Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Menadžment informacionih tehnologija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije, Menadžment, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu Pokreni vežbu

Gradovi: Zrenjanin

Studijski program Menadžment informacionih tehnologija je nastao kao rezultat usaglašavanja programa postojećih obrazovnih profila sa standardima za akreditaciju, u nastojanju da se obezbedi kontinuitet i kvalitet obrazovanja u oblasti menadžmenta i informatike na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu.

Postojeći obrazovni profili na Fakultetu su:

  • Informacione tehnologije i
  • Inženjerski menadžment.

Studijski program Menadžment informacionih tehnologija pripada polju Interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih (IMT) i tehničko-tehnoloških nauka. Studijski program Menadžment informacionih tehnologija koncipiran je po ugledu na slične savremene studijske programe u Evropi.

U ovom trenutku na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" realizuju se nastavni planovi i programi koji uključuju četvorogodišnje osnovne akademske i jednogodišnje master akademske studije na studijskim programima Informacione tehnologije i Inženjerski menadžment.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog