Prijemni.rs
Maturang
 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

O fakultetu

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu predstavlja visokoškolsku ustanovu čiji je osnovni cilj da radi na razvoju ličnosti studenata i da stvori intelektualce, koji neće biti samo stručnjaci, već kompletne i jake ličnosti, osposobljene da samostalno rešavaju složene probleme iz oblasti privrede, pravosuđa i pravne struke uopšte, što potvrđuju i studijski programi sačinjeni na temelju vizije boljeg, bržeg i efikasnijeg visokoškolskog obrazovanja. Navedenom cilju su prilagođeni i nastavni plan i program, kao i metode rada, predavanja, proveravanja i ocenjivanja. Prilikom definisanja i strukturiranja nastavnog plana i programa Fakultet se rukovodio interesima studenata, njihovim opredeljenjem za kvalitetno obrazovanje i stručnu osposobljenost za izabrano područje rada. Nastava, koja je interaktivna, interdisciplinarna i multimedijalna, omogućava aktivan i sadržajan proces izvođenja nastave koji se ostvaruje kroz mentorski rad i uspostavljanje neposrednog kontakta sa profesorima; analizu praktičnih slučajeva i praćenje sudskih procesa; isticanje individualnog razvoja studenata, praktičnu primenu teorijskih saznanja i izradu sudskih i drugih normativnih akata.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu je u dosadašnjem radu postigao veoma značajne rezultate u procesu obrazovanja ambicioznih ljudi, koji su svoju profesionalnu karijeru ubrzo posle završetka studija uspešno započeli u pravosuđu, sudovima, tužilaštvima, advokaturi, državnim organima i ustanovama, kao i u privredi.

Uspešno uključivanje naših studenata u dalje procese rada i usavršavanja u pravnoj struci, najbolji je dokaz da Fakultet našim studentima pruža fundamentalna znanja iz oblasti pravnih nauka i uspešno priprema studente za polaganje pravosudnog ispita. Vaspitno pedagoški i stručni rad sa studentima utemeljen je na teorijskom i praktičnom iskustvu velikog broja profesora, stručnih i naučnih eksperata iz najvažnijih oblasti, nacionalnog, međunarodnog i prava Evropske unije.

 

Studijski programi

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe je akreditovan za izvođenje nastave na sva tri nivoa studija, odnosno na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama i doktorskim studijama. 

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

Osnovne akademske studije traju četiri godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 240 ESPB bodova i zvanje diplomirani pravnik.

Master akademske studije traju godinu dana i po završetku ovih studija studenti stiču 60 ESPB i stručni naziv master pravnik.

Master akademske studije zasnovane su na iskustvima vodećih svetskih i domaćih univerziteta, kao i na dosadašnjem iskustvu Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu u organizovanju i izvođenju nastave na master akademskim studijama.

 • Studijski program Pravo sa dva modula:
  • Opšte pravo
  • Unutrašnji poslovi
 • Studijski program Privredno pravo

Doktorske studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu traju tri godine, a po njihovom završetku, studenti stiču akademski naziv: doktor nauka – pravne nauke i 180 ESPB.

 • Studijski program Krivično pravo
 • Privredno – pravni studijski program

 

Međunarodna saradnja

Na nivou Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu formiran je Centar za međunarodnu saradnju. Cilj osnivanja ovog centra jeste intenziviranje međunarodne saradnje u smislu aktivacije što većeg broja potpisanih ugovora i sporazuma o saradnji, kao i u smislu potpisivanja novih ugovora i sporazuma i proširivanje mađunarodne saradnje.

Radeći na održavanju i proširenju mreže međunarodnih akademskih institucija u želji da se kontinuirano unapređuje postojeći nastavni plan i program kroz transfer iskustava i bogate poslovne prakse razvijenih privreda, predviđeni su sledeći oblici saradnje:

 • Mobilnost nastavnog osoblja radi držanja nastave, konsultacija i obavljanja naučno-istraživačkog rada od zajedničkog interesa;
 • Mobilnost studenata i mladih naučnih saradnika, u smislu obavljanja staža i prakse na nekom od fakulteta i univerziteta sa kojima je potpisam ugovor;
 • Razmena nastavnih planova i programa za redovne i poslediplomske studije;
 • Razmena nastavnih metoda i naučne literature, bibliografskih jedinica i naučnih radova od uzajamnog interesa;
 • Publikovanje naučnih i stručnih radova, izučavanje tema od zajedničkog interesa, pisanje udžbenika i izdavanje zbornika;
 • Uzajamno organizovanje stručno-naučnih konferencija, seminara, simpozijuma, okruglih stolova, i druge vrste razmena u okvirima delokruga rada.

U proteklom periodu, uspostavljena je saradnja i potpisano je više Ugovora o međunarodnoj saradnji sa srodnim Fakultetima iz različitih zemalja, pri čemu se i dalje intenzivno radi na proširenju ove mreže.

 

Misija

Kroz interakciju naučno-istraživačkog rada i obrazovne usluge, rukovodeći se potrebama okruženja i korisnika, mi kreiramo visokokvalitetne programe koji se odnose na osnovne i master akademske, i doktorske studije. Kroz kontinuirani profesionalni razvoj i istraživanje stvaramo dinamičnu obrazovnu zajednicu koja je usredsređena na stalno poboljšanje kvaliteta procesa obrazovanja. Naš cilj je da studentima pružimo vrhunska znanja i stvorimo intelektualce – lidere, naučnike i stručnjake, sposobne da se suoče sa novim izazovima kako u privatnom, tako i u javnom sektoru.

 

Vizija

Naša vizija je da postanemo institucija izvrsna u istraživanju i obrazovanju iz oblasti pravnih nauka. Prateći najviše internacionalne standarde visokog obrazovanja, primenjujući najbolje prakse, i sledeći proaktivan pristup želimo da postanemo renomirana institucija koja svojim korisnicima uliva poverenje.

 

Vrednosti

 • Profesionalni razvoj
 • Integritet
 • Timski rad
 • Efektivna komunikacija
 • Etičko ponašanje
 • Proaktivno reagovanje na promene

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

 

Istorijat Fakulteta

Današnji Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, osnovan je 2000. godine kao jedan od fakulteta Univerziteta Privredna akademija, pod nazivom Pravni fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika za potrebe privrede i pravosuđa u Novom Sadu sa sedištem u ulici Cvećarska broj 1.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva kao redovnog profesora i šefa Katedre privrednopravnih nauka Pravnog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, osnivač Pravnog fakulteta za obrazovanje diplomiranih pravnika za privredu i pravosuđe prof. Slavko Carić je u nastavni plan i program implementirao znanje akumulirano godinama, što je rezultiralo novim, naprednijim sistemom obrazovanja i veoma specifičnim, do tada neprimenjivanim načinom rada sa studentima.

Nastavni plan i program bio je koncipiran sa težištem na usko stručne predmete koji su vezani direktno za privredu naše zemlje koja se u vreme osnivanja Fakulteta nalazila u procesu tranzicije, te se stari sistem obrazovanja nije mogao adaptirati novonastalim promenama. U nastavni plan i program bili su uvedeni stručni predmeti vezani za savremeno poslovanje banaka, privrednih subjekata i pravosuđa i predmeti kao što su Pravo Evropske unije, Diplomatsko i konzularno pravo, Pravo spoljne trgovine u kojima se proučava funkcija međunarodnog prava i međunarodne zajednice kao i način na koji međunarodni sistem i globalizacija utiče na našu zemlju i naš pravni sistem. Znanje studenta Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe je time obuhvatalo sistem unutrašnjeg prava i njegovu povezanost sa međunarodnim pravom.

Obrazovanju vrhunskog kadra doprinosila je praksa koju je Fakultet redovno organizovao u tadašnjim vodećim bankarskim institucijama i pravosudnim organima i na taj način omogućavao da se znanje stečeno u toku nastave direktno primeni u praksi. Boljem obrazovanju doprinosio je i način rada profesora sa studentima u malim, mentorskim grupama koje su bile jedan od standarda propisanih Bolonjskom deklaracijom, a koji se do tada u našem školstvu nije primenjivao.

Preseljenje u moderan objekat u ulici Geri Karolja broj 1, većeg kapaciteta 2006/2007. školske godine bio je jedan je od mnogih koraka koje Fakultet čini u cilju obezbeđivanja boljih uslova rada i standarda studenata.

Prilikom definisanja i strukturiranja nastavnog plana i programa Fakultet se rukovodio interesima studenata, njihovim opredeljenjem za kvalitetno obrazovanje i stručnu osposobljenost za izabrano područje rada.


Karijera u privrednom pravosuđu kombinuje oblasti ekonomije i prava, fokusirajući se na predmete koji uključuju ekonomska pitanja. Stručnjaci za privredno pravosuđe analiziraju složene ekonomske podatke i daju stručno mišljenje sudijama i advokatima kako bi im pomogli da donesu odluke. Oni mogu da rade kao veštaci, svedočeći na sudu o ekonomskim pitanjima u vezi sa slučajem, ili kao konsultanti, dajući advokatskim firmama, preduzećima ili vladinim agencijama smernice o ekonomskim pitanjima.

Stručnjaci za oblast privrednog pravosuđa mogu raditi na predmetima koji se odnose na:

 • antimonopolske zakone;
 • ugovorne sporove;
 • prava intelektualne svojine;
 • prevare sa hartijama od vrednosti i dr.

Oblasti u kojima se ekonomija i pravo ukrštaju su njihova specijalnost. Takođe, oni mogu biti uključeni u regulatorna pitanja, savetujući vladine agencije o ekonomskim politikama i propisima. Moraju dobro razumeti i ekonomiju i pravni sistem i imati odlične analitičke i komunikacijske veštine.

Pored toga, moraju umeti da objasne složene ekonomske koncepte sudijama i pravnim stručnjacima, koji možda nemaju iskustva u ekonomiji, ali i razumeti pravne implikacije ekonomskih pitanja. Iako karijera u ekonomskom pravosuđu može biti izazovna, oni koji zaista uživaju u primeni ekonomskih principa na pravna pitanja mogu biti nagrađeni. Kada je reč o oblasti privrednog pravosuđa, moguć je rad na sledećim pozicijama:

Pravni savetnik

Pravni savetnik je ključna osoba u kompaniji, koja pruža pravne savete i usluge kako bi se osiguralo da poslovanje bude u skladu sa zakonima i propisima. Pravni savetnik obično radi u okviru pravne službe ili tima.

Menadžer za usklađenost

Menadžer za usklađenost je odgovoran za osiguravanje da kompanija posluje u skladu sa svim zakonima i propisima koji se na nju odnose. Menadžer za usklađenost obično radi u okviru pravne službe ili tima.

Rukovodilac korporativnih poslova

Rukovodilac korporativnih poslova je odgovoran za nadgledanje različitih korporativnih poslova (uključujući finansijska pitanja, komunikaciju sa akcionarima i upravljanje rizikom) i upravljanje njima.

Advokat za intelektualnu svojinu

Advokat za intelektualnu svojinu je specijalista za pravo intelektualne svojine, kao što su patenti, žigovi i autorska prava. Ovaj tip advokata obično radi u kompanijama koje se bave inovativnim tehnologijama, poput softverskih ili farmaceutskih kompanija.

Korporativni sekretar

Korporativni sekretar je odgovoran za administrativne zadatke u vezi sa upravljanjem kompanijom, uključujući sastavljanje zapisnika sa sednica, upravljanje evidencijama i sprovođenje zakona o korporativnom pravu.

Advokat za ugovore

Advokat za ugovore se bavi pregovaranjem, sastavljanjem i izvršavanjem različitih vrsta ugovora. Ovaj tip advokata obično radi u okviru pravne službe ili tima.

Savetnik za ljudske resurse

Savetnik za ljudske resurse se bavi pravnim pitanjima koja se tiču zaposlenih u kompaniji, uključujući upravljanje zaposlenima, pravne sporove sa zaposlenima i regulisanje pitanja poput diskriminacije i sl.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog