Prijemni.rs
Maturang
 • Filozofski fakultet - Novi Sad
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


O Fakultetu

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu je ustanova sa bogatom obrazovnom tradicijom, koja više od šest decenija uspešno širi znanje i promoviše izvrsnost u polјu društveno-humanističkih nauka. Na tri nivoa akademskih studija – osnovne, master i doktorske – realizujemo 49 akreditovanih studijskih programa. U skladu sa najvišim evropskim standardima u visokom obrazovanju, na Filozofskom fakultetu se obrazuju budući stručnjaci iz različitih filoloških nauka, istorije, psihologije, pedagogije, filozofije, sociologije, budući novinari, komunikolozi… Na Fakultetu studira oko 5.500 studenata, dok je diplome od osnivanja 1954. godine na osnovnim, magistarskim/master i doktorskim studijama steklo više od 22.000 studenata.

Više od 300 nastavnika i saradnika birano je po strogim kriterijumima. Mnogi od njih nekada su bili među najbolјim studentima našeg Fakulteta, a danas razvijaju saradnju sa uglednim fakultetima u regionu i svetu, od Evrope do Kine. Zahvalјujući toj vrlo živoj i dinamičnoj međunarodnoj saradnji, ugledni strani nastavnici i studenti (iz Španije, Portugalije, Italije, Engleske, Nemačke, Francuske, Austrije, Češke, Kine, Rusije, Turske, SAD-a, Polјske, Mađarske, Slovačke i Rumunije i drugih zemalјa), dobrodošli su i česti gosti na našem Fakultetu, a naši studenti imaju priliku da bar jedan semestar studiraju u inostranstvu.

Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dokaz je visokih profesionalnih kompetencija, ali i razvijene sposobnosti za uvažavanje i razumevanje drugih i sveta oko sebe. Filozofski fakultet je multikulturna sredina otvorena prema različitostima u kojoj se neguje duh tolerancije.

Čast je i privilegija ne samo učiti i istraživati, nego i raditi na Filozofskom fakultetu, u uslovima koji omogućavaju pun razvoj ličnih potencijala, uz podsticanje individualnosti i negovanje timskog duha.

Studijski programi

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

1. Jezik, književnost i kultura

Moduli

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost
 • Srpska književnost i jezik
 • Komparativna književnost
 • Mađarski jezik i književnost
 • Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
 • Rusinski jezik i književnost
 • Slovački jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Nemački jezik i književnost
 • Ruski jezik i književnost
 • Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
 • Italijanski jezik, književnost i kultura
 • Španski jezik, književnost i kultura

2. Filozofija 

3. Istorija 

4. Žurnalistika 

5. Komunikologija i odnosi sa javnošću 

6. Pedagogija 

7.Psihologija 

8. Sociologija 

9. Socijalni rad 

10.Kulturologija 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

1. Jezik, književnost i kultura

Moduli

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost
 • Srpska književnost i jezik
 • Komparativna književnost
 • Mađarski jezik i književnost
 • Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
 • Rusinski jezik i književnost
 • Slovački jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Nemački jezik i književnost
 • Ruski jezik i književnost
 • Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
 • Italijanski jezik, književnost i kultura
 • Španski jezik, književnost i kultura

2. Filozofija 

3. Istorija 

4. Komunikologija 

5. Pedagogija 

6. Psihologija 

7. Sociologija 

8. Socijalni rad 

9. Sociologija u socijalnoj zaštiti

10. Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje

11. Kulturologija 

12. Liderstvo u obrazovanju 

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

1. Filozofija

2. Istorija

3. Metodika nastave

4. Pedagogija

5. Psihologija

6. Sociologija

7. Jezik i književnost

8. Interdisciplinarne doktorske studije u polju društveno-humanističkih nauka


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog