Prijemni.rs
Maturang
 • Medicinski fakultet u Novom Sadu
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


O Fakultetu

Medicinski fakultet Novi Sad je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Novom Sadu koja sprovodi visokoobrazovne studijske programe kao i naučnoistraživački rad u okviru polja medicinskih nauka, polja društveno-humanističkih nauka i polja interdisciplinarnog programa.

U okviru delatnosti visokog obrazovanja, na Fakultetu se realizuju studije prvog, drugog i trećeg stepena kao i razni oblici studija inovacija znanja i stručnog obrazovanja. Svojim obrazovnim, naučnim i zdravstvenim aktivnostima Fakultet doprinosi obezbeđenju kadra čije znanje i veštine odgovaraju potrebama i standardima šireg prostora i tako učestvuje u unapređenju i očuvanju zdravlja stanovništva.

U okviru naučnoistraživačke delatnosti, Medicinski fakultet nastoji da doprinese razvoju nauke i obezbeđivanju naučnog podmlatka među studentima i saradnicima.
Pored nastavnog i naučnoistraživačkog rada, Medicinski fakultet u Novom Sadu neguje izdavačku delatnost, raspolaže bogatim bibliotečkim fondom i razvija informacionu infrastrukturu.

Fakultet kroz svoje obrazovne, istraživačke i zdravstvene aktivnosti, doprinosi kvalitetnom i efikasnom obrazovanju doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije, diplomiranih stručnjaka zdravstvene nege, defektologije, fizioterapije i radiološke tehnologije, a čije znanje i veštine odgovaraju potrebama i zahtevima šireg prostora. Radi unapređenja i očuvanja zdravlja stanovništva, Fakultet ostvaruje funkcionalno i institucionalno povezivanje sa svim zdravstvenim centrima u regionu, pre svega nastavnim bazama, kao i sa vrhunskim zdravstvenim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Fakultet će osposobljavati studente da budu kompetentni u stečenim kvalifikacijama i nastojati da omogući sticanje neophodnog znanja za dalje učenje i usavršavanje kroz doktorske studije, specijalizacije, kao i kroz sve oblike i nivoe kontinuiranog obrazovanja.

Fakultet će nastojati da ostvari i sveobuhvatnije prožimanje obrazovne, istraživačke i zdravstvene delatnosti, kroz aktivnije didaktičke pristupe, informacione tehnologije i elektronsko učenje u nastavnom procesu koji promovišu kreativnost, kritički pristup i sintezu stečenih znanja i veština.

Fakultet će nastojati da stvori okruženje u kojem će studenti, nastavnici i saradnici moći da ostvare svoja profesionalna interesovanja i da unaprede svoje znanje, pri čemu će svaki rad na obezbeđenju kvaliteta rada Fakulteta biti prepoznat i vrednovan.

Studijski programi

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

1. Radiološka tehnologija

2. Zdravstvena nega

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

1. Zdravstvena nega

2. Specijalna edukacija i rehabilitacija - moduli:

 • Višestruka ometenost
 • Logopedija
 • Inkluzivno obrazovanje

3. Medicinska rehabilitacija

INTEGRISANE STUDIJE

1. Integrisane akademske studije medicine (na srpskom i na engleskom jeziku)

2. Integrisane akademske studije stomatologije (na srpskom i na engleskom jeziku)

3. Integrisane akademske studije farmacije (na srpskom i na engleskom jeziku)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

1. Zdravstvena nega

2. Specijalna edukacija i rehabilitacija

3. Medicinska rehabilitacija

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

1. Specijalna edukacija i rehabilitacija - Rana intervencija u detinjstvu

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

1. Pretklinička istraživanja

2. Klinička istraživanja

3. Javno zdravlje

4. Biomedicinski inženjering

5. Biomedicinske nauke


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog