Prijemni.rs
Maturang

ACT test


Svi studenti zainteresovani za nastavak obrazovanja u Americi u obavezi su da polažu neki od standardizovanih testova. Na osnovu njih procenjuje se njihovo znanje iz više različitih oblasti. Polaganje ovih testova neophodno je iz više razloga. Pre svega, postoje standardizovani kriterijumi koji služe kao merilo akademske sposobnosti. Oni predstavljaju merilo objektivnosti prilikom odabira studenata za fakultete. Poređenje studenata je lakši proces, jer se širom sveta rade isti ili slični testovi.

American College Test (ACT test) je važan korak prilikom upisa na univerzitete u inostranstvu. Na osnovu njega procenjuje se vaša sposobnost da nastavite visoko obrazovanje u zemljama van granica vaše matične države. Rezultati ovog testa pružaju nadležnima uvid u vaše znanje iz različitih oblasti, na osnovu kojeg se vrši upis na fakultet.

Forma ACT testa

Da biste položili ovaj test, neophodno je da pokažete znanje i veštine iz četiri različite oblasti. Od vas će se tražiti da pokažete znanje iz engleskog jezika, matematike i nauke, kao i određene veštine čitanja. Studenti su u mogućnosti da traže i dodatni zadatak koji se odnosi na pisanje. Pisanje se zahteva samo za pojedine fakultete, a studenti se najčešće za polaganje ovog dela opredeljuju kako bi povećali svoje kompetencije i lakše upisali željeni fakultet. Raspored testova na ACT ispitu je uvek isti i polaže se sledećim redosledom: engleski, matematika, čitanje, naučno rasuđivanje.

Writing test – Test engleskog jezika traje 45 minuta. Za to vreme studenti treba da odgovore na 75 pitanja. Ovde se od studenata očekuje da pokažu određeno znanje stranog jezika, pre svega retoričke veštine i veštine pisanja.

Mathematics test – Matematički test sastoji se od 60 pitanja iz različitih oblasti. Pitanja su uglavnom na zaokruživanje i u vezi su sa lekcijama koje se uče do 4. razreda srednje škole. U tom smislu je ACT lakši od ostalih standardizovanih testova.

Reading test – Sekcija čitanja, zajedno sa poslednjom sekcijom, traje najkraće (35 minuta). Pitanja se odnose na razumevanje teksta i treba uspešno odgovoriti na njih 40.

Science Reasoning – Naučno rasuđivanje usmereno je na prirodne nauke. Od studenata se očekuje da pročitaju zadatak, da ga analiziraju, da daju rešenje i da ga predstave za 35 minuta. Ovaj deo testa ima samo jedan zadatak.

Studenti koji žele da polažu i poslednji deo, pisanje eseja, dobiće zadatak da na osnovu dodeljenog teksta napišu svoje mišljenje o temi. Oni svoje stavove treba da iznesu pisanim putem u roku od 30 minuta. Piše se samo jedan esej.

Svaki ACT test je dosta sličan prethodnom. Na osnovu prošlogodišnjeg testa možete utvrditi koja i kakva pitanja vas mogu sačekati na ispitu. Obratite pažnju na to da li vaš fakultet zahteva polaganje testa iz pisanja. Ukoliko zahteva, a vi ga ne prijavite i ne polažete, nećete moći da ga upišete ni sa maksimalnim brojem poena iz preostalih oblasti.

Razlike između SAT i ACT testa

ACT test polaže se na osnovu stečenog znanja iz osnovne i srednje škole, kao i SAT test. Međutim, SAT test zahteva viši stepen snalažljivosti i kreativnog razmišljanja.

Da bismo vam pomogli da lakše odaberete koji test je za vas, navešćemo neke osnovne razlike između njih:

  • Struktura testa je prva bitna razlika. SAT test podeljen je na tri oblasti: čitanje, matematika, pisanje. ACT test se sastoji od četiri testa, koji se odnose na pisanje, matematiku, čitanje i naučno rasuđivanje.
  • Druga bitna razlika odnosi se na sekciju koja je posvećena naučnom istraživanju. Kod SAT testa ova sekcija uopšte ne postoji, a kod ACT testa predstavlja bitan i obavezan deo testa. Ovaj deo testira vašu sposobnost tumačenja i analize naučnih podataka.
  • Kompleksnost testa – generalno se smatra da je SAT test nešto teži i zahtevniji za polaganje od ACT standardizovanog testa. Međutim, napominjemo da je ovo subjektivna kategorija i da zavisi od ličnih sposobnosti i stavova.
  • Izražavanje rezultata je još jedna karakteristika po kojoj se ova dva testa razlikuju. Rezultati se kod SAT testa izražavaju na skali od 400 do 1.600. Na ACT testu maksimalno možete osvojiti 144 poena, s obzirom na to da svaki segment nosi od jedan do 36 bodova.
  • Test iz matematike takođe ukazuje na razliku. Iako oba testa imaju obavezan test iz matematike, kod SAT testa neophodni su dosta šire znanje i sposobnost rešavanja vrlo raznolikih zadataka. Takođe, upotreba digitrona na ACT ispitu dozvoljena je tokom celog ispita. S druge strane, kod SAT testa to je moguće samo u jednom delu matematičkog testa.

Sistem bodovanja i cena polaganja

Na svakom od četiri testa moguće je osvojiti od 1 do 36 poena. Maksimalan broj poena koje možete osvojiti je 144. Konačna ocena ukupnog ACT testa određuje se na osnovu proseka osvojenih bodova na svim testovima. Krajnja ocena označava se kao Composite Score. Pored ove ocene, studenti će biti u mogućnosti da vide i ocene na svim testovima pojedinačno.

Imajte u vidu da je za polaganje ACT testa neophodna priprema. Mnogi studenti se mesecima spremaju u privatnim školama ili sa nekadašnjim studentima koji su ovaj proces prošli. Na taj način upoznaju se sa iskustvima studenata iz prve ruke i sklapaju sliku o tome šta mogu da očekuju na studijama u SAD. Potrudite se da se na vreme pripremite za polaganje i na taj način paniku i stres na dan testiranja svedete na minimum.

Cena polaganja ACT testa u Srbiji je 171,50 američkih dolara. Ukoliko želite da polažete i pisanje eseja, neophodno je da uplatite dodatnih 25 dolara. Ako student želi da pomeri termin polaganja, moraće da uplati dodatnih 36 dolara. Takođe, ako želi da svoje rezultate šalje na dodatna dva fakulteta, cena će biti uvećana za 16 dolara. U osnovnu cenu uračunato je slanje izveštaja na četiri fakulteta.

Kao i ostale standardizovane testove engleskog jezika, i ACT test možete polagati u International Academic Centeru, na adresi Zdravka Čelara 12 u Beogradu. Postoji mogućnost organizovanja simulacije testova pre zvaničnog testiranja. To znači da na zahtev, po ceni od 2.500 dinara, možete pre zvaničnog testa da uradite test u ovom centru. Test će biti održan i pregledan kao da je realno testiranje u pitanju.