Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Informacione tehnologije - Softersko inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Zrenjanin

Studijski program Softversko inženjerstvo je nastao kao rezultat inovacije postojećih studijskih programa sa savremenim tokovima u oblasti softverskog inženjeringa. Namera je postizanje brže zapošljivosti diplomiranh studenata, zbog velike tržišne potražnje za inženjerima softverskog inženjerstva.

Program je koncipiran tako da po završetku osnovnih akademskih studija I stepena studenti stiču znanja i veštine za rad na inženjerskim zadacima u području softverskog inženjerstva i informacionih tehnologija.

Diplomirani studenti osposobljeni su da primene stečena znanja za jasno definisanje problema i načina njegovog rešavanja, izvođenje ocene ostvarivosti rešenja, izradu dokumentacije i realizaciju rešenja. Završetkom studija diplomirani inženjeri informacionih tehnologija su osposobljeni za timski rad i komunikaciju sa stručnjacima iz drugih oblasti.

Osim osnovnih znanja iz matematike, studenti usvajaju znanja i umenja iz područja:

 • objektno orijentisanog programiranja,
 • softverskog inženjeringa,
 • baza podataka,
 • informacionih sistema,
 • operativnih sistema,
 • računarske grafike,
 • komunikacionih i računarskih mreža,
 • inteligentnih sistema,
 • softverskog inženjerstva,
 • računarskog projektovanja,
 • informaciono-upravljačkih sistema,
 • internet alata i servisa,
 • računarskog modelovanja,
 • animacije i simulacije.

Osim toga, svrha studijskog programa je da se stečenim obrazovanjem omogući permanentno dalje usavršavanje, odnosno da program daje podlogu za dalje master studije u oblasti informacionih tehnologija i računarskih nauka

Glavni cilj studijskog programa Softversko inženjerstvo je obrazovanje diplomiranih inženjera u oblasti softverskog inženjeringa, visoko stručno obučenih i konkurentnih na IT tržištu, sposobnih za samostalno obavljanje svih poslova oko projektovanja i održavanja računarskih aplikacija.

Poslovi za koje se usko stručno osposobljavaju studenti jesu:

 • analiziranje potrebe korisnika,
 • dizajn,
 • razvoj,
 • testiranje i
 • održavanje računarske aplikacije.

Program je koncipiran tako da može biti prepoznat od strane multinacionalnih kompanija koje imaju potrebe za računarskim stručnjacima softverskog inženjerstva, jer je sačinjen u skladu sa preporukama najvećih svetskih strukovnih organizacija IEEE Computer Society i ACM za formiranje programa nastave računarskih profila i predaju se na vodećim nacionalnim i svetskim univerzitetima.

Pored fundamentalnih predmeta, kao što je matematika, program obiluje užim stručno aplikativnim predmetima, koji razvijaju sposobnost projektovanja prvenstveno softverskih, ali i hardverskih komponenti računara, odnosno, koji obezbeđuju znanja za rešavanje raznih konkretnih problema koji se javljaju u praksi.

Zadaci studijskog programa su obezbeđivanje sledećih stručnih kompetencija studenata:

 • primena računara u oblasti softverskog inženjeringa;
 • ovladavanje osnovnim informatičkim principima, metodama i tehnikama potrebnim za rešavanje problema pomoću računara,
 • ovladavanje osnovnim matematičkim disciplinama neophodnim za analizu, razumevanje, rešavanje problema, kao i za uspešnu primenu informatičkih principa i tehnika;
 • sticanje znanja i razvijanje inicijative i sposobnosti za samostalno rešavanje problema korištenjem algoritama, - sticanje znanja o operativnim sistemima, bazama podataka i informacionim sistemima;
 • usvajanje znanja, veština u oblasti metoda i tehnika o objektno-orijentisanom, funkcionalnom i logičkom programiranju i programskim jezicima,
 • nadgradnju osnovnih informatičkih znanja naprednijim principima i tehnikama iz oblasti računarskih računarskih mreža, odnosno informaciono komunikacionih tehnologija;
 • znanja i veštine u oblasti zaštite podataka;
 • znanja i veštine o oblasti optimizacije veb aplikacija;
 • znanja i veštine u oblasti mobilnog i internet programiranja;
 • znanja i veštine u oblasti veb dizajna;
 • priprema za uspešnu primenu informacionih tehnologija u praksi;
 • priprema za dalju nadgradnju znanja, kao teorijska i praktična podloga za usvajanje složenijih sadržaja iz oblasti softverskog inženjringa i informacionih tehnologija – tj. za dalje studiranje na master studijama;
 • razvoj visokog stepena apstraktnog, analitičkog i sintetičkog, logičkog mišljenja i razumevanje različitih stupnjeva apstrakcije u informatičkom domenu.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog