Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Industrijsko inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Zrenjanin

Akademski naziv koji se stiče je Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa. Ishod procesa učenja su stečena znanja, veštine i sposobnosti iz osnovnih disciplina u vezi industrijskog inženjerstva i eksploatacije i održavanja objekata za proizvodnju nafte i gasa.

Istraživanja pokazuju da će se potrebe privrede za ovim zvanjima i ovim profilom stručnjaka višestruko povećavati.

Uslovi za upis na studijski program su završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit.

Studije osnovnih akademskih studija Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa traju četiri godine. Studenti u okviru ovog studijskog programa imaju obavezne i izborne predmete.

Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo uz neophodna objašnjenja koja doprinose boljem razumevanju predmetne materije. Na vežbama, koje prate predavanja, se rešavaju konkretni zadaci i izlažu primeri koji dodatno ilustruju gradivo a daju se i dodatna objašnjenja gradiva koje je pređeno na predavanjima.

Vežbe su:

  • auditorne,
  • laboratorijske,
  • računarske ili
  • računske.

Deo vežbi se odvija u laboratorijama fakulteta, NIS-a, Univerziteta Uhta, fabrikama ili drugim institucijama.

Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i pri tome sakupi najmanje 240 ESPB.

Studijski program Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa u sebi sadrži sledeće naučne disipline:

  • opšte-obrazovne discipline,
  • inženjerstvo,
  • razrada naftnih i gasnih nalazišta,
  • tehnika i tehnologija proizvodnje nafte i gasa,
  • eksploatacija i održavanje mašina za proizvodnju nafte i gasa.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog