Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za umetnost i dizajn
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Fakultet za umetnost i dizajn deo je Megatrend Univerziteta.

Usvajanjem inoviranog, akreditovanog programa, nastava na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta usaglašena je kako sa aktuelnim kretanjima u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, tako i sa savremenim principima edukacije. Rad na fakultetu organizovan je kroz proces istraživanja i primene savremenih metoda iz oblasti dizajna, arhitekture i urbanizma, kao i vizuelnih umetnosti, scenografije, tekstila, mode, grafičkog i industrijskog dizajna. Na ovaj način stečena znanja u kombinaciji sa sticanjem teorijske osnove neophodne za razumevanje savremenih tokova u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, čine naše studente, buduće diplomirane primenjene umetnike, izuzetno konkurentnim u ovoj oblast.

Studijski program osnovnih akademskih studija Fakulteta za umetnost i dizajn pripada obrazovno-umetničkom polju Umetnosti, oblast Primenjene umetnosti i dizajn i sadrži sve elemente utvrđene zakonom.
Osnovne akademske studije primenjenih umetnosti i dizajna na Fakultetu za umetnost i dizajn traju četiri godine i vrednuju se sa 240 ESPB. Po završetku osnovnih akademskih studija, studenti stiču zvanje diplomirani primenjeni umetnik – dipl. prim. umet. Nastava na Fakultetu za umetnost i dizajn odvija se prema sledećim modulima:

 • Modul 1: Grafički dizajn
 • Modul 2: Industrijski dizajn
 • Modul 3: Dizajn enterijera
 • Modul 4: Modni dizajn
 • Modul 5: Scenografija

Studijski programi

Na Fakultetu za umetnost i dizajn izvode se sledeći akreditovani akademski studijski programi:

Osnovne akademske studije

1. Grafički dizajn

Na studijama Grafičkog dizajna izučavaju se jednako tradicionalni oblici rada u grafičkom dizajnu (Grafika knjige, Ilustracija, Ambalaža, Plakat, itd), kao i savremeni oblici rada, poput Veb-dizajna, Animacije, Animiranog dizajna (Motion Design) i Videa kombinovanog sa animacijom. Tokom studija, studenti stiču znanja iz crtanja, slikanja, fotografije, animacije, video-montaže, izrade vebsajtova, itd.

Stečeni stručni naziv: Diplomirani primenjeni umetnik

Mogućnosti zaposlenja: Web Design, Motion Graphic design, Art Direction, Creative Direction, Rad u animatorskim studijima, reklamnim agencijama, produkcijskim studijima, produkcija reklama, TV studijima, Creative consulting, UI design, Product management, Computer Games Animation, Vizuelni efekti, Storyboard artist, video montaža, audio montaža, produkcija trejlera, dizajn karaktera za animaciju, Freelance. 

2. Industrijski dizajn

Na Odseku za industrijski dizajn, studenti tokom četiri godine aktivno rade na usvajanju novih znanja i tehnika rada na dizajnu proizvoda. Program je prilagođen savremenim načinima edukacije i u potpunosti prati kako školske tako i produkcione standarde. Odsek raspolaže adekvatnim softverima poslednje generacije i odlično opremljenom radionicom, gde studenti u potpunosti mogu iskusiti proces nastajanja  proizvoda od ideje do finalne realizacije.

Stečeni stručni naziv: Diplomirani primenjeni umetnik

Mogućnosti zaposlenja: Dizajn prevoznih sredstava, Dizajn elektronskih uređaja, Dizajn sportske opreme, Dizajn alata i mašina, Nautički dizajn, Dizajn satova i nakita, Dizajn rasvetnih tela, Dizajn nameštaja, Dizajn računarske opreme, Dizajn kontejnera za namirnice, Dizajn igračaka i opreme za decu i bebe, dizajn medicinske opreme, Dizajn kućnih uredjaja i bele tehnike, dizajn opreme za kućne ljubimce, Dizajn koncepata video igara, Dizajn karaktera, vozila i tehnike za potrebe filmske industrije, Dizajn interfejsa, Dizajn ambalaže, Izrada 3D CAM – CAD modela, Izrada prototipova, modela i maketa, Izrada prezentacionih skica.

3. Dizajn enterijera

Na odseku se obrazuju kreativni stručnjaci u oblastima dizajna, izgradnje i opremanja unutrašnjeg prostora kao i dizajna nameštaja. Ovaj modul je koncipiran sa težištem na proučavanju objekata i prostora koji čine životnu sredinu, omogućavajući studentima da kroz teoriju i praktičan rad steknu adekvatna iskustva u realizaciji projekata. Arhitektura objekata i arhitektura unutrašnjeg prostora, kao neodvojive prostorne celine prevazilaze jednostavno i jednostrano projektovanje životnog okruženja. Savremena praksa u dizajnu enterijera obuhvata širok spektar veština i disciplina.

Stečeni stručni naziv: Diplomirani primenjeni umetnik

Mogućnosti zaposlenja: Dizajner enterijera javnih objekata, objekata kulture, obrazovnih objekata, stambenih objekata, poslovnih objekata, dizajner hotela, hostela, dizajner tematskih i zabavnih parkova, dizajner auditorijuma i koncertnih hala, dizajner kafea, restorana, prodavnica, enterijera tržnih centara, dizajner proizvoda za enterijer, organizator i promoter dizajn manifestacija, organizator i edukator kurseva za dizajn enterijera, pejzažni arhitekta, dizajner rasvete, dizajner modularnih i prefabrikovanih kuća, ”Project manager“, dizajner izložbenih salona, PR promoter, dizajner – medijski konsultant, kreativni direktor.

4. Modni dizajn

Odsek modni dizajn pruža visoko kvalitetna znanja u oblasti savremenog tekstila i odevanja, usklađena sa modernim pravcima razvoja ove globalne industrije. Spoj opšte i likovne kulture, tehničko tehnoloških znanja kao i poznavanje menadžmenta iz ove oblasti, vodilja su programa koji čini sadržaj ovih kompleksnih studija. Na ovom odseku se obrazuju kreativni stručnjaci u ravnopravnim oblastima tekstila i odevanja kao neraskidiva celina. Kroz razvoj kreativnosti studenti se osposobljavaju za individualni i timski rad.

 • Modni dizajn

Stečeni stručni naziv: Diplomirani primenjeni umetnik

Mogućnosti zaposlenja: Modni dizajner, kostimograf, modni stilista, brend dizajner, product dizajner, product development, freelance dizajner, dizajner modnih dodatka, event dizajner, promotion dizajner…

 • Dizajn tekstila

Stečeni stručni naziv: Diplomirani primenjeni umetnik

Mogućnosti zaposlenja: Dizajner unikatnog tekstila, dizajner industrijskog tekstila, dizajner u modnoj industriji, u industriji proivodnje nameštaja, product dizajner, product development, freelance dizajner, event dizajner, promotion dizajner…

5. Scenografija 

Odsek scenografija ima za cilj da studente obuči za budući rad na izradi kompletnog dizajna scenskog prostora za potrebe filma, pozorišta ili televizije. Praktičan rad, putem vežbi, izrada projekata, prezentacija, elaborata, poznavanje materijala i njihova primena u izradi scenografije, prateći fenomene boje,svetla i dr. Studentima se omogućavaju posete i prisustvovanje neposrednoj realizaciji većih projekata na terenu: radionice, probe, generalne probe, filmski studiji, rad na izgradnji objekata u eksterijeru tako i u enterijeru, posete specijalizovanim radionicama, ateljeima značajnih scenografa.

Scenografija ili dizajn scenskog prostora, jeste sastavni deo filmskog, odnosno pozorišnog dela. Scenograf izrađuje kompletan vizuelni identitet projekta u saradnji sa rediteljem i producentom. Scenograf raspolaže visokim crtačkim umećem: izradom skica, crteža, elaborata, nacrtnom geometrijom. Studije osposobljavaju studente da sa punom odgovornošću artikulišu i uspešno realizuju svoje ideje.

 • Filmska scenografija

Stečeni stručni naziv: Diplomirani primenjeni umetnik

Mogućnosti zaposlenja: Pozorište, film, televizija, marketinške i reklamne agencije, kompanije koje se bave produkcijom muzičkih spotova , video produkcija, maketarstvo, 3d modeling, storyboarding.

 • Pozorišna scenografija

Stečeni stručni naziv: Diplomirani dizajner

Mogućnosti zaposlenja: Pozorište, film, televizija, marketinške i reklamne agencije, kompanije koje se bave produkcijom muzičkih spotova , video produkcija, maketarstvo, 3d modeling, storyboarding.

Master akademske studije

Osnovni cilj master studija na Fakultetu za umetnost i dizajn je razvoj procesa saznanja, realizacije, kao i razvoj umetničkih veština studenata kroz izradu i odbranu Master rada. Istraživačke i umetničke sposobnosti razvijaju se uz pomoć mentora kroz predavanja, radionice, studijska putovanja i različite oblike prezentacija.

Moduli:

 • Industrijski dizajn, 
 • Grafički dizajn, 
 • Dizajn enterijera, 
 • Modni dizajn, 
 • Scenografija.

Obim studija: 60 ESPB

Stečeno zvanje: Master primenjeni umetnik

Doktorske studije

Ciljevi studijskog programa doktorskih studija u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna su da se, kroz složen teorijski i praktičan rad, edukuju samostalni umetnici i dizajneri kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, socijalno odgovorne, sposobne da se samostalno bave najširim vidom umetničkog stvaralaštva.

Zahvaljujući savremenom pristupu i prilagođenosti nastave zahtevima tržišta, studenti Fakulteta za umetnost i dizajn, već po sticanju diplome osposobljeni su za samostalan profesionalni rad, zbog čega su veoma traženi na tržištu rada. Osim toga, naši studenti već tokom studija postižu izuzetne rezultate u izlagačkom umetničkom radu kao i u radu sa kompanijama koje izražavaju spremnost za razmenu kreativnih ideja.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog