Prijemni.rs
Maturang
 • Medicinski fakultet u Novom Sadu
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4
Medicina je jedno od najvažnijih područja u svetu, sa ogromnim uticajem na živote ljudi. Studiranje medicine pruža izuzetnu priliku da postanete deo te važne oblasti i doprinesete zdravlju i blagostanju ljudi. U ovom tekstu ćemo vam pružiti informacije o studiranju medicine, kao i pregled mogućnosti za karijeru nakon sticanja diplome.

Medicina se bavi proučavanjem ljudskog tela, bolestima i načinima lečenja. Tokom studija, studenti se upoznaju sa različitim naučnim disciplinama, kao što su anatomija, fiziologija, farmakologija, patologija i mnoge druge. Oni stiču duboko razumevanje ljudskog tela, uče kako da postave dijagnoze, sprovode terapije i pruže negu pacijentima. Pored toga, studenti medicine takođe uče o etici, komunikaciji sa pacijentima i multidisciplinarnom timskom radu.

Gde mogu da se zaposle diplomirani studenti medicine?

Diplomirani studenti medicine otvaraju vrata ka širokom spektru mogućnosti za zaposlenje. Ova dinamična i cenjena profesija pruža im mogućnost da rade u različitim sektorima zdravstva, sarađujući sa pacijentima, timovima stručnjaka i doprinoseći blagostanju zajednice. Njihova stručnost i znanje stvaraju osnovu za karijere u bolnicama, klinikama, istraživačkim centrima, farmaceutskoj industriji, javnom zdravstvu i mnogim drugim oblastima. Oni imaju jedinstvenu priliku da svoje obrazovanje, veštine i strast usmere ka pomaganju drugima, unapređivanju zdravlja i spasavanju života.

Bolnice i klinike

Bolnice i klinike su glavne institucije u kojima lekari rade. Diplomirani studenti medicine mogu se specijalizovati u različitim oblastima, kao što su pedijatrija, hirurgija, ginekologija, radiologija, dermatologija i mnoge druge. U ovim ustanovama, lekari pružaju direktnu negu pacijentima, postavljaju dijagnoze, sprovode terapije i vrše hirurške zahvate.

Istraživački centri

Istraživački centri su ključni za napredak medicine. Diplomirani studenti medicine mogu se uključiti u medicinska istraživanja, razvijati nove terapije, proučavati bolesti i raditi na pronalaženju rešenja za medicinske probleme. Ovi centri pružaju mogućnosti za naučni rad, saradnju sa stručnjacima iz različitih oblasti i otkrivanje novih saznanja koja će unaprediti medicinsku praksu.

Farmaceutske kompanije

Farmaceutske kompanije igraju važnu ulogu u razvoju i proizvodnji lekova. Diplomirani studenti medicine mogu se zaposliti u farmaceutskim kompanijama, gde će raditi na istraživanju i razvoju lekova, kliničkim ispitivanjima i istraživanju bezbednosti upotrebe lekova (farmakovigilanci). Ove pozicije pružaju mogućnost da se doprinese razvoju novih terapija i poboljša zdravlje ljudi širom sveta.

Javno zdravstvo

Javno zdravstvo se fokusira na očuvanje zdravlja populacije i sprečavanje bolesti. Diplomirani studenti medicine mogu se angažovati u institucijama javnog zdravlja, gde će raditi na praćenju i kontroli bolesti, edukaciji stanovništva o preventivnim merama i upravljanju zdravstvenim politikama. Ovi stručnjaci imaju priliku da unaprede zdravlje zajednice i doprinesu smanjenju bolesti i obolevanja.

Edukacija i istraživanje

Diplomirani studenti medicine mogu se posvetiti obrazovanju i mentorstvu budućih generacija medicinskih stručnjaka. Mogu postati profesori na fakultetima medicine, mentorisati studente, voditi istraživačke projekte i doprineti razvoju medicinske nauke.

Ovo su samo neke od mogućnosti za karijeru nakon diplomiranja iz medicine. Važno je napomenuti da medicina kao oblast neprestano napreduje i menja se, što stvara nove mogućnosti za stručnjake. Diplomirani studenti medicine mogu se usmeriti u različite oblasti u skladu sa svojim interesovanjima i ambicijama.

Medicina ima jedinstvenu moć da menja živote. Kroz svoj rad, medicinski stručnjaci imaju priliku da pomažu ljudima, spasavaju živote i doprinose blagostanju zajednice. Studiranje medicine je izazovno, ali i izuzetno ispunjavajuće putovanje, koje pruža mogućnost da ostvarite pozitivan uticaj na svet oko sebe.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog