Prijemni.rs
Maturang
 • Filološko-umetnički fakultet
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1


O Fakultetu

Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu (FILUM) simbolično baštini tradiciju Liceuma Knjažestva Serbskog, prve visokoškolske ustanove moderne Srbije, osnovane 1838. godine u Kragujevcu nastojanjem kneza Miloša Obrenovića. Već 1839/1840. godine nastojanjem Atanasija Nikolića, prvog rektora Liceuma, uvode se u nastavu prvi put u Srbiji, između ostalih predmeta, i nemački i francuski jezik, vokalna i instrumentalna muzika i crtanje.

Nakon preseljenja Liceuma u Beograd (1841) nastaje dug period bez univerzitetskog života u Kragujevcu. Osnivanjem Univerziteta u Kragujevcu (1976) stiču se uslovi za ponovno zasnivanje humanističkih i umetničkih studija u Kragujevcu. Naporom rukovodstva Univerziteta, grada Kragujevca i Ministarstva prosvete u akademskoj 1996/1997. godini u Kragujevcu se osniva Nastavno odeljenje Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u okviru koga se organizuje nastava na studijskim programima Srpski jezik i književnost i Engleski jezik i književnost. Akademske 1998/1999. godine pokrenuti su studijski programi Francuski jezik i književnost i Nemački jezik i književnost, a akademske 1999/2000. godine i studijski program Španski jezik i hispanske književnosti. Ponovno zasnivanje umetničkih studija u Kragujevcu može se vezati za osnivanje Nastavnog odeljenja Univerziteta umetnosti u Beogradu akademske 1998/1999. godine. U ovoj godini su pokrenuti studijski programi Muzička pedagogija, Harmonika i Gudački instrumenti, a 1999/2000. godine i studijski program Grafički dizajn.

Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu (FILUM) osnovan je 23. aprila 2002. godine, kao u tom momentu najbolji vid transformacije tadašnjih nastavnih odeljenja Filološkog fakulteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti u Beogradu. Samom činu osnivanja prethodila je višemesečna naporna borba da se spasu od pretećeg zatvaranja ove prve visoke škole humanističko-umetničkog usmerenja u Kragujevcu, i to samo nekoliko godina pošto su one Univerzitetu u Kragujevcu, gradu i celom regionu donele novi kvalitet i perspektive razvoja.

U prvim godinama nakon osnivanja FILUM se razvijao uvodeći nove studijske programe na Odseku za muzičku umetnost i Odseku za primenjenu umetnost. Akademske 2004/2005. godine zasnivaju se studijski programi Flauta i Solo pevanje, 2005/2006. studijski program Muzika u medijima, po svojoj strukturi jedinstven u Srbiji, 2006/2007. godine studijski programi Zidno slikarstvo i Unutrašnja arhitektura, a 2007/2008. godine i studijski program Klavir.

Prekretnicu u nastavnom i naučnom razvoju FILUM-a, a posebno Odseka za filologiju, predstavlja zasnivanje doktorskih studija iz filologije sa dva modula (jezik i književnost), prvih studija te vrste u Srbiji. U narednim godinama kroz proces akreditacije inoviraju se postojeći studijski programi, i zasnivaju studije na tri nivoa (osnovnom, master i doktorskom nivou) u skladu sa principima Bolonjske deklaracije. Na Odseku za filologiju 2013/2014. godine zasniva se studijski program Italijanski jezik i književnost, kao i studijski program doktorskih akademskih studija Srpski jezik i književnost, po svojoj strukturi jedinstven u Srbiji. Prekretnicu u razvoju umetničkih studija na FILUM-u predstavlja zasnivanje doktorskih umetničkih studija harmonike 2016/2017. godine, kao i studija duvačkih instrumenata (oboe, klarineta, horne i fagota).

Nastavni razvoj FILUM-a tokom 20 godina samostalnog postojanja ne bi bio moguć bez kontinuiranog napora na podizanju kvaliteta naučnoistraživačkog i umetničkog rada, kao i rada na uspostavljanju i širenju međunarodne saradnje sa evropskim fakultetima i univerzitetima.

Studijski programi

Odsek za filologiju

Studijski programi na Odseku za filologiju:

1. Osnovne akademske studije

 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Nemački jezik i književnost
 • Španski jezik i hispanske književnosti
 • Francuski jezik i književnost
 • Italijanski jezik i književnost

2. Master akademske studije

 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Nemački jezik i književnost
 • Španski jezik i hispanske književnosti
 • Francuski jezik i književnost
 • Italijanski jezik i književnost

3. Doktorske akademske studije

 • Doktorske studije iz filologije (jezik i književnost)
 • Doktorske studije Srpski jezik i književnost

Odsek za muzičku umetnost

Studijski programi na Odseku za muzičku umetnost:

1. Osnovne akademske studije

 • Izvođačke umetnosti moduli:
 • Duvački instrumenti (Flauta, Oboa, Klarinet, Fagot, Horna), 
 • Gudački instrumenti (Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas), 
 • Harmonika, 
 • Klavir, 
 • Solo pevanje 
 • Trzački instrumenti (Gitara, Tambura/Mandolina)
 • Muzička teorija i pedagogija
 • Muzika u medijima

2. Master akademske studije

 • Izvođačke umetnosti - moduli:
 • Duvački instrumenti (Flauta, Oboa, Klarinet, Fagot, Horna), 
 • Gudački instrumenti (Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas), 
 • Harmonika, 
 • Klavir, 
 • Kamerna muzika, 
 • Solo pevanje 
 • Trzački instrumenti (Gitara, Tambura/Mandolina)
 • Muzička teorija i pedagogija
 • Muzika u medijima

3. Doktorske akademske studije

 • DAS Izvođačke umetnosti - Harmonika
 • DAS Izvođačke umetnosti - Flauta
 • DAS Izvođačke umetnosti - Viola

Odsek za primenjene i likovne umetnosti

Studijski programi na Odseku za primenjene i likovne umetnosti:

1. Osnovne akademske studije

 • Grafički dizajn
 • modul Umetnost knjige
 • modul Vizuelne komunikacije
 • Likovne umetnosti
 • modul Slikarstvo
 • modul Grafika
 • Unutrašnja arhitektura

2. Master akademske studije

 • Grafički dizajn
 • Likovne umetnosti
 • Unutrašnja arhitektura

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog