Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Opšte informacije - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Fakutlet za pravne i poslovne studije

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je danas respektabilna i renomirana visokoškolska ustanova, koja je uspela da među prvim institucijama u zemlji dobije akreditaciju - kako za ustanovu, tako i za same studijske programe na osnovnim i diplomskim akademskim studijama. Naši student stiču diploma osnovnih i master akademskih studije iz oblasti: prava,  bezbednosti i kriminalistike, engleskog jezika, poslovne psihologije i  psihoterapije. U cilju daljeg unapređenja kvaliteta Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je u junu 2013-te godine pristupio Univerzitetu Union u Beogradu.

FLV 2017

 

Studijski programi

 

Zašto upisati Fakultet za pravne i poslovne sudije dr Lazar Vrkatić:

 • 52% studenata prve godine upiše se na osnovu preporuke zadovoljnih studenata prethodnih generacija
 • prva akreditovana privatna visokoškolska institucija
 • ima dobre i primenljive programe
 • ima razvijenu saradnju sa privrednim i neprivrednim institucijama u zemlji i svetu
 • iznad svega ceni svoje studente

Šta nudimo studentima:

 • osnovne studije i master studije
 • savremeni način nastave
 • eminentne profesore sa mogućnošću stalnog kontakta sa profesorima tokom studija
 • međunarodnu prohodnost tokom studije

Kako istražujemo i stičemo praktična znanja

Učimo u jedinstvenim uslovima za praktičnu nastavu i naučno-istraživački rad u:

 • pravnoj klinici
 • laboratoriji poslovni simulacija
 • forenzičkoj laboratoriji
 • jezičkoj laboratoriji
 • psihološkoj laboratoriji

Mogućnosti tokom studija:

 • stipendije za najbolje studente
 • razmena studenata
 • nagrade za najbolje studente

Mogućnosti posle studija:

 • lakše pronalaženje posla zbog primenjenih smerova
 • lakše prilagođavanje stranim kompanijama zbog načina rada i međunarodne saradnje
 • mogućnost zapošljavanja u državnim i privatnim preduzećima

 

Akreditacija -  Akreditovana ustanova u Novom Sadu kao i Visokoškolska nastavna jedinica u Nišu. Akreditovani svi studijski programi

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić osnovan je 2006. godine i prvi je akreditovani i reakreditovani privatni fakultet u Srbiji.

Akreditaciju smo dobili 2008. godine zahvaljujući dobrom radu i savremenom programu koji podrazumeva obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka i njihovo osposobljavanje za aktivan doprinos u društvu i privredi. Tokom 2013-te godine dobili smo reakreditacije za sve studijske programe.

Savremeni koncept nastave

Veliki broj stručnjaka iz zemlje i inostranstva izvodi savremenu nastavu koju karakteriše dosledna primena Bolonjske deklaracije. Posebna pažnja posvećena je radu studenata sa mentorima, praćenju individualnog razvoja studenata, timskom radu i razvoju i sticanju praktičnih znanja i veština. U toku studija predviđen je i rad u malim grupama, redovne konsultacije, analize slučaja (Case study) i obavezno korišćenje savremene tehnologije. Fakultet poseduje sopstveni poslovni prostor sa adekvatnim brojem učionica opremljenih po svetskim standardima za izvođenje nastave. U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima je neophodno preneti znanje, ali i razviti moralne i ljudske vrednosti.

 

Naša vizija

Naša vizija je da formiramo visoke kriterijume stvaranja praktične primene znanja i na taj način postanemo jedna od najsavremenijih i najkvalitetnijih privatnih visokoškolskih ustanova u Srbiji i regionu.

 

Naša misija

Osnovna misija Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u društvene i privredne tokove. Struktura, koncepcija i način realizacije studija prvog i drugog nivoa visokog obrazovanja su usmereni na usvajanje kako teorijskih, tako i praktičnih znanja i veština primenjljivih u praksi.

Kvalitet ove visokoškolske institucije se zasniva na kompetentnom nastavnom kadru i studentima. U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima je neophodno preneti znanje, ali i razviti moralne i ljudske vrednosti. Pružamo im logističku podršku u daljoj profesionalnoj orijentaciji. Naša misija je da razvijamo naučnoistraživački rad kroz naučno istraživačke projekte i učešće nastavnika i studenata na naučno stručnim skupovima.

Kako bismo realizovali našu viziju i misiju odredili smo sledeće ciljeve poslovanja:

 • Koncipiranje i organizovanje nastavnih planova i programa koji su u potpunosti prilagođeni evropskim standardima i usaglašeni sa zakonskim odrednicama.
 • Kontinuirani rad na usavršavanju i razvoju nivoa studija i nastavnih planova i programa.
 • Razvoj pozitivnog stava studenata prema učenju i praktičnoj primeni usvojenog znanja.
 • Uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa.
 • Kontinuirano ulaganje u profesionalno usavršavanje zaposlenih.
 • Uspostavljanje dvosmerne saradnje sa pravnim i poslovnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
 • Uključivanje u domaće i međunarodne istraživačke porojekte.
 • Pokretanje zbornika radova.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog