Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

O Fakultetu

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu deo je Univerziteta u Kragujevcu. 

Univerzitet u Kragujevcu osnovan je 21.maja 1976.godine. Njegovom osnivanju prethodila su dva odeljenja beogradskog Ekonomskog i Mašinskog fakulteta, koja su počela sa radom krajem 1960.godine. 

Polazeći od činjenice da je Republici Srbiji, u vremenu tranzicije i krize u kojoj se nalazi već duži vremenski period, koja traje u svim segmentima društva, potreban pre svega promišljen, organizovan i kvalitetan sistem visokog obrazovanja, kao jedan od ključnih uslova za razvoj društva zasnovanog na znanju, sposobnog da se osloni na sopstvenu pamet koja će moći da obezbedi razvoj nauke, naučnoistraživačkog rada, kvalitetno obrazovanje, jednom rečju kadrovsku osnovu koja će biti temelj biološke i ekonomske održivosti i veće zaposlenosti stanovništva. Jer naša zajednička budućnost može biti valjana samo ako je zasnovana na posedovanju i korišćenju znanja.

U skladu sa tim osnovne pravce razvoja Univerzitet u Kragujevcu vidi u podizanju nivoa kvaliteta nastave i nivoa efikasnosti studiranja, povećanjem broja studijskih programa koji se izvode na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, a koji za cilj imaju obrazovanog svršenog studenta za čijim radom postoji potreba na području centralne Srbije, kome je kroz proces i programe međunarodnih stipendija obezbeđena mobilnosti u cilju sticanja i razmene znanja, veština i praksi na najprestižnijim univerzitetima.

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu je jedna od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih ustanova u regionu sa tradicijom dugom više od pola veka. Inženjeri obrazovani na našem Fakultetu, rade i postižu zapažene rezultate u mnogim preduzećima koja se bave projektovanjem, proizvodnjom ili uslugama. 

Kvalitetno obrazovanje ostvaruje se zahvaljujući i značajnim prostornim i tehničkim resursima: 

 • amfiteatrima i učionicama za nastavu i samostalno učenje studenata, 
 • biblioteci sa čitaonicom, 
 • moderno opremljenim laboratorijama, 
 • specijalizovanim računarskim učionicama, koje studenti koriste još od prve godine studija, računarskoj mreži zaposlenih i studenata sa oko 100 povezanih računara,  
 • sali za prezentacije diplomskih, master i doktorskih radova, 
 • prostorijama za studentske aktivnosti, 
 • skriptarnici za štampanje i prodaju nastavne literature, 
 • velikom broju kabineta i kancelarija za zaposlene u nastavi i u službama posvećenim studentima i radu fakulteta.

Na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu realizovanje studijskih programa obavlja se kroz nastavu na šest katedri:

 • Osnovno inženjersko obrazovanje
 • Proizvodno mašinstvo
 • Teška mašinogradnja
 • Energetika i zaštita životne sredine
 • Automatsko upravljanje i fluidna tehnika
 • Građevinarstvo

Studijski programi

Obrazovna delatnost Fakulteta ostvaruje se kroz: 

1. osnovne akademske studije Mašinskog inženjerstva
2. osnovne akademske studije Građevinskog inženjerstva
3. osnovne akademske studije Inženjerstva zaštite na radu
4. master akademske studije Mašinskog inženjerstva na sledećim modulima:  

 • Projektovanje u mašinogradnji  
 • Proizvodno mašinstvo  
 • Automatsko upravljanje i fluidna tehnika  
 • Energetika i zaštita životne sredine 

5. doktorske akademske studije mašinskog inženjerstva.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog