Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11


O Fakultetu

Naša Škola, osnovana je 1960. godine i predstavlja jednu od najcenjenijih državnih visokoškolskih ustanova u Srbiji. U proteklih više od pola veka, subotička Visoka tehnička škola, iznedrila je hiljade inženjera u polju tehničko-tehnoloških nauka, koji predstavljaju temelj stručnog kadra industrije u okruženju, ali i šire.

Obrazovni sistem naše ustanove, koji se temelji na obrazovanju orijentisanom ka praksi primenom najsavremenijih naučnih i tehničko-tehnoloških dostignuća, predstavlja osnovu uspeha Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici. Ako se ovome doda visoko obrazovani i izuzetno motivisani stručni nastavni kadar, te veoma vredni studenti, sa sigurnošću se može konstatovati da ćemo i u budućnosti biti nezaobilazni faktor u oblasti visokog obrazovanja, te da će stručnjaci školovani kod nas biti nosioci razvoja celokupnog društva.

Istorijat

Odlukom Pokrajinskog veća Narodne skupštine Vojvodine 1960. godine osnovane su Viša elektrotehnička i Viša mašinska škola u Subotici. Dve godine kasnije izvršena je njihova integracija u Višu tehničku školu sa elektro (energetski smer) i mašinskim odsekom (pripremno proizvodni smer). Svoj rad Škola je započela u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Subotici, ali se ubrzo preselila u novoizgradjenu zgradu Škole na današnjoj lokaciji ul. Marka Oreškovića 16. 

U cilju transfera znanja i tehnologije u sastavu škole osnovan je Elektromašinski zavod. 1976 god. Zavod se transformiše u naučnu jedinicu pod transformiše se u "Istraživački institut za elektromehaničke sisteme". Deo Instituta se 1997 godine registruje u ERUDIT asocijaciji Evropske unije sa sedištem u Aachen-u, Nemačka, pod nazivom:Neuro-Fuzzy-Genetic Intelligent Control Research Center. Istraživači Naučne jedinice i Istraživačkog institua u proteklom periodu publikovali su nekoliko stotina naučno-stručnih publikacija u zemlji i inostranstvu i na pokrajinskom, republičkom i saveznom nivou bili su rukovodioci ili saradnici velikog broja naučno-istraživačkih projekata i tema. 

Od 1972 god. na elektro i mašinskom odseku Škole uvedeno je novo usmerenje automatika, a 1982 god. na elektro odseku smer elektronika. 1997 god. u Školi se osniva informatička struka, a u mašinskoj struci se uvodi smer mehatronika(integracija elektronike, mašinstva i informatike). 

U periodu 1974.-1977. godine u školi je održana nastava III, IV i V godine studija u mašinskoj struci Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Od 1982. godine za jednu generaciju studenata Škola je organizovala studije u Mulheim-u, SR Nemačka. Škola je nekoliko godina organizovala studije iz elektro struke u Beogradu (Čukarica). 

Razvoj interneta kao globalnog sistema za brži pristup i razmenu informacija kao i multimedijskog računarstva omogućili su proširenje načina korišćenja računara u komunikacionom smislu i van lokalnog područja. Na početku školske 1996/97. godine na Višoj tehničkoj školi je uvedena akademska mreža Internet, razvijena je i računarska mreža-Intranet. Tako su na Višoj tehničkoj školi ostvareni uslovi za učenje na daljinu. 

Nakon uspešno sprovedenog postupka akreditacije, 2007. godine Viša tehnička škola u Subotici prerasta u Visoku tehničku školu strukovnih studija

Na Visokoj tehničkoj školi u Subotici u školskoj 2007/2008 godini nastava se izvodi prema akreditovanim studijskim programima. 

U narednom periodu nastavnici i saradnici Škole će nastojati da u datim uslovima na bazi: kvaliteta nastavnog osoblja, kvaliteta studijskih programa, postojeće opreme za izvodjenje nastave, uvodjenjem savremenih multimedijalnih postupaka u nastavni proces i iskazane potrebe privrede za strukovnim inženjerima podižu kvalitet nastave. 

Ukupni rezultati koje je do sada za 50 godina rada ostvarila Visoka tehnička škola u Subotici sa pravom je svrstavaju u sam vrh institucija za obrazovanje inženjera i ovim rezultatima iskreno se svi ponosimo.

Zašto studirati na VTŠ Subotica?

 • Savremeni studijski programi
 • Opremljene laboratorije
 • Istaknuti predavači
 • Međunarodna razmena studenata i profesora
 • Mogućnost smeštaja u modernim studentskim domovima
 • Učestvovanje na raznim stručnim takmičenjima
 • Naglasak na praktičnom i primenjivom znanju
 • Obezbeđena stručna literatura
 • Stručna praksa u vodećim kompanijama
 • Mogućnost dobijanja stipendije od kompanija
 • Aktivan studentski život
 • Diploma Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici je priznata kako na nivou zemlje tako i u inostranstvu
 • Studiranje na budžetu
 • Zaposlenje u struci nakon diplomiranja
 • Zato što je VTŠ Subotica jedna velika porodica koja se ponosi svojim studentima!

Studijski programi

Škola organizuje i izvodi strukovne studije u okviru akreditovanih studijskih programa, koji osposobljavaju studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces. 

Osnovne strukovne studije

 • ELEKTROTEHNIKA
 • INFORMATIKA
 • INŽENJERSKI MENADŽMENT
 • MAŠINSTVO
 • MEHATRONIKA

Master strukovne studije

 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog