Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Inženjerstvo zaštite životne sredine, zajednički program

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Zaštita životne sredine (ekologija), Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Zrenjanin

Studije za sigurnu budućnost

Inženjerstvo zaštite životne sredine na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" Zrenjanin je prvi zajednički studijski program na Univerzitetu u Novom Sadu u čijoj realizaciji učestvuju:

 • Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
 • Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

 

 Zašto upisati i završiti?

 • Upisom i završetkom ovih studija stiče se diploma akreditovanih državnih Fakulteta sa Univerziteta u Novom Sadu, koji imaju najvišu ocenu usaglašenosti sa evropskim obrazovnim sistemom u Srbiji
 • Osnovne akademske studije (studije prvog stepena) traju 4 godine (najmanje 240 ESB);
 • U realizaciji nastave učestvuju nastavnici i saradnici sa oba Fakulteta uz korišćenje najsavremenije opreme za izučavanje i praćenje kvaliteta životne sredine u Srbiji;
 • Po završetku studija stiče se diploma koju potpisuju dekani oba Fakulteta i rektor Univerziteta u Novom Sadu;
 • Studiranjem na fakultetu prestižnog Univerziteta u Novom Sadu stiče se diploma: "Diplomirani inženjer zaštite životne sredine" koja daje mogućnosti brzog zaposlenja u zemlji i u inostranstvu kao i nastavka master i doktorskih studija;
 • Inženjeri zaštite životne sredine, su visokokvalifikovani stručnjaci u oblasti najvećih izazova i najznačajnijih investicionih aktivnosti u Srbiji, EU i celom svetu;
 • Pred Regijom Banata, Pokrajinom Vojvodinom i Republikom Srbijom u ovoj oblasti postoje veliki zahtevi u usaglašavanju sa direktivama EU i ostvarivanja radnih mesta na svim nivoima i društvenim aktivnostima (industrija, institucije, obrazovanje, nacionalna bezbednost i dr);
 • U sklopu proširene društvene odgovornosti, politika menadžmenta na Fakultetu je da u saradnji sa institucijama i privredom iz regiona, kroz razne oblike studnetske prakse, pomogne u obezbeđenju zaposlenja za svoje diplomirane studente;
 • Tokom studija studenti imaju priliku da učestvuju na nacionalnim i međunarodnim projektima:
  • 2011. godine, studenti su boravili četiri dana na Univerzitetu Politehnika u Temišvaru i stekli evropske sertifikate za učešće u realizaciji projekta iz Energetske efikasnosti i Praćenja kvaliteta vazduha,
  • 2013. godine, organizovana je letnja škola na Tehničkom Univerzitetu u Košicama u Slovačkoj gde su studenti imali prilike da slušaju predavanja eminentnih profesora iz oblasti Inženjerstva zaštite životne sredine sa univerziteta u regionu (Madjarska, Slovačka i dr.)   i stekli sertifikate letnje škole;
  • 2014. godine, studenti su aktivno učestvovali u realizaciji IPA projekta Srbija-Rumunija kroz kampanju uzorkovanja i analizu površinske vode iz Begeja ("Begej u epruveti"), kao i u nekoliko radionica  u Zrenjaninu i Temišvaru.
  • Studenti takođe imaju priliku da učestvuju na nacionalnim i međunarodnim skupovima studenata Inženjerstva zaštite životne sredine;
  • Sportski i društveni studentski život je veoma aktivan, kao i međunarodna studentska saradnja i razmena.

Upis

Broj budžetskih mesta: 25

Broj samofinansirajućih mesta:10

Broj mesta na master studijama:10

 

Uslovi za upis:

1. Završena četvorogodišnja srednja škola

2. Prijemni ispit koji se polaže iz dva dela:

 • I deo, Matematika (30 bodova)
 • II deo, Test sklonosti ka Inženjerstvu zaštite životne sredine (30 bodova)

Prijemni ispit se smatra položenim ako je kandidat minimalno osvojio 14 bodova.

Pitanja za prijemni ispit možete preuzeti sa sajta fakulteta (http://www.tfzr.uns.ac.rs/Upis/Literatura-za-prijemni-ispit/1/Literatura)

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija (http://www.tfzr.uns.ac.rs/Upis/Akreditovani-studijski-programi/1/STUDIJSKI-PROGRAMI)

Informacije o prijavi i terminima prijemnog ispita će naknadno biti objavljeni na sajtu Fakulteta u skladu sa odlukama Univerziteta u Novom Sadu.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog