Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Odevno inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Modni dizajn, Tehnologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Zrenjanin

Studijski program Odevno inženjerstvo nastao je kao plod savremenih naučno-stručnih tokova u oblasti modne i odevne industrije. Prilikom kreiranja ovog studijskog programa pošlo se od dobre prakse univerziteta u Evropi. Stoga je studijski program baziran na savremenim tehnologijama, dinamici promena koje prate odevnu i modnu industriju, novim životnim uslovima, informacionim tehnologijama i savremenom dizajnu. Obrazovna struktura studijskog programa je koncipirana tako da zadovolji zahteve i potrebe modne i odevne industrije za osposobljavanjem stručnjaka za projektovanje modnih proizvoda koji će svojom funkcionalnošću i dizajnom biti konkurentni na modnom tržištu i visokorazvijenih zemalja.

Uslovi za upis na studijski program su završena neka od četvorogodišnjih srednjih škola i položen prijemni ispit. Prijemni ispit se polaže po sopstvenom izboru iz jednog od predmeta:

  • tekstilna vlakana,
  • likovna kultura i
  • matematika.

Studije akreditovanog studijskog programa Odevno inženjerstvo traju četiri godine (osam semestara). Savlađivanje nastavnih sadržaja se odvija kroz predavanja i vežbe. Deo vežbanja se odvija kroz konkretan rad u preduzećima modne i odevne industrije. Predavanja se izvode na savremen način uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava i savremene literature. Vežbe se realizuju u savremeno opremljenim računarskim učionicama i posebnoj laboratoriji za odevno inženjerstvo i dizajn odeće. U jednoj od laboratorija instalirani su najsavremeniji industrijski softveri za konstrukciju, modelovanje i dizajn odeće svetskog lidera u proizvodnji ove vrste softvera – francuske firme Lectra kao i plotera za transfer štampu na tekstilu japanske firme Mimaki. Vežbe su:

  • auditorne,
  • laboratorijske,
  • grafičke,
  • računarske ili
  • računske.

Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB bodova pri čemu jedan bod odgovara približno 30 sati aktivnosti studenta. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i pri tome sakupi najmanje 240 ESPB.

Studijski program Odevno inženjerstvo koncipiran je tako da omogući studentima sticanje potrebnih znanja da se po završetku osnovnih akademskih studija mogu uključiti u proizvodne procese modne i odevne industrije od, danas značajno potenciranih malih i srednjih preduzeća, pa do velikih kompanija, kod nas i u svetu. Takođe, praksa pokazuje da jedan broj naših diplomiranih studenta započinje i sopsveni posao otvoranjem svojih preduzeća. Svojom dinamikom razvoja, posebno u razvoju laboratorijskih kapaciteta, studijski program Odevno inženjerstvo je postao jedan od najznačajnijih u Srbiji u oblasti modne i odevne industrije. Studijski program nudi studentu izbor stručnih sadržaja prema njegovoj budućoj profesionalnoj orijentaciji. Predmeti iz područja Odevnog inženjerstva pružaju saznanja iz dela tehnologije proizvodnje odeće, a predmeti iz područja Modnog dizajna omogućavaju sticanje znanja iz oblasti dizajniranja tekstila i odeće u industrijskim uslovima i realizaciju modnih kolekcija tekstila i odeće. Na taj način se objedinjuju inženjerska znanja iz odevne tehnologije sa osnovnim znanjima iz stručno umetničke oblasti. Na ovaj način student stiče sposobnost uključivanja kreativne i dizajnerske komponente u inženjerski proces izrade odevnih proizvoda. Studenti su osposobljeni i za timski rad kao i komunikaciju sa stručnjacima iz drugih oblasti. Svršeni studenti su takođe kompetentni da nastave studije na master a kasnije i na doktorskim studijama sa ciljem sticanja kompetencija za vršenje istraživačkog rada.

Izlazno akademsko zvanje koje student stiče nakon završetka studija na ovom studijskom programu je Diplomirani inženjer tehnologije.odevno Za više informacija kliknite na sliku
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog