Prijemni.rs
Maturang

Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1


Filološke nauke nude brojne mogućnosti za razvoj veština koje su od velikog značaja za studente u njihovom akademskom i profesionalnom životu. Kroz studiranje na ovom fakultetu studenti mogu da steknu znanje i razviju sposobnosti koji im omogućavaju da se prilagode dinamičnim promenama u društvu i budu uspešni u različitim oblastima i profesijama. Umetnost igra važnu ulogu u filološkim naukama, jer književnost, poezija, film, muzika i druge umetničke forme čine deo kulturnog nasleđa koje se proučava. Studenti filologije imaju priliku da se upoznaju sa različitim umetničkim delima i da ih analiziraju kroz kulturni i istorijski kontekst.

Kroz studiranje novih disciplina, tj. kroz učenje različitih jezika, istraživanje kulture i metodologiju proučavanja, studenti razvijaju brojne veštine koje su tražene u različitim oblastima i profesijama. Pored toga, studenti se upoznaju sa književnošću, lingvistikom, prevodilaštvom i drugim humanističkim disciplinama. To uključuje sposobnost kritičkog mišljenja, analize i interpretacije, razumevanja različitih kultura i njihove međusobne povezanosti, sposobnost izražavanja i komunikacije na više jezika, sposobnost istraživanja i pisanja, kao i fleksibilnost i prilagodljivost.

Sve ove veštine otvaraju studentima brojne mogućnosti za karijeru nakon završetka studija.

Karijerne mogućnosti za diplomirane filologe

Diplomirani filolozi i umetnici mogu raditi u različitim oblastima, uključujući:

 • prevodilaštvo – prevod sa jednog jezika na drugi za različite namene (npr. književnost, film, biznis, pravo itd.);

 • novinarstvo – pisanje novinskih članaka, reportaža i drugih tekstova za različite medije (npr. novine, časopisi, TV, radio, onlajn-mediji itd.);
 • izdavaštvo – uređivanje i priprema rukopisa za štampu, dizajn korica, distribucija i prodaja knjiga;
 • kulturu i turizam – organizacija kulturnih događaja, rad u muzejima, galerijama, bibliotekama i turističkim agencijama;
 • marketing i PR – kreiranje marketinških strategija i kampanja, odnosi s javnošću, upravljanje brendom;
 • obrazovanje – rad na poziciji nastavnika stranog jezika u školama, na visokoškolskim ustanovama ili u privatnim školama jezika;
 • diplomatiju – pozicija prevodioca u diplomatskim predstavništvima, pozicija savetnika za kulturu ili PR, vođenje bilateralnih pregovora;
 • akademsku zajednicu – rad na državnim ili privatnim fakultetima, višim školama, u srednjim ili osnovnim školama – pozicija asistenta, profesora ili nastavnika.

Na tim pozicijama diplomirani filolozi imaju predispoziciju da budu uspešni, obzirom na veštine i karakteristike koje su studijama filologije podigli na izuzetno visok nivo. Podroban pristup studijama je svakako za to zaslužan jer duboka analitičnost i sposobnost tumačenja teksta omogućava im ultimativno da proniknu u suštinu informacija i da prenesu suptilnosti i nijanse jezika na svoje saradnike, čitaoce ili publiku. Pored toga, iskustvo temeljnog istraživanja i sistematičan pristup ih čini veoma efikasnim u pronalaženju relevantnih informacija i proveri činjenica. Pride navedenim, neke od najznačajnijih karakteristika po kojima se filolozi dodatno ističu:

 • višejezičnost: Studiranje filologije pruža priliku da se usvoje i znanje i veštine u više jezika. Bavljenje različitim jezicima proširuje našu percepciju sveta, olakšava komunikaciju s ljudima iz različitih kultura i otvara vrata globalnim profesionalnim prilikama.
 • kulturološko bogatstvo: Filološke nauke omogućavaju studentima da urone u bogato kulturno nasleđe različitih zemalja i epoha. Prilikom proučavanja književnosti, filma, muzike i drugih umetničkih formi, studenti stiču dublje razumevanje ljudske kreativnosti i različitih kulturnih izraza.
 • kritičko razmišljanje: Filološki pristup podrazumeva analizu, interpretaciju i kritičko razmišljanje o tekstovima. Studenti filologije razvijaju veštinu analitičkog i kritičkog mišljenja, sposobnost da prepoznaju slojevitost značenja i razumeju kontekstualne implikacije.
 • veštine pisanja: Studiranje filologije podstiče razvoj veština pisanja. Kroz pisanje eseja, analitičkih radova i istraživačkih projekata, studenti filologije usavršavaju sposobnost izražavanja svojih ideja na jasan, koherentan i argumentovan način.
 • intelektualna raznolikost: Filološke nauke nude širok spektar disciplina za proučavanje, uključujući književnost, lingvistiku, prevodilaštvo, istoriju umetnosti, kulturologiju i druge humanističke oblasti. Studenti filologije imaju mogućnost da istražuju različite oblasti i razvijaju interdisciplinarni pristup.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog