Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Informacione tehnologije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Zrenjanin

Studijski program Informacione tehnologije je nastao kao rezultat usaglašavanja postojećih programa sa standardima za akreditaciju. Želja je bila da se obezbedi kontinuitet i kvalitet, odnosno opravda tradicija obrazovanja u oblasti informatike na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu duga preko 30 godina. Svrha studijskog programa jeste obrazovanje neophodnih kadrova za razvoj društva baziranog na znanju, odnosno informacionog društva koje je već značajno razvijeno u zemljama u svetu.

Uslovi za upis na studijski program su završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit. Prijemni ispit se polaže iz matematike.

Studije akreditovanog studijskog programa Informacione tehnologije traju četiri godine (osam semestara). Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB bodova pri čemu jedan bod odgovara približno 30 sati aktivnosti studenta. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i pri tome sakupi najmanje 240 ESPB.

Preuzmite raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog