Prijemni.rs
Maturang
  • Prirodno-matematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici
Studentski domovi

  • Studentski centar Priština - Kosovska Mitrovica Džona Kenedija 6, 38220 Kosovska Mitrovica


O Fakultetu

U okviru Filozofskog fakulteta u Prištini, školske 1960/61. počeli su rad odseci: Biologija, Hemija, Fizika i Matematika, a kasnije, školske 1971/72. je osnovan i Odsek za geografiju, dok je najmlađi Odsek za informatiku osnovan 2002/03. godine.

Školske 1971/72. godine odseci prirodno - matematičkih nauka su odvojeni od Filozofskog fakulteta, te je tako formiran Prirodno - matematički fakultet. Te školske godine upisan je ukupno 1661 student (1108 u nastavi na albanskom jeziku i 553 u nastavi na srpskom jeziku).

Prirodno - matematički fakultet je na svim svojim odsecima izveo reforme  u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Svi nastavni planovi su reformisani tako da se nastava iz većine predmeta izvodi u toku jednog semestra, što znatno olakšava i istovremeno, podiže efikasnost studiranja. Težište je na praktičnom radu, radu u manjim grupama i na seminarskim radovima koji se rade tokom godine, što u znatnoj meri rasterećuje studente i olakšava polaganje ispita.

Danas je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici akreditovana visokoškolska ustanova, koja je ispunila sve standarde za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Pored toga, Fakultet je akreditovan i za obavljanje naučnoistraživačkog rada u svim oblastima svoje delatnosti.

Prirodno-matematički fakultet poseduje dozvolu za rad, koja je izdata od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. U dozvoli za rad navedeni su odobreni studijski programi, broj studenata za koji je studijski program odobren, broj nastavnika sa punim radnim vremenom, kao i objekti u kojima se delatnost obavlja.

Nastavu na osnovnim akademskim  studijama pohađa 612 studenata.

Na fakultetu je zaposleno 101 zaposlenih, od toga je 74 nastavnika i saradnika.

Nastavnici i saradnici Fakulteta uključeni su u naučnoistraživačke projekte koje finansira Ministarstvo prosvete i  nauke Republike Srbije i objavljuju rezultate svojih istraživanja u renomiranim međunarodnim ili domaćim časopisima. Uz to, oni su autori mnogih udžbenika, monografija, zbirki zadataka i drugo.

Prirodno - matematički fakultet kroz svoj rad ostvaruje uspešnu saradnju sa svim univerzitetima u Republici Srbiji i sa velikim brojem naučnih institucija u zemlji i inostranstvu.

Prirodno - matematički fakultet je danas savremeno opremljena obrazovna i naučna ustanova na teritoriji Republike Srbije, koja sa uspehom obrazuje stručnjake iz oblasti prirodnih nauka, matematike i informatike. Fakultet je svojim dosadašnjim radom (za 40 godina) dao veliki doprinos razvoju ne samo Kosova i Metohije već i Republike Srbije u celini.

Veliki kadrovski potencijal, savremeno opremljene laboratorije i sale za predavanja predstavljaju osnovu i za njegov budući uspešan rad.

Studijski programi

Na Fakultetu se na osnovu nastavnih planova i studijskih programa organizuju osnovne akademske studije (studije prvog stepena), master studije (studije drugog stepena) i doktorske akademske studije (studiej trećeg stepena), ukupno 16 studijskih programa.  

Nastava na našem Fakultetu je prema određenim oblastima nauke organizovana kroz šest odseka:

  • Odsek za biologiju,
  • Odsek za fiziku,
  • Odsek za hemiju,
  • Odsek za matematiku,
  • Odsek za geografiju,
  • Odsek za informatiku.

Odsek je organizaciona jedinica Fakulteta preko koje se ostvaruju studije na osnovu nastavnih planova i studijskih programa za koje je Fakultet matičan. Na Odseku za biologiju, fiziku, hemiju, matematiku, informatiku i geografiju, osnovne akademske studije traju četiri godine ili osam semestara i nose 240 ESPB bodova, dok master akademske studije traju godinu dana ili dva semestra i nose 60 ESPB. 

Na Odseku za geografiju na master studijama akreditovana su dva modula: 

  • Opšta geografija, 
  • Turizam. 

Na Odseku za hemiju i Odseku za biologiju realizuju se i doktorske akademske studije u trajanju od tri godine, za čiji je završetak neophodno ostvariti 180 ESPB.

Nastavni rad na Fakultetu se ostvaruje kroz predavanja, praktičnu nastavu, vežbe, seminare, konsultacije, stručnu praksu mentorski rad i kroz druge oblike obrazovnog i naučnog rada, utvrđene studijskim programima i Statutom Fakulteta.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog