Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Informatika i tehnika u obrazovanju

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Zrenjanin

Studijski program dvopredmetnih studija Informatika i tehnika u obrazovanju je nastao kao rezultat usaglašavanja programa postojećih obrazovnih profila sa standardima za akreditaciju, u nastojanju da se obezbedi kontinuitet i kvalitet obrazovanja u oblasti informatike i tehnike na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu. Studijski program predstavlja prvi stepen studija profesora tehnike i informatike koji se nastavlja studijskim programom Informatika i tehnika u obrazovanju – master.

Od 1970. do 1983. godine na Fakultetu su se obrazovali i saradnici za nastavu iz predmeta Osnovi tehnike i proizvodnje u osnovnim i srednjim školama. 1979. godine Fakultet proširuje svoju delatnost i na obrazovanje informatičara uvođenjem studija za profesora informatike, a 1983. godine na Fakultetu je započeto obrazovanje nastavnika praktične nastave saobraćajne i mašinske struke.

Tokom godina ovi obrazovni profili su modifikovani u skladu sa tehničko tehnološkim razvojem, tako da se trenutno realizuju nastavni planovi i programi usvojeni na Nastavno - naučnom veću Univerziteta u Novom Sadu 2006. i 2009. godine.

Studijski programi na osnovnim akademskim studijama u oblasti informacionih tehnologija odobreni su i akreditovani 2009. godine i to sa 3 modula:

  • informacione tehnologije – inženjerstvo,
  • informacione tehnologije u poslovnim sistemima,
  • informacione tehnologije u obrazovanju.

Studijski program Informatika i tehnika u obrazovanju – master odobren je i akreditovan 2010. godine.

Studijski program Informatika i tehnika u obrazovanju pripada polju Interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih (IMT) i dvopredmetnih studija. S obzirom da za polje IMT ne postoje normativi veličina grupa studenata za predavanja, vežbe i ostalo, korišćeni su normativi za polje Tehničko-tehnoloških nauka, kao najbliži sadržajima predmeta koji se obrađuju na ovom studijskom programu. Polje IMT je odabrano zbog pripadnosti izlaznih zvanja važećih studijskih programa na Fakultetu.

Koncepcija studijskog programa obuhvata tri globalne grupe predmeta:

  • informacione tehnologije,
  • tehničke predmete i
  • grupu predmeta iz psihološko - pedagoško - didaktičko - metodičke oblasti.

Važno je napomenuti da studijski program predstavlja kvalitetnu osnovu za dalje obrazovanje i usavršavanje nastavnika i završetak potrebnih nivoa studija za nastavni rad. Studije 1. i 2. stepena su međusobno kompatibilni i usaglašeni sa Zakonom o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja po kojima nastavnik može biti lice koje je završilo studije 2. stepena u trajanju od 300 espb.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog