijskih programa:

  1. Osnovne akademske studije - Hotelijerstvo i turizam, na kome se stiče stručno zvanje Diplomirani menadžer
  2. Osnovne akademske studije - Zdravstveni turizam, na kome se stiče stručno zvanje Diplomirani menadžer
  3. Osnovne akademske studije - Gastromonski menadžment, na kome se stiče stručno zvanje Diplomirani menadžer
  4. Master akademske studije - Menadžment u hotelijerstvu, na kome se stiče akademsko zvanje Master menadžer
  5. Master akademske studije - Menadžment u turizmu, na kome se stiče akademsko zvanje Master menadžer
  6. Master akademske studije - Zdravstveni turizam, na kome se stiče akademsko zvanje Master menadžer
  7. Doktorske akademske studije - Menadžment u hotelijerstvu turizmu, na kome se stiče naučno zvanje Doktor nauka - Menadžment i biznis

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog