Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Inženjerski menadžment

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu Pokreni vežbu

Gradovi: Zrenjanin

Studijski program Inženjerski menadžment, na osnovnim i diplomskim akademskim studijama, je nastao kao rezultat usaglašavanja programa postojećih obrazovnih profila sa standardima za akreditaciju, u nastojanju da se obezbedi kontinuitet i kvalitet obrazovanja u oblasti menadžmenta na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu. Studijski program je koncipiran multidisciplinarno, kombinovanjem izabranih menadžerskih i inženjerskih disciplina, saglasno savremenim svetskim stremljenjima.

Uslovi za upis na studijski program su završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit. Prijemni ispit se polaže iz jednog od predmeta:

 • matematika,
 • ekonomika organizacije,
 • organizacija rada i menadžmenta i marketinga.

Studije akreditovanog studijskog programa Inženjerski menadžment traju četiri godine (osam semestara). Nastava se realizuje putem predavanja, vežbi, izradom i diskusijama o projektnim, seminarskim radovima i studijama slučajeva.

Vežbe su:

 • auditorne,
 • laboratorijske,
 • računarske ili
 • računske.

Deo vežbi se odvija u laboratorijama Fakulteta, preduzećima, institutima ili drugim institucijama.

Studenti u okviru ovog studijskog programa imaju obavezne i izborne predmete. Izborni predmeti se biraju iz grupe predloženih predmeta, ali studenti imaju mogućnost da prema sopstvenim sklonostima i željama odaberu određeni broj predmeta, bilo da se radi o predmetima koji se nude na matičnom Fakultetu, Univerzitetu u Novm Sadu ili nekom drugom Univerzitetu u zemlji ili inostranstvu. Sastavni deo kurikuluma ovog studijskog programa je stručna praksa, koja se realizuje u odgovarajućim naučno-istraživačkim ustanovama, u organizacijama za obavljanje inovacione aktivnosti, u organizacijama za pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti, u privrednim društvima i javnim ustanovama.

Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB bodova pri čemu jedan bod odgovara približno 30 sati aktivnosti studenta. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i pri tome sakupi najmanje 240 ESPB.

Studijskim programom se obezbeđuje sticanje znanja neophodnog za inženjere menadžmenta u sledećim oblastima:

 • strateškom i operativnom menadžmentu,
 • sistemima menadžmenta,
 • procesima odlučivanja i primeni informacionih sistema u poslovanju,
 • finansijskim aspektima poslovanja,
 • preduzetništvu i inovacijama,
 • marketingu,
 • kao i disciplinama koje su značajne za inženjersku praksu, kao što su: termotehnika i energetika, projektovanje i održavanje tehničkih sistema i proizvodnih procesa.

U okviru studijskog programa studenti će posebno ovladati akademskim znanjima vezanim za organizaciju procesa rada, efektivno i efikasno upravljanje preduzećem, donošenje optimalnih poslovnih odluka na bazi informacija o tržištu i sl. Društvena opravdanost i korisnost studiranja navedenih naučnih oblasti proizilazi iz značaja koji upravljanje i odlučivanje u različitim proizvodnim i uslužnim delatnostima zauzimaju u Srbiji, a i u razvijenim zemljama, posebno u EU. Svršeni studenti su kompetentni i da nastave studije na master studijama u cilju proširivanja znanja u smeru sticanja kompetencija za vršenje istraživačkog rada.

Izlazno akademsko zvanje koje student stiče nakon završetka studija na ovom studijskom programu je Diplomirani inženjer menadžmenta.

Preuzmite raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog