Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11

Studijski program - Ekonomija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Dva od sledećih pet predmeta: Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Informatika, Matematika, Filozofija sa logikom

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Subotica

Na studijskom programu Ekonomija ima 7 modula, gde studenti biraju module nakon odslušane druge godine;

 • Agrobiznis i ruralni razvoj
 • Finansijski I bankarski menadžment
 • Marketing
 • Međunarodna ekonomija i biznis
 • Menadžment i biznis
 • Računovodstvo i revizija
 • Trgovinski marketing i menadžment

Agrobiznis i ruralni razvoj

Ko su agroekonomisti i zašto odabrati baš tu profesiju?

Agrobiznis i ruralni razvoj jeste primenjena oblast ekonomije, gde se kombinuju tehničke karakteristike poljoprivrede sa principima ekonomije, poslovanja, menadžmenta, marketinga i finansija.
Agroekonomisti su izuzetno tražen i perspektivan profil stručnjaka, zbog dominantnog udela agrobiznis sektor u privredi Srbije i rastućeg značaja ekonomije i menadžmenta u savremenom globalnom prehrambenom sistemu.

 

Agrobiznis i ruralni razvoj na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu

Agrobiznis i ruralni razvoj se izučavaju na Ekonomskom fakultetu u Subotici od njegovog osnivanja 1960. godine i najstariji je studijski program ovog tipa u Republici Srbiji. Inovativnost i usaglašenost studijskog programa sa vodećim svetskim univerzitetima nudi studentima znanja i veštine za uspešnu izgradnju karijere u agrobiznis sektoru, sa najbrojnijom i najširom lepezom radnih mesta u privredi Srbije.

 

Zanimanja koja može obavljati diplomirani ekonomista na studijskom programu Agrobiznis i ruralni razvoj

 • Komercijalista: sektor inputa za poljoprivredu, prehrambena industrija, maloprodajni lanci hrane, HoReCa sektor.
 • Finansijski analitičar: agrobiznis preduzeća, banke, osiguravajuće kompanije, poljoprivredne nekretnine.
 • Savetodavac u poljoprivrednoj savetodavnoj službi: državna i privatne poljoprivredne savetodavne službe.
 • Menadžer poljoprivrednog gazdinstva: velika poljoprivredna gazdinstva, zadruge.
 • Dizajner i analitičar mera ruralnog razvoja: analiza, kreiranje i ocena mera ruralnog razvoja u lokalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama.
 • Konsultant: konsalting agencije u agrobiznisu, udruženja proizvođača hrane, nevladine organizacije.
 • Analitičar mera agrarne politike: Ministarstvo poljoprivrede, lokalna samouprava, univerzitet, međunarodne institucije.
 • Profesor: srednje ekonomske i poljoprivredne škole.
 • Mediji: analitičari i komentatori sve brojnih tema iz oblasti održive proizvodnje hrane.

 

Specifična atraktivnost studijskog programa Agrobiznis i ruralni razvoj

Studijski program je atraktivan za učenike gimnazija, srednjih ekonomskih, poljoprivrednih i tehničkih škola koji svoju karijeru vide u sektoru agrobiznisa jer im nudi:

 • primenjeno znanje o ekonomskim aspektima proizvodnje hrane za kojom kontinuirano raste tražnja na svetskom tržištu zbog rasta populacije i dohotka stanovništva,
 • mogućnost studijskog boravka u inostranstvu,
 • mogućnost studijske prakse u najznačajnijim agrobiznis kompanijama u Srbiji,
 • kompetencije agroekonomiste koje su sve više tražene kako u agrobiznis sektoru, tako i u institucijama koje se naslanjaju na ovaj sektor,
 • usled rastućeg značaja ekonomije i menadžmenta u savremenom prehrambenom sistemu, te rastuće zabrinutosti javnosti za očuvanje životne sredine i održivo upravljanje prirodnim resursima, postoji kontinuirani rast tražnje za agroekonomistima, pri čemu se širi spektar potencijalnih radnih mesta.

Nastavni plan.

Međunarodna ekonomija i biznis

Određenje datog studijskog programa

Studijski program Evropska i međunarodna ekonomija biznis pruža mogućnostima studenima da steknu znanja o ekonomiji Evropske unije i specifičnostima poslovanja na jedinstvenom evropskom tržištu. Posebna pažnja je posvećena procesu prilagođavanja ekonomije i poslovanja u Srbiji pravilima i standardima Evropske unije, imajući u vidu činjenicu da je Evropska unija najveći trgovinski partner i investitor u Srbiji, i da je članstvo u Evropskoj uniji strateški - ekonomski i politički cilj Srbije.

 

Kratak istorijat datog studijskog programa

Počevši od 2005. godine, studijski program Međunarodna ekonomija i biznis na Ekonomskom fakultetu u Subotici je završilo nekoliko stotina studenata, koji su danas zaposleni u korporativnom sektoru u zemlji i inostranstvu, primarno na poslovima spoljne trgovine i međunarodnog konsaltinga, kao i institucijama Republike Srbije na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou. U toku studija, posredstvom stručnih ekskurzija, organizuju se predavanja, tribine i diskusije u međunarodnim i evropskim institucijama, multinacionalnim kompanijama, vodećim evropskim univerzitetima, ambasadama i predstavništvima Srbije u inostranstvu, uključujući tematska, gostujuća predavanja eminentnih profesora iz inostranstva i kreatora javnih politika u Srbiji. Deficitarnost na tržištu rada Srbije stručnjaka sa znanjem iz oblasti ekonomije i poslovanja u Evropskoj uniji, rezultira neprekidno visokom interesovanju studenata za studijski program Međunarodna ekonomija i biznis.

 

Popis zanimanja koja može da obavlja diplomirani student datog studijskog programa

 1. Poslovi u inostranstvu
 • Multinacionalne kompanije: međunarodni biznis
 • Međunarodni konsalting
 • Ekonomska i regionalna predstavništva Srbije u međunarodnim institucijama i institucijama Evropske unije
 • Mala i srednja preduzeća: međunarodni biznis

       2. Poslovi u zemlji

 • Multinacionalne kompanije: poslovi sa inostranstvom
 • Međunarodni konsalting
 • Republička, pokrajinska i lokalna ekonomska administracija:
 • ekonomska saradnja sa inostranstvom, posebno poslovi u vezi sa procesom evropskih integracija
 • Mala i srednja preduzeća: poslovi sa inostranstvom
 • Nevladin sektor: međunarodna saradnja

 

Specifična atraktivnost datog studijskog programa

Studijski program Međunarodna ekonomija i biznis trenutno je jedini studijskih program takvog profila na državnim ekonomskih fakultetima u Srbiji, koji omogućava studentima da se osposobe za deficitarna zanimanja iz oblasti međunarodne ekonomije i poslovanja, kao i poslove u institucijama Republike Srbije koji se odnose na prilagođavanje pravilima i standardima Evropske unije. U prilog atraktivnosti studijskog programa svedoči laka prepoznatljivost diplome na tržištu rada u zemlji i inostranstvu, što za rezultat ima neprekidno visko interesovanje studenata za upis na studijski program tokom više od jedne decenije njegovog postojanja.

Nastavni plan.

Finansijski i bankarski menadžment

Određenje studijskog programa Finansijski i bankarski menadžment

Studijski program je koncipiran saglasno savremenim svetskim trendovima iz oblasti finansijskog i bankarskog menadžmenta. Studenti će biti u prilici da steknu znanja i veštine vezane za funkcionisanja domaćih i međunarodnih finansijskih tržišta i finansijskih institucija, kao i načinom upravljanja finansijama u preduzećima javnog i privatnog sektora, bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim institucijama. Veliki interes studenta za ovaj studijski program ukazuje da je isti atraktivan i prepoznatljiv sa aspekta struke i finansijske profesije.

 

Kratak istorijat studijskog programa Finansijski i bankarski menadžment

Studijski program Finansijski i bankarski menadžment na osnovnim studijama nastao je 2005. godine izdvajanjem iz smera Finansijski i bankarski menadžment i računovodstvo. Stručni naziv ekonomista je steklo 657 studenata na osnovnim akademskim studijama u trogodišnjem trajanju, dok je ukupan broj diplomiranih ekonomista u četvorogodišnjem trajanju iznosio 2943 studenata. Do sada je zvanje master ekonomista steklo 880 studenata.

 

Zanimanja koja može da obavlja diplomirani student studijskog programa Finansijski i bankarski menadžment

Stečene kompetencije na studijskom programu Finansijski i bankarski menadžment omogućavaju obavljanje različitih zanimanja, a neke od njih su:

 • finansijski menadžer;
 • bankarski menadžer;
 • finansijski savetnik i analitičar;
 • stručnjak u upravljanju portfolijom hartija od vrednosti i berzanskom poslovanju;
 • stručnjak u poslovima osiguranja;
 • investicioni analitičar i stručnjak u izradi investicionih studija;
 • finansijski i poreski inspektor;
 • stručnjak u poslovima upravljanja finansijama u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi; banci i drugim finansijskim institucijama.


Specifična atraktivnost studijskog programa Finansijski i bankarski menadžment

Studijski program je atraktivan za učenike srednjih ekonomskih škola, gimnazija i drugih srednjih škola jer im omogućuje:

 • sticanje kompetencija iz oblasti finansijskog i bankarskog menadžmenta;
 • sticanje kompetencija iz osnova finansija i razumevanje kompleksnosti finansijskog tržišta i celokupnog finansijskog sistema;
 • sticanje kompetencija i razumevanje upravljanja finansijama preduzeća i finansijskih institucija;
 • sticanje kompetencija i razumevanje korporativnog i investicionog bankarstva;
 • sticanje kompetencija i razumevanje berzanskog poslovanja i portfolija hartija od vrednosti;
 • sticanje kompetencija i razumevanje poslovanja osiguravajućih društava i penzionih fondova;
 • obavljanje studijske stručne prakse u preduzećima, bankama i finansijskim institucijama;
 • mogućnost studijskog boravka u inostranstvu.

Nastavni plan.

Marketing

Određenje studijskog programa

Marketing je, u najširem smislu, opredeljenje kompanija da ostvare poslovni uspeh tako što će imati zadovoljne potrošače. Da bi to postigle, kompanije moraju znati šta je ono što je vrednost za njihove potrošače, kako da je stvore, isporuče i iskomuniciraju. U čitavom tom procesu postoji niz poslova koji od marketara zahtevaju kreativnost, analitičke sposobnosti, timski rad. Marketing se ne primenjuje samo u profitnom sektoru od strane većih kompanija, već i u neprofitnom sektoru, u malim i srednjim preduzećima, u svim delatnostima. Posebnu atraktivnost marketingu u novije vreme donosi potreba prilagođavanja poslovanja digitalnom okruženju. Studijski program Marketing pruža znanja i veštine za obavljanje upravo takvih poslova.

 

Kratak istorijat studijskog programa

Studijski program Marketing, organizovan u skladu sa principima Bolonjske deklaracije, studenti na našem Fakultetu mogu upisati od školske 2005/2006. godine. I pre tog perioda, studenti su usvajali znanja i veštine iz oblasti marketinga u okviru odgovarajućih studijskih programa. Najznačajniji deo istorije našeg studijskog programa su brojni stručnjaci koji su do sada obrazovani na njemu, kako na osnovnim, tako i na master studijama.

 

Popis zanimanja koja može da obavlja diplomirani student studijskog programa

Diplomirane studente, kao i master studente, koji završe studijski program Marketing, pored angažovanja na svim ostalim poslovima koje mogu da obavljaju diplomirani i master ekonomisti, poslodavci angažuju i na nekim od najatraktivnijih pozicija:

 • Marketing istraživači – dizajniranje marketing istraživanja, analiza dobijenih rezultata, preporuke za naručioce istraživanja,
 • Brend menadžeri – izgradnja i upravljanje brendovima na nivou pojedinačnih proizvoda i/ili kompanija,
 • Menadžeri prodaje – planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola prodajnih aktivnosti ka finalnim ili industrijskim kupcima,
 • Marketing menadžeri – upravljanje aktivnostima marketinga na različitim nivoima organizacije,
 • Medija planeri – pitanja medija u upravljanju promotivnim kampanjama,
 • PR menadžeri – upravljanje odnosima sa spoljašnjom i unutrašnjom javnošću,
 • Stručnjaci za digitalni marketing – internet marketing, marketing na društvenim mrežama, imejl marketing,
 • Vlasnici i/ili direktori marketing agencija – osnivanje i/ili upravljanje agencijama specijalizovanim za različite marketing aspekte poslovanja.


Specifična atraktivnost studijskog programa

Studijski program je atraktivan za učenike koji dolaze iz različitih srednjih škola jer im omogućava:

 • široke mogućnosti zaposlenja u brojnim kompanijama,
 • mogućnost sticanja praktičnih znanja u kompanijama u mestima studiranja,
 • prilike za studijsko usavršavanje u inostranstvu,
 • osnovu za karijeru u kreativnoj i dinamičnoj oblasti u kojoj se neprekidno razvijaju nova zanimanja.

Nastavni plan.

Menadžment i biznis

Šta je menadžment i zašto ga izabrati

Menadžment je proces postizanja ciljeva organizacije kroz aktivnosti planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole uz pomoć zaposlenih i uz optimalnu upotrebu drugih organizacionih resursa. Bilo da je reč o malim, srednjim ili velikim organizacijama, profitnim ili neprofitnim, organizacijama u proizvodnom ili uslužnom sektoru, menadžeri sa kvalitetnim i primenljivim znanjima, ali i praktičnim veštinama predstavljaju ključni faktor za uspešno poslovanje, posebno u dinamičnim tržišnim uslovima koje karakteriše savremeno poslovno okruženje.

 

Menadžment na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu

Od školske 2005/2006. godine do danas, studenti imaju mogućnost da biraju smer Menadžment i biznis. Sa jedne strane, studentima se nudi izbor da se usko specijalizuju u oblasti kako menadžerskih znanja tako i veština, dok sa druge strane, da pohađaju smer koji akcenat stavlja na inoviranim pristupima poslovnom razmišljanju i vođenju organizacije. Od formiranja smera Menadžment pa do danas, osnovne akademske studije je završilo ukupno 423 studenta, dok je master akademske studije na ovom smeru završilo 260 studenata.

 

Zanimanja koja mogu da obavljaju diplomirani ekonomisti-menadžeri

Diplomirani ekonomisti-menadžeri mogu da rade na nekim od najtraženijih pozicija kao što su:

 • Projektni menadžer
 • Projektni koordinator
 • Projektni lider
 • Saradnik za projektni menadžment
 • Menadžer za ljudske resurse
 • Regruter za ljudske resurse
 • Specijalista za obuku i razvoj zaposlenih
 • HR business partner
 • Asistent za ljudske resurse
 • Konsultant - organizacija, ljudski resursi, projekti, biznis planovi
 • Menadžer operacija - Operation manager
 • Ekspert za kreativno razmišljanje - Design thinking expert
 • Rukovodilac različitih sektora u preduzećima u javnom i privatnom sektoru
 • Samostalni preduzetnik.

 

Specifična aktraktivnost studijskog programa Menadžment i biznis

Studijski program je atraktivan za učenike gimnazija, srednjih ekonomskih škola i srednjih tehničkih škola jer im omogućuje:

 • sticanje kompetencija koje pružaju široku mogućnost izbora zanimanja,
 • mogućnost studijskog boravka u inostranstvu,
 • obavljanje stručne prakse u najpoznatijim svetskim kompanijama stacioniranim u Novom Sadu i Subotici,
 • sticanje neophodnih znanja i veština za pokretanje preduzetničkog poduhvata.

Nastavni plan.

Računovodstvo i revizija

Određenje studijskog programa Računovodstvo i revizija

Studenti studijskog progama Računovodstva i revizija će biti obučeni za rad u globalnom okruženju kroz primenu međunarodne regulative u računovodstvu i reviziji. Steći će potrebne veštine za rad sa računovodstvenim i revizijskim aplikacijama, razviti profesionalne veštine i usvojiti etičke vrednosti.

 

Kratak istorijat studijskog programa Računovodstvo i revizija

Studijski program Računovodstvo i revizija na osnovnim studijama nastao je 2005. godine izdvajanjem iz smera Finansija i računovodstva. Na master nivou studije Računovodstva i revizije su pokrenute 2008. godine. Do sada je Računovodstvo i reviziju na nivou osnovnih studija završilo oko 500 studenata, a na master nivou oko 300.

 

Zanimanja koja može da obavlja diplomirani student studijskog programa Računovodstvo i revizija

Po okončanju studija, studenti ovog studijskog programa se mogu opredeliti za traženo zanimanje računovođe ili prestižni posao revizora. Otvaraju im se mogućnosti zaposlenja na pozicijama rukovodilaca računovodstvenih službi u privatnom i javnom sektoru, upravljačkih računovođa, eksternih, internih i državnih revizora, finansijskih analitičara i kontrolera.

 

Specifična atraktivnost studijskog programa Računovodstvo i revizija

Po istraživanjima Svetske banke, ovo je studijski program sa kog se studenti u Srbiji najbrže zapošljavaju u struci. Kompetencije koje studenti steknu iz oblasti računovodstva i revizije prepoznate su od strane profesionalnih organizacija tako da neće biti potrebe da se ponovo polažu ispiti prilikom sticanja profesionalnih zvanja. Računovodstvo i reviziju će savladavati na računarima kroz simulaciju savremenog okruženja koje podrazumeva rad sa aplikacijama na primerima iz aktuelne prakse.

Nastavni plan.

Trgovinski marketing i menadžment

Određenje studijskog programa

Globalizacija tržišta i savremeni uslovi poslovanja, uz sve veću primenu novih tehnologija, zahteva od studenata da ovladaju savremenim znanjima u oblasti trgovine. Upisom smera Trgovinski marketing i menadžment budući studenti stiču znanja i veštine neophodne za planiranje, dizajniranje i vođenje kanala marketinga, implementaciju elektronske trgovine u trgovinskim preduzećima i razvijanje strategijskih partnerstava i odnosa sa kupcima. Studijski program Trgovinski marketing i menadžment je usmeren ka obrazovanju studenata čije će kompetencije biti opšteg karaktera, sa širokim i svestranim uvidom u akademska znanja i praktične poslove u okviru trgovinske delatnosti.

 

Kratak istorijat studijskog programa

Prema Bolonjskom sistemu studijski program Trgovina je akreditovan 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Učešćem u nastavi i vežbama na usmerenju Trgovinski marketing i menadžment studenti nadograđuju svoja osnovna znanja i stiču kompetencije, veštine i sposobnosti za obavljanje poslovnih procesa neophodnih za efikasno i efektivno upravljanje kanalima marketinga. Studijski program Trgovinski marketing i menadžment se razvija u skladu sa smernicama aktuelnih akademska istraživanja i tržišnih trendova menadžmenta i marketinga u trgovinskim preduzećima.

 

Popis zanimanja koja može da obavlja diplomirani student studijskog programa

Završetkom studijskog programa Trgovinski marketing i menadžment diplomirani studenti, kao i master studenti će biti osposobljeni za rad na nekim od najatraktivnijih sledećih zanimanja:
Menadžer trgovinskog poslovnog sistema,

 • Menadžer lanca snabdevanja,
 • Menadžer nabavke,
 • Regionalni menadžer prodaje,
 • Menadžer prodaje,
 • Menadžer maloprodajnog objekta,
 • Menadžer kategorije proizvoda - Category manager,
 • Menadžer proizvoda – Product manager,
 • Brend menadžer,
 • Menadžer ključnih kupaca - Key account manager,
 • Komercijalni direktor,
 • Organizator uslužno-komercijalnog poslovanja,
 • Menadžer uvoza i izvoza,
 • Menadžer međunarodnog transporta i špedicije,
 • Organizator logističkih poslova.

 

Specifična atraktivnost studijskog programa

Studijski program Trgovinski marketing i menadžment je atraktivan za učenike koji dolaze iz različitih srednjih škola, a karakteriše ga interaktivna nastava sa studentima, uz analizu problema i primera iz poslovne prakse sa tržišta Republike Srbije i EU. Nastava se organizuje u učionicama i savremenim informatičkim laboratorijama, gde se studentima vizuelno prezentuju aktuelne studije slučaja. Studenti stiču praktična znanja kroz organizovane stručne posete najvećim maloprodajnim lancima u zemlji, koji nude široke mogućnosti zaposlenja i gde se mogu upoznati sa stvarnim ambijentom i radnim okruženjem, što najbolje oslikava trgovinu kao veoma zahtevnu i inovativnu delatnost.

Nastavni plan.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog