Prijemni.rs
Maturang
 • Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici
Studentski domovi

 • Studentski centar Priština - Kosovska Mitrovica Džona Kenedija 6, 38220 Kosovska Mitrovica


O Fakultetu

Medicinski fakultet u Prištini registrovan je kao visokoškolska ustanova čiji je osnivač Republika Srbija u sastavu Univerziteta u Prištini.

Za vreme 40 godina postojanja, na Medicinskom fakultetu studiralo je preko 10.000 studenata, a trenutno studira oko 1.300 studenata.

Posle agresije NATO-a, Medicinski fakultet u Prištini podelio je sudbinu svog naroda i napustio prostor Kosova i Metohije.

Fakultet je od juna 1999. godine privremeno bio izmešten iz svog sedišta u Prištini u Kruševac. Od 01. septembra 2002. godine Medicinski fakultet u Prištini se vratio na prostor Kosova i Metohije i za privremeno sedište određena je Kosovska Mitrovica.

Na Fakultetu se organizuje i Kontinuirana medicinska edukacija koja obuhvata edukativnih seminare, kurseve i druge programe edukacije za medicinske radnike. Nastavu na seminarima kontinuirane edukacije izvode nastavnici i saradnici našeg fakulteta, ostalih Medicinskih fakulteta u zamlji, istaknuti stručnjaci zdravstvenih ustanova i viziting profesori iz inostranstva.

Medicinski fakultet u Prištini – Kosovska Mitrovica obavlja i naučno-istraživačku delatnost preko svojih Instituta i učešćem u naučno-istraživačkim projektima Ministarstva nauke Republike Srbije. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine je odobrilo finansiranje 14 naučnih projekata i jedan međunarodni projekat. Na ovim i drugim projektima angažovana su istraživači sa Medicinskog fakulteta u Prištini i drugih Medicinskih fakulteta Republike Srbije.

Da bi Medicinski fakultet u Prištini – Kosovska Mitrovica doprineo kvalitetnom i efikasnom obrazovanju doktora medicine, doktora stomatologije i organizatora zdravstvene nege, fakultet je uspostavio saradnju sa svim državnim fakultetima Republike Srbije i član je Zajednice fakulteta medicinskih nauka Srbije. U cilju daljeg unapređenja svih vidova i nivoa visokoškolskog obrazovanja i naučno istraživačkog rada u oblasti medicinskih nauka, fakultet ostvaruje saradnju sa medicinskim fakultetima u okruženju- Medicinskim fakultetom u Podgorici, Medicinskiom fakultetom u Banjoj Luci i Medicinskim fakultetom u Foči kao i sa fakultetima medicinskih nauka u inostranstvu.

Nastavnici i saradnici obavljaju zdravstvenu, naučno-istraživačku i edukativnu delatnost u nastavnim bazama Fakulteta, a to su: Kliničko-bolnički centar Priština sa sedištem u Gračanici, Zdravstveni centar u Kosovskoj Mitrovici, Zavod za javno zdravlje Priština u Kosovskoj Mitrovici, Dom zdravlja u Zvečanu i Vojno-medicinska akademija u Beogradu.

Medicinski fakultet u Prištini – Kosovska Mitrovica ostvaruje saradnju i sa kulturnim, sportskim i privrednim organizacijama i ustanovama koje su zainteresovane za saradnju u okviru zajedničkih projekata i pružanja usluga iz oblasti delatnosti.

Na Medicinskom fakultetu u Prištini – Kosovska Mitrovica od juna 1999. godine – izmeštanja diplomiralo je 822 studenata. Zvanje magistra nauka steklo je 85 kandidata. Zvanje doktora nauka steklo je 40 kandidata. Zdravstvenu specijalizaciju steklo je 185 kandidata.

Studijski programi

Na Medicinskom fakultetu u Prištini – Kosovska Mitrovica izvode se studijski programi:

 1. Integrisane akademske studije medicine u trajanju od 6 godina, čijim se završetkom stiče 360 ESPB bodova;
 2. Integrisane akademske studije stomatologije u trajanju od 5 godina, čijim se završetkom stiče 300 ESPB bodova;
 3. Osnovne akademske studije zdravstvene nege u trajanju od 4 godine, čijim se završetkom stiče 240 ESPB bodova;
 4. Osnovne strukovne studije zubni tehničar protetičar u trajanju od 3 godine, čijim se završetkom stiče 180 ESPB bodova;
 5. Osnovne strukovne studije strukovna medicinska sestra - tehničar u trajanju od 3 godine, čijim se završetkom stiče 180 ESPB bodova;
 6. Osnovne strukovne studije strukovni fizioterapeut u trajanju od 3 godine, čijim se završetkom stiče 180 ESPB bodova;
 7. Specijalističke strukovne studije u trajanju od najmanje godinu dana, čijim se završetkom stiče 60 ESPB bodova;
 8. Doktorske akademske studije medicine u trajanju od najmanje 3 godine, čijim se završetkom stiče 180 ESPB bodova;
 9. Zdravstvene specijalističke studije (specijalističke studije u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti).

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog