Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Mašinsko inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mašinstvo, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Zrenjanin

Mašinsko inšenjerstvo je polje studija namenjeno za pojedince koji su zainteresovani zaanaliziranje i formulisanje apstraktnih modela kompleksnih sistema sa ciljem poboljšanja performansi sistema. Za razliku od tradicionalnih inženjerskih i matematičkih disciplina ovaj program se bavi ulogom čoveka kao donosioca odluka u kompleksnim proizvodnim i uslužnim sistemima. Mašinsko inšenjerstvo se bavi predmetima rada (proizvodima), sredstvima rada (tehnologijama) i ljudima (ljudski resursi) i povezuje proizvodne, energetske i informacione tehnologije, organizacione strukture i upravljačke postupke.

Predmet izučavanja mašinskog inženjerstva su:

  • procesi rada u materijalnoj i nematerijalnoj proizvodnji u svim područjima ljudske delatnosti
  • sistemi u kojima se ti procesi odvijaju.

Mašinski inženjer integriše ljudske, informacione, materijalne, novčane i tehnološke resurse u cilju optimalne proizvodnje robe ili davanja usluga. Kratko rečeno, ovaj studijski program stvara inženjera sposobnog da rešava probleme nastale kao posledica komplikovanih i neizvesnih interakcija koje dovode do opadanja performansi sistema. Sa ovim obrazovanjem studentima se pruža šansa da rade u nizu oblasti kao što su proizvodnja, logistika, ekonomsko i finansijsko modelovanje proizvodnih i uslužnih sistema, transport, konsultantske usluge, itd.

Mašinsko inšenjerstvo u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. Program treba da omogući studentima da u dovoljnoj meri razumeju osnovne principe iz različitih oblasti tehnike, steknu neophodna teoretska znanja kao i da ovladaju konkretnim stručnim znanjima za projektovanje, upravljanje i održavanje savremenih proizvodnih i uslužnih sistema. Jasno je da je pojam Mašinskog inženjerstva, sam za sebe, veoma opšti i da je neophodno na primerima određenog, pogodno odabranog usmerenja, izvršiti konkretizaciju.

  • Mašinsko inženjerstvo se bavi razvojem, projektovanjem, unapređivanjem, primenom i evaluacijom sistema koji povezuju ljude, znanje, opremu, energiju, materijale i procese.
  • Mašinsko inženjerstvo je posebna oblast tehnike koja obuhvata procese i postupke, postrojenja, mašine i aparate koji se koriste u proizvodnji finalnih proizvoda u različitim granama industrije.
  • Mašinsko inženjerstvo se bavi razvojem, projektovanjem i usavršavanjem integrisanih mašina, ljudi i materijala i optimalnim korišćenjem tih sistema.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog